KD och SD gör bidragen till Ibn Rushd möjliga

KD, SD samt Ibn Rushd logo. Montage.
  • Onsdag 7 dec 2022 2022-12-07
E-post 280

Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna riktar skarp kritik mot den röd-gröna majoriteten i Stockholms stad för att bevilja bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Men de nämner inte att det är Kristdemokraterna själva i regeringen som dragit tillbaka den lagstiftning som skulle gjort ett nekande av bidragsansökan både möjligt och rättssäkert.

Kristdemokraterna i Stockholms stad riktar hård kritik mot den styrande rödgröna majoriteten för att de beviljar studieförbundet Ibn Rushd kommunalt stöd. Motivet är, menar Kristdemokraternas Nike Örbrink, att studieförbundet har haft kopplingar till det Muslimska brödraskapet.

Utspelet från KD i Stockholms stadshus får stöd från Linnea Vinge, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Vinge menar att islamister inte skall ta emot en enda skattekrona i bidrag och att Ibn Rushd skulle vara en islamistisk organisation.

Bekräftade band med Muslimska brödraskapet

Även om studieförbundet vid ett flertal tillfällen på olika sätt försäkrat omvärlden om att inga relationer finns kvar med Brödraskapet sedan professor Erik Amnås granskning 2019, så kvarstår dessa genom flertalet person- och organisationsunioner, och inte minst genom de juridiska band som finns mellan organisationer på olika nivåer.

Banden finns mellan Islamiska Förbundet i Sverige, IFIS, och Förenade Islamiska föreningar i Sverige, FIFS. Tidigare var Mohammed Temsamani ordförande för FIFS, ett av de registrerade muslimska trossamfunden, men FIFS har idag tagit bort all information om styrelsens sammansättning på sin hemsida, trots att de i likhet med andra trossamfund uppbär statsbidrag. När Ledarsidorna söker FIFS så vägrar de att svara på en direkt fråga om den nuvarande styrelsens sammansättning.

Relaterat: Därför bör Ibn Rushd förlora statsbidragen

FIFS har dock ett helägt dotterbolag registrerat, FIFS Holding AB, som företräds av Mohammed Temsamani. Temsamani var tidigare aktiv i Brödraskapets president Mohammed Mursis kampanjstab då den senare valdes till president i Egypten.

IFIS är de facto Muslimska brödraskapets centralpunkt i Sverige. Grundat av Islamiska Förbundet i Stockholm som vid flera tillfällen publikt markerat sin tillhörighet och sina sympatier för Brödraskapets ideologi, bland annat i tidningen ETC 2013. ETC har senare valt att avpublicera artikeln med citatet från imamen i Stockholms moské, Mahmoud Khalfi.

Att Stockholms moské är en radikaliserande miljö styrks av att flera församlingsmedlemmar på olika sätt engagerat sig i IS eller al Qaida varav en av Khalfis företrädare i ämbetet kom att ägna sig åt smuggling av krigsmateriel.

Stockholms moské är det huvudsakliga besöksmålet för svenska politiker. Sett till ideologi skulle det vara lika naturligt att i sådana fall riksdagspolitiker skulle avlägga artighetsvisiter hos Nordiska Motståndsrörelsens obestridde ledargestalt Klas Lundh.

IFIS och studieförbundet äger dessutom kursgården Granhedsgården AB tillsammans. I  bolagets styrelse sitter även en representant för Brödraskapets europeiska paraplyorganisation CEM, Council of European Muslims (tidigare FIOE).

Lagskärpningen drogs tillbaka – med SD goda minne

Idag saknas det ett adekvat och rättssäkert lag- och regelstöd för att neka organisationer som Ibn Rushd skattefinansiering. Det förslag som förhandlades fram mellan Socialdemokraterna och Moderaterna under förra mandatperioden, arbetet pågick under nära tre år, som resulterade i en proposition som förelades riksdagen i augusti drogs tillbaka genom ett regeringsbeslut den 2 november i år. 

Lagstiftningen var efterfrågad av bland annat Säkerhetspolisen, Polisen, Skatteverket samt Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor som alla ställde sig bakom remissen. Bland motståndarna kan Folkbildningsrådet, Forum Civ samt Svenska kyrkan räknas. Forum Civ är biståndsmyndigheten Sidas organisation för fördelning av utlandsbistånd som inte möter Sidas formella krav.

Relaterat: Svenska skattemedel finansierar väpnad europeisk aktivism

Kristdemokraterna hade under sista dygnet på Tidö slott lagt in sitt veto, genom Jakob Forssmed (KD), som ansåg att företrädaransvaret och den lokala styrningen av villkoren var alltför långtgående. Forssmed utsågs senare till socialminister med även ansvar för trossamfunden med motiveringen att dessa svarar för en existentiell hälsovård och omsorg.

Relaterat: Svag reglering medger miljonbedrägerier av statsbidrag

Linnea Vinges make är Henrik Vinge, SD:s gruppledare i riksdagen och tillika vice ordförande för partiet, varför hon inte kan anses vara omedveten om sitt eget partis ansvar för att den föreslagna lagstiftningen drogs tillbaka.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se