Macron besöker Sveriges antisemitiska kloak

President Emmanuel Macron vid begravningen av gymnasieläraren Samuel Paty. Foto: Skärmdump från videon / France 24.
  • Fredag 12 jan 2024 2024-01-12
E-post 317

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer till Skåne, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därmed får regeringen tillsammans med socialdemokraterna en unik möjlighet hur man med politisk styrning och omfattande riktade statsbidrag kan förändra en högt utvecklad industrialiserad stad till att bli en antisemitisk kloak.

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer till Skåne, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Presidenten åtföljs av en delegation med företrädare för Frankrikes regering och parlament, samt representanter för näringsliv, myndigheter och kulturliv. Det två dagar långa besöket inleds i Stockholm och avslutas i Skåne. Det meddelar regeringen på sin hemsida.

Statsbesöket ska bidra till att ytterligare stärka och främja de långvariga, breda relationerna mellan Sverige och Frankrike. Det ger också tillfälle att fördjupa samarbeten inom områdena innovation och grön omställning, handel och investeringar, samt försvar och säkerhet i närområdet.

Det är UD som fört fram idén om att Macrons besöka skall avslutas i Malmö erfar Ledarsidornas källor. Det ska främst ha varit socialdemokratiska opolitiska tjänstemän från Sveavägen 68 på departementet som drivit fram önskemålet.

Mötet omfattar även representanter från den franska regeringen och att det avslutas i Skåne borgar för att den franska regeringen får insyn i den antisemitism som vuxit sig stark i Malmö. En antisemitism som uppmärksammats internationellt och som kunnat utvecklas med politiskt beslutad finansiering och annat stöd. En antisemitism som har direkta kopplingar till bland annat Hamas supportorganisationer som Palestinagrupperna samt hur dessa relaterar till folkvalda parlamentariker på olika nivåer.

Kommunstyrelsens ordförande i Malmmö har till exempel bara i ett fåtal undantagsfall markerat avstånd från det hat och det våld som riktats mot judiska barn i Malmö i samband med de Hamas-initierade protesterna i staden mot kriget mellan Hamas och Israel. Vilket kraftigt försämrat säkerheten och tryggheten för den allt mindre judiska gruppen i Malmö.

Malmö blir mer och mer likt Ramallah än en europeisk storstad samtidigt är allt fler mer eniga om att staden utvecklats till en antisemitisk kloak.

Malmö är internationellt känt för sin antisemitism sedan USA:s president Barack Obama uppmärksammade den. En kulturyttring som växt sig starkare sedan Hamas terrrorattack på staten Israel den 7:e oktober 2023. Idag vågar judiska barn inte gå till vissa skolor och avråds att bära judiska eller israeliska symboler synligt.

För franskt vidkommande är inte detta ovidkommande. Frankrikes nyutnämnde premiärminister, Gabriel Attal, som handplockats av Macron själv är av judisk börd och född in i den franska adeln. Attal har ett direkt kontaktnät med den franska finansiella och kulturella eliten. Kontaktnät som direkt adresserar handels- och investeringsintressen som i teorin kan vara till godo för Sverige.

Såväl Macrons som Attals antipatier mot all form av antisemitism är vida känd. Macron och hans nye premiärminister har slagit hårt mot alla former av islamisistiskt förtryck. Det senaste exemplet var ett förbud mot klädesplagget abaya i franska offentlgt finansierade skolor.

Frankrike för idag en hård linje mot islamism i allmänhet och Milli Görus samt Muslimska brödrapet i synnerhet. En linje som har ett brett stöd i den franska väljarkåren. 

Men samtidigt en helt motsatt linje än den svenska. Sverigee saknar de demokratikrav som Frankrike ställer på religiösa organisationer. Frankrike står i begrepp om att  ytterligare begränsa möjligheterna för religiösa organisationer att ta emot utländsk finansiering. Något som försämrat relationerna med bland annat Turkiet och president Recep Tayyip Erdogan samt den turkiska religiösa myndigheten Diyanet.

Diyanet driver idag 270 moskéer i Frankrike med turkiska imamer anställda av den turkiska staten. Motsvarande siffra för Sverige är nio. De fransk Diyanet-moskéerna kan stå inför stängning om Macron och Attal driver de redan framtagna förslagen mot förbud av utländsk finansiering av religiösa församlingslokaler och verksamhet genom parlamentet.

Attal, som är ”odlad” av Macron förväntas driva Macrons hårda linje mot islamism och antisemitism vidare och bedöms vara en March´e nästa presidentkandidat när Macron avslutar sin andra mandatperiod 2027.

Macron hårda linje mot islamism och religiös fanatism kan bäst gestaltas med att han förärade den franske gymnasieläraren Samuel Paty Hederslegionen efter att en islamist mördat honom på öppen gata. Paty hade haft ett resonemang om universell yttrande- och tryckfrihet och visat exempel på karikatyrer på Profeten Muhammed.

I vilken omfattning som Sverige och Malmös kommunstyrelse avser presentera sin modell för hur man kan tömma en stad som Malmö på judiskt liv är okänt för redaktionen. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se