Medborgarrådets identiteter sekretessbelagda

Fairtrans logo
  • Lördag 6 jul 2024 2024-07-06
E-post

Fairtrans och bland annat Stockholms Universitets initiativ till Medborgarråd för klimatet fick stor nationell publicitet och presenterades som en demokratisk landvinning. Men när Ledarsidorna begär ut dokumentation med bland annat deltagarlistorna och identiteterna på medlemmarna i Medborgarrådet menar Fairtrans att dessa är belagda med sekretess.

I samma demokratiska tradition som hur bland annat Extinction Rebellion och UNA-bombaren Ted Kaczynski definierar framtidens demokratiska styrmodeller.

Syftet med nätverksorganisationen och forskningsprogrammet Fairtrans är att underlätta för och påskynda en grundläggande omställning till en, vad de menar är en rättvis fossilfri framtid. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, framför allt stora folkrörelser, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier och politiska förslag för en snabb transformation för att säkerställa både social trygghet och klimatmål.

Nätverksorganisationen finansieras i praktiken uteslutande med skattemedel genom forskningsstiftelsen Mistra och forskningsrådet Formas. Mistra är det som blev kvar av de tidigare löntagarfonderna, Formas är både forskningsråd och en statlig myndighet. Formas arbete styrs av en förordning med en instruktion och två regleringsbrev, ett från Klimat- och näringslivsdepartementet och ett från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Totalt omsatte Fairtrans 10 miljoner kronor av direkta och indirekta skattemedel 2023.

Fairtrans fick stor publicitet i SVT och Dagens Nyheter med sitt initiativ till Medborgarråd. Bland annat menade SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström att

När 60 personer, vetenskapligt utvalda för att representera Sveriges befolkning, får samma fakta om klimatförändringarna, så enas de om åtgärder som går längre än existerande beslut.

Även DN:s ledar- och nyhetsredaktioner har givit Medborgarrådet omfattande publicitet och menar att

…. politikerna inte behöver hålla tillbaka klimatåtgärder med hänvisning till att politiken måste vara folkligt förankrad. Det är snarare dagens låga ambitionsnivå som saknar stöd hos såväl en stor del av väljarna som näringslivet, som efterfrågar långsiktiga och ambitiösa spelregler.

De utvalda medborgarna i rådet, som såväl Fairtrans som DN och SVT menar bygger på ett vetenskapligt utformat urval fick information om klimatförändringar och samlades sedan kring en rad förslag om åtgärder. Som alltså gick längre än riksdagens beslut.

Urval saknar vetenskaplig grund

Urvalet fick kritik av docent Amir Sariaslan vid Oxford University och vetenskaplig redaktör vid British Journal of Medicine. Sariaslan menade att Bjerströms påstående om att de 60 personerna var ”vetenskapligt utvalda” var ”Skrattretande” på plattformen X.

De 60 utvalda medborgarna sorterades ut i en process som saknar vetenskapligt stöd och empiri för att kunna vara representativ vilket bland annat Ann-Charlotte Marteus, Expressen, uppmärksammade.

Först kontaktades 7 000 slumpvis utvalda personer dragna ur folkbokföringen med brev och enkät, och erbjöds att delta i klimatrådet. 473 personer, eller drygt sex svarade ja. Ur detta urval på 473 personer plockade en algoritm fram de 60 som skulle ingå i rådet utifrån sådant som partisympatier, kön, ålder, etnicitet. Men då alla de 60 som tillfrågades i första omgången inte ville delta i den vidare studien tvingades Fairtrans att gå igenom alla i det andra urvalet tills gruppen om 60 personer fyllts. Bortfallet är med andra ord så pass stort att det inte längre går att kalla det för ett representativt urval. 

Bortfallet blev ännu större när inte alla i rådet deltog i voteringarna om de framarbetade förslagen. I vissa voteringar valde 13 personer, eller en femtedel av rådets medlemmar, att inte delta visar den dokumentation som Ledarsidorna begärde ut. Endast 47 av deltagarna valde att rösta igenom de bitvis radikala förslag som arbetats fram.

Av de ursprungliga filnamnen framgår att projektet själva inledningsvis benämnt urvalsmetoden som ett lotteri.

Påståendet att detta råd skulle ha samma underlag som de folkvalda politikerna är dessutom en direkt osanning.

I ett tjugotal miniseminarier om tio minuter vardera får de ta del av åsikter från forskare inom klimatområdet och bland annat den tidigare statssekreteraren, idag VD för Timbro PM Nilsson och andra opinionsbildare om vad de anser om klimatfrågan. Arbetet med rådets work-shops leds sedan av mentorer som den förre folkpartiledaren Bengt Westerberg samt initiativtagaren Carolina Klüft.

Sekretessbelagda deltagarlistor

Fairtrans medborgarråd har prövats av den etiska prövningsnämnden som konstaterade att projektet inte var forskning. 

Inte heller ur ett demokratiskt perspektiv når Fairtrans projekt, som hyllas av SVT och Dagens Nyheter som demokratiskt banbrytande upp till elementa i en demokrati.

När Ledarsidorna begär ut deltagarlistorna och identiteterna på medlemmarna i Medborgarrådet menar Fairtrans att dessa är belagda med sekretess. Det vill säga att de personer som Fairtrans menar skall forma framtidens klimat- och miljöpolitik är och skall förbli anonyma för såväl den lagstiftande församlingen riksdagen som medborgarna.

Ett beslut om sekretessbeläggning och som inte är möjligt att begära en formell överprövning av som, såvitt känt, samtliga deltagare i projektet inklusive finansiärerna och inte minst mentorer som Bengt Westerberg och Carolina Klüft, står bakom.

Vill du ta del av extramaterialet? Bli prenumerant.

Idag får du som prenumerant möjlghet att ta del av den del Fairtrans dokumentation som de väljer att lämna ut via Stockholms universitet.

Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.

Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.
Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se