Korruptionsapologeter bland mininsterkandidaterna till regeringen Kristersson

Riksdagen / Folkbildningsrådet. Foto: RIksdagen samt logotyp Folkbildningsrådet. Montage.
  • Torsdag 15 sep 2022 2022-09-15
E-post 366

Med ett regeringsskifte rycker spekulationerna om tilltänkta ministrar allt närmare, DN Kultur lät under gårdagen olika kulturpersonligheter uttala sig om sina önskemål. Bland annat lyfts personer som aktivt förhindrat granskning av Folkbildningsrådet, som i sin tur kommit att ha finansierat kriminalitet, fram som de lämpligaste.

Spekulationerna kring Ulf Kristerssons (M) val av ministrar tilltar ju närmare en borgerlig valseger Sverige  rörde sig. Under gårdagen publicerade Dagens Nyheter Kultur en artikel där olika kulturpersonligheter med högerperspektiv fick uttala sig om sina preferenser.

Liberalen Olle Wästberg, tidigare riksdagsledamot (L), chefredaktör för Expressen och ordförande i Sveriges Radio framhåller att Liberalernas Christer Nylander, som nu avgår som riksdagsledamot, vore  det bästa valet.

Wästberg menar att 

”Han är väldigt bra när det gäller kulturfrågor – och väldigt liberal. Vi vet ju att Sverigedemokraterna är emot bred kultur, de vill ha en nationalistisk kultur, och där står Christer Nylander för något annat”.

Christer Nylanders position när det avser folkbildningsfrågor står mycket riktigt för något annat. Nylander har under mandatperioden 2018-2022 lagt sig nära Socialdemokraterna i Kulturutskottet och bland annat motsatt sig samt motarbetat de granskningar av Folkbildningsrådet som Moderaterna tog initiativ till. Dessa genomförs nu istället av Riksrevisionen efter att Nylander förhindrat dessa tillsammans med centerpartiets tidigare riksdagsledamot Per Lodenius.

Granskningarna blev aktuella efter att TV4 avslöjat miljonbedrägerier av medel avsedda för folkbildning på Järvafältet men även som ett direkt resultat av bl.a docent Magnus Ranstorp och docent Aje Carlboms samt Ledarsidornas mångåriga kritik av Folkbildningsrådets bitvis slappa och nonchalanta förhållningssätt till skattemedel. Där Ledarsidorna och opinionsbildaren Rebecca Uvell sedan 2015 kunnat avslöja upprepade oegentligheter.

Oegentligheter som redan 2015 tydde på att mångmiljonbelopp försvann från folkbildningen under oklara omständigheter vilket sedan TV4 kunde styrka.

Relaterat: Så försenar Anna Ekström regelverket som skall hindra förskingring av statsbidragen

Dessa avslöjanden har förklarats bort av Folkbildningsrådet samt studieförbunden såsom varandes rasistiska eller fyllda med klassförakt. Det vill säga inte den korruption som avslöjades utan det var granskarna som utan grund påstods härbärgera eller sprida klandervärda åsikter.

Även om Nylander inte på något sätt skall klumpas ihop med de inom Folkbildningsrådet och studieförbunden som menar att granskning och fynd av korruption inom folkbildningen, som omsätter 4,4 miljarder kronor av skattemedel per år, var rasistiskt betingad så agerade han med all kraft han kunde för att hindra ytterligare granskning.

Genom att byta block under behandlingen och beredningen av ärendet i riksdagens kulturutskott kunde han undvika att Statskontoret på riksdagens initiativ inledde en granskning. Ett drag som vilket de facto lyckades.

Men när det stod klart att Socialdemokraterna med Nylanders stöd skulle stoppa en utredning kom Riksrevisionsverket att ta ett eget beslut om en egen granskning. Riksrevisionen är en egen myndighet helt skild från riksdag och regering även om riksdagen utser riksrevisorerna.

En granskning som, enligt Ledarsidornas kontroller, enligt plan skall redovisas under morgondagen. Den 15 september. Vare sig Ekström eller Nylander kan ta på sig äran av granskningen och de fynd som nu kommer redovisa.

Inledningsvis skulle granskningen ha presenterats redan i mars i år men utredningen kom att svälla vartefter revisorerna hittade allt fler direkta oegentligheter, i vissa fall olagligheter, erfar Ledarsidorna.

Relaterat: Riksrevisionen tar eget initiativ för granskning av Studieförbunden

Den begränsade inblick som Ledarsidorna har visar att Riksrevisionen kunnat identifiera en rad med direkta oegentligheter samt att kritiken från Riksrevisionen i flera fall kommer bli skoningslös.

Men tvärtom hävdade Nylander i riksdagens talarstol att inga ytterligare granskningar behövdes, att varje sten redan vänts på.

Med Nylander som kulturminister skulle den politik som regeringen Löfven och Andersson fört inom kulturområdet med andra ord fortsätta. Med fortsatt ogranskad miljardfinanciering av civilsamhället utan egentliga regelverk.

Detta kan sägas vara styrkt med att Anna Ekström den nionde juni i år utsåg Nylander till regeringens särskilde utredare inom folkbildningsområdet. Nylander ska bland annat utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen och analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig.

Relaterat: Regeringen tillsätter lojal utredare av folkbildningen

Med det stundande och förmodade regeringsskiftet kan det inte uteslutas att utredningen antingen läggs ned och ersätts med en annan, hamnar i papperskorgen efter färdigställande alternativt får tilläggsdirektiv som är av en sådan karaktär att Nylander tvingas lämna eller avsäga sig uppdraget.

Det är sedan tidigare klart att Nylander avgår som riksdagsledamot i samband med att det nya riksdagsåret inleds den 26 september. Lodenius avsade sig sitt uppdrag tidigare under mandatperioden.

 

Ledarsidorna BLI PRENUMERANT

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Och detta är en förutsättning för att vi som huvudregel varje dag klockan 06 på morgonen, 365 dagar per år, ska kunna ge dig en nyhetsfördjupning ur vårt perspektiv.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta med detta i fyra år till, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se