Massivt stöd bland palestinier på Gaza och Västbanken för fortsatt väpnad konflikt

Hamas attack. från Gaza-city mot Israel. Foto: Fars Media Corporation
  • Fredag 1 dec 2023 2023-12-01
E-post 122

Det palestinska forskningsinstitutet AWRAD och Birzeit University har genomfört en opinonsundersökning på Gaza och Västbanken under den pågående konflikten med staten Israel. Undersökningen har brister, men inte några avgörande. Och den pekar entydigt på hur djupt och omfattande stöd de mest militanta delarna av den palestinska opinonen, som redan innan den sjunde oktober var starkt, nu ökar i omfattning. En fredlig lösning, eller ens förhandlingslösning, ter sig därmed oöverkomlig på denna sida av tidshorisonten.

Även i krig eller väpnade konflikter är det möjligt att med rimlig kvalitet genomföra opinionsunderökningar. I den pågående konflikten, mer ett regelrätt krig mellan Hamas och stateen Israeel har Arab World for Research and Development (AWRAD), associeread partner till det palestinska   Birzeit University genommfört en opinionsundersökning med 668 deltagare från 31 oktober till 7 november på både Västbanken och Gaza.

Vid tidpunkten för undersökningen hade mer än 10 000 palestinier på Gaza-remsa och 185 på Västbanken dödats, 27 000 skadades i Gaza och 2 500 på Västbanken. Dessutom rapporterades 2 700 människor saknade i Gaza, medan 2 500 hade arresterats på Västbanken. Deet vill säga, även mätpereioden sammanfaller även med den tidpunkt Israels markoffensiv inletts. Den israeliska markinvasionen inleddes den 28 oktober, fortsatte under genomförandet av undersökningen.

Undersökningen har egentligen endast en allvarligare brist; den gör i flera fall inte någon åtskillnad mellan om respondenten är boende på Gaza eller på Västbanken men resultaten är allvarliga för Israel och inte minst ger det ett samlat Väst en skrämmande och akut tankeställare.

98 procent uppgav reespondenterna att de aldrig kommer att glömma och aldrig kommer att förlåta vad Israel gjorde och fortsätter att göra under detta krig. 65 procent uppfattade det nuvarande kriget som en konflikt riktad mot alla palestinier, medan endast 18 procent såg det som ett krig mellan Israel och Hamas. 

Glädjande, om det finns något positivt i rapporten är att av de tillfrågade trodde endast fem procent att det är ett krig mellan Israel och muslimer som religiös grupp. På frågan om det är ett krig mellan Israel och araber svarade bara två procent ja på frågan. Endast tio procent ansåg att det är en konflikt mellan väst och den arabisk-muslimska världen.

Det vill säga den bild som bland annat Muslimska brödraskapet och Turkiet försöker, och till stor del nått framgång med i väst om et civilisations krig mellan islam och ett fritt Väst har bara en mycket svag förankring i själva konflikthärden slår igenom. AWRAD har gjort en fördelning av respondentere med 40 procent från Gaza och 60 procent från Västbanken vilket speglar de demografiska förhållandena, inte i vilken omfattning som de blivit utsatta för krigets mest brutala effekte.

Men även om 100 procent av de boende på Västbanken ställt sig bakom konflikten så sluter nästan hälften av Gaza-palestinierna upp bakom de stridande parterena för att matematiken ska gå ihop. Stödet till de stridande parterena är massivt och mer än 90 proceent av befolkningen anger att deras nationella identitet stärkts.

Mest remarkabelt är dock stödet till Hamas. Endast 76 procent anger att Hamas har en nyckelroll att spela i hur kriget skall avslutas. Störst stöd har de avsevärt mycket mer hårdföra al Quazzam brigaderna, Islamic Jihad och al Aqsa brigaderna som samtliga noterar ett mer än 80-procentigt stöd. Som är motståndare till en förhandlingslösning.

Av de utländska aktörerna hamnar Ryssland, inte Iran, i topp med att 40 procent anser att Ryssland och Vladimir Putin kan ha en positiv effekt på konfliktens upphörande. USA har noll procent på motsvarande fråga.

AWRAD och Birzeit University undersökning har brister, men inte några avgörande. Och den pekar entydigt på hur djupt och omfattande stöd de mest militanta delarna av den palestinska opinonen, som redan innan den sjunde oktober var starkt, nu ökar i omfattning.

En fredlig lösning, eller ens förhandlingslösning, ter sig därmed oöverkomlig på denna sida av tidshorisonten.

Extramaterial för prenumeranter:

AWRAD och Birzeit opinionsundersökning 31 oktober-7 november


Prenumerera på Ledarsidorna 
Vill du ta del av den opinionsundersökning som pekar på ett massivt stöd för fortsatt krig mot staten Israel?
Bli då prenumerant.
Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga  presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.
Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.
Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.
Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.
Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se