Marocko skickar skarp varning till Sverige

Kung Mohammed VI av Marocko. Foto: Mohammed VI eget twitterkonto.
  • Fredag 12 nov 2021 2021-11-12
E-post 405

Marockos kung Mohammed VI markerade återigen i ett tal förra veckan att Marocko aldrig kommer ens förhandla Marockos överhöghet över Västsahara. Signalen var inte bara riktad mot motparterna Algeriet och organisationen Polisario. Budskapet var även avsett för i synnerhet Sverige att ta till sig som tämligen ensamt står inför ett erkännande som hotar stabiliseringen av regionen.

Att Marocko skulle släppa sin överhöghet över det territorium som benämns som Västsahara, ett omtvistat landområde söder om Marocko och som ligger mellan Atlanten och Algeriet “är icke förhandlingsbart”, menade Marockos kung Mohammed VI i ett tal den 6 november rapporterar The Africa Report.

Sedan 46 år strävar organisationen Polisario efter att bli erkända som legitima företrädare för det västsahariska folket även kallat Sarawis. Polisario har stöd från bland annat Algeriet och de svenska socialdemokraterna för detta erkännande. Det senare förstärktes vid den senaste socialdemokratiska kongressen som stod fast vid sitt tidigare beslut att erkänna Västsahara som en suverän stat.

Kung Mohammeds uttalande kommer under en tid av ökade spänningar mellan Algeriet och Marocko över den tidigare spanska kolonin. Spänningar som länderna under FN:s ledning söker desarmera genom förhandlingar mellan länderna. Sedan ett år tillbaka har Algeriet kallat hem sin ambassadör i Marocko.

“Om vi ​​deltar i förhandlingar är det […] för att nå en fredlig lösning på denna konstgjorda regionala konflikt”,

sa Mohammed VI i talet som han höll på 46-årsdagen av den “gröna marschen” in i Västsahara. Den 6 november 1975 korsade 350 000 marockaner gränsen till Västsahara – då en spansk koloni – till fots, i syfte att markera att Västahara var en evig del av kungadömet.

För en vecka sedan uppmanade FN:s säkerhetsråd parterna inblandade i konflikten att återuppta förhandlingarna “utan förutsättningar och med goda intentioner.” 

Dessa förhandlingar kommer att återupptas under överinseende av det nya FN-sändebudet, den svenske diplomaten Staffan de Mistura, “i syfte att uppnå en rättvis, varaktig och ömsesidigt acceptabel politisk lösning.” FN-uppdraget (Minurso) i regionen har förlängts med ett år och Minurso säger att dess slutmål är “självbestämmande för folket i Västsahara.”

Kung Mohammeds tal var dock inte enbart riktat till Algeriet som markering, det var lika mycket riktat mot Sverige som även om relationerna med Marocko idag är mer positiva än tidigare inte har givit upp arbetet med att erkänna Västsahara, och därmed Polisario som dess legitima företrädare, som självständig stat.

För Sveriges vidkommande, som är tämligen ensamt i EU att driva denna linje, kan konsekvenserna bli irreparabla om Sverige enskilt erkänner Västsahara. Förutom att Marocko är låset för migranströmmar över Gibraltar-sundet från den afrikanska kontinenten kontrollerar Marocko idag Västsaharas fosfortillgångar. Fosfor är en helt nödvändig komponent i konstgödsel som Sverige idag inte klarar sig utan. 

Relaterat: Afrika – Den tickande bomben post Corona

Utöver detta är goda relationer med Marocko helt nödvändiga för att komma tillrätta med de marockanska gatubarn som fortfarande utgör om än mindre, men likväl märkbart problem, i bland annat Stockholm.

Relaterat: Tre terrorister gripna i Marocko – Vad hade hänt dom i Sverige?

Den sarawiska organisationen Polisario pekas dessutom i flera rapporter ut som en av AQiM och Boko Harams främsta rekryteringsbaser. Marocko har dessutom en central funktion i det globala arbetet mot terrorism och har visat sig effektiva i att gripa och lagföra terrorister som haft som destination EU. Vid minst ett tillfälle har terrordåd riktat mot Danmark kunnat hejdas och avbrytas redan på marockanskt territorium.

Marocko är ett av de länder som erkände och upprättade diplomatiska relationer med staten Israel inom ramen för Abraham-avtalen. Ett initiativ som togs av USA:s tidigare president Donald Trump.

Relaterat: Så agerar regeringen för att Sverige skall vara säker hamn för terrororganisationer

Talet var med andra ord inte bara ett inledande ställningstagande i de bilaterala samtalen mellan Algeriet och Marocko. Det var en tydlig signal till samtalsledaren Staffan de Mistura att ta med sig hem till det svenska utrikesdepartementet och utrikesminister Ann Linde. 

Att Marocko sitter med trumf på hand och inte kommer tolerera någon som helst svensk intervention i form av ett erkännande av Västsahara eller Polisario.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se