Miljöpartiet om elpriserna: “Ilskan ska riktas mot Ryssland”

  • Tisdag 7 dec 2021 2021-12-07
E-post

Vattenfalls interna dokument visar att den stängda reaktorn Ringhals I var inne i sin lönsammaste fas när stängningsbeslutet fattades. En stängning som nu fått till följd kraftigt ökade prisökningar. Samtidigt menar Miljöpartiet att ilskan inte skall riktas mot svenska politiker utan istället mot Ryssland för de höga priserna.

I Naimakka längst upp i Sverige uppmättes på måndagen minus 43,8 grader. Det är den lägsta temperaturen i Sverige på 20 år. Bara tre av SMHI:s mätstationer, nere i södra Götaland, visade på plusgrader under måndagen – i hela övriga landet var det minusgrader.

– I hela Sverige är det en bra bit under det normala just nu,

sade Magnus Joelsson, vakthavande meteorolog på SMHI till DN.

Under det gågna dygnet har även Karlshamnsverket varit i drift för att kunna förse Polen, som ingår i samma elnät, med kraft samtidigt som Norge har valt att strypa delar av elförsörjningen till delar av Sverige i något som kan liknas vid ett handelskrig.

Sveriges elsystem är inte fristående. Systemet är direkt sammankopplat med systemen i Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland och därmed indirekt med systemen i hela Europa.

Elpriserna har nu nått nya rekordnivåer och flera experter menar att det gågna dygnets nya rekordnivåer kan komma att överträffas de kommande månaderna. Sverige har ännu inte gått in i den kallaste perioden på året som infaller först om ett par månader.

Regeringens linje är dock fortfarande att det finns ingen elbrist. Lorenz Tovatt menar i en intervju att de höga elpriserna ensidigt beror på Rysslands och Vladimir Putins beslut att höja priserna på rysk gas och att dagens situation i Sverige inte har föranletts av regeringen Löfven, där Miljöpartiet drev på för bland annat stängningen av Ringhals 1. En linje som även försvaras av energiminister Khashayar Farmanbar (S) som efterträdde Ibarhim Baylan (S). Det var Baylan som ansvarade för energiöverenskommelsen som nu riskerar att 1 700 små vattenkraftverk riskerar rivning. 

Tovatt menar att

“Ilskan ska riktas mot Ryssland”

Det senare beror på den lucka som i miljöbalken som regeringen Reinfeldt lämnade öppen i Miljöbalken som kan tolkas så att varje vattenkraftverk som skall förlänga sitt tillstånd kan komma att bedömas utifrån om den biotop som avses var oreglerad. Reinfeldt II var beroende av Miljöpartiet för att behålla makten och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi har nyligen återigen varit tydlig med att biologisk mångfald och skyddet av biotoper i många fall kan övertrumfa Sveriges behov av bland annat mineraler.

Relaterat: Stockholm oförstående inför elkrisen

Eftersom Energiöverenskommelsen kom att vila på EU:s biotopdirektiv blir med andra ord rivning av vattenkraft möjlig.

Det var även under Reinfeldt II som stora investeringar genomfördes i Ringhals 1, investeringar som enligt Vattenfalls egna utvärderingar möjliggör fortsatt drift av reaktorblocket till minst 2036, sannolikt ännu längre, utan några kostnadsdrivande investeringar i egentlig mening. Det är nu som Ringhals 1 skulle vara som mest kostnadseffektivt när alla investeringar är tagna vilket kan sägas styrkas av DN:s ”Fakta i frågan” som tittat närmare på elpriset. 

Förra året var tillgången till vattenkraft mycket stor tack vare god tillrinning under året, vilket resulterade i låga elpriser. Årets situation är den motsatta.

Relaterat: Så svag är Sveriges energiberedskap

Samtidigt som vattenkraften haft sina problem har kärnkraftsproduktionen minskat sedan reaktorerna i Ringhals lagts ner vilket framför allt påverkat elpriset i södra Sverige, Elområde 4.

Förutom de meteorologiska förutsättninarna står det därmed klart att den svenska effekt- och elbristen går att härleda direkt till politiska beslut och har mycket lite med Vladimir Putin att göra. På den avreglerade elmarknaden nyttjar Ryssland endast de möjligheter en europeisk elbrist resulterar i. 

Att höja priset till en nivå där tillgång och efterfrågan balanserar varandra.

Relaterat: Elkrisen regeringens ödesfråga

 

 

Extramaterial:

Utdrag från Vattenfalls egen kalkyl

Utdrag ur Vattenfalls egen utredning om Ringhals 1.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se