Om Al Jazeera: “En av de farligaste organisationerna i världen idag”

Al Jazeera logo / SETAA logo. Montage.
  • Tisdag 19 sep 2023 2023-09-19
E-post 180

HD och Sydsvenskans avslöjande om Al Jazeeras roll som desinformatör aktualiserar tidigare forskning och kunskap om kanalen. Med sitt säte i Qatar är Al Jazeera en tydligt allierad till Muslimska brödraskapet och för ut dess röst i världen. I en intervju från 2011 med American Journalism Review kallade journalisten Judea Pearl Al-Jazeera, ”en av de farligaste organisationerna i världen idag”:

HD och Sydsvenskan har granskat Al Jazeeras arabiska rapportering med hjälp av AI. Granskningen visar att nyhetskanalen gång på gång sprider vilseledande och felaktig information om Sverige.

Relaterat: Så bidrar Qatar till att destabilisera, radikalisera och polarisera Sverige

Avslöjandet är inte på något sätt någon nyhet för de som bevakat den form av desinformation som spridits och sprids riktat mot väst. Al Jaazeera är en statligt ägd TV- och mediekanal som är väl kända för att arbeta med olika budskap i sina olika kanaler. Och vid flera tillfällen har kanalen riktat in sig på enskilda svenska opinionsbildare och forskare i sin propaganda. Med god hjälp från inte bara Turkiet utan även svenska forskare. Banden mellan den turkiska, av president Recep Tayyip Erdogan personligen kontrollerade, tankesmedjan SETA är väl dokumenterade.

SETA har varit aktuella med samarbetet med Uppsala Universitet samt publiceringen av den återkommande European Islamophobia Report, EIR. Till EIR har flertalet svenska forskare knutits, bland annat professor Mattias Gardell och professor Massoud Khamali.

Det tydligaste exemplet var när en tysk forskare åsatte den svenska forskaren docent Magnus Ranstorp klandervärda kontakter och egenskaper i SETA:s tidskrift “Politics Today“. Artikeln, som vara framtagen i samarbete med representanter för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, togs bort efter att den tyske forskaren blivit anmäld till sin arbetsgivare. Men den finns kvar i en arabisk översättning på just Al Jazeera Arabic.

Al Jazeeras huvudsakliga kanal för desinformation, ryktesspridning och propaganda.

Relaterat: Statens medieråd inleder samarbete med Muslimska brödraskapets svenska nätverk (samarbetet senare avbrutet efter Ledarsidornas avslöjande)

Avancerad kanalstrategi för att flytta opinionen

I ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm redogörs för strukturen och hur Qatar/Turkiet använder sig av de olika kanalerna Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic samt den nätbaserade tjänsten AJ+. Alla fyller sina specifika syften och adresserar olika målgrupper.

Relevansen, och de slutsater som kunde dras i kartläggningen som gjordes 2018/19 bekräftas av HD och Sydsvenskans granskning.

Relaterat: Uppsala Universitets band med radikaliserande krafter styrkta (samarbetet uppsagt 2022)

Idag, fem år efter att Ledarsidorna inledde sin granskning återfinns allt fler av Al Jazeeras tidigare svenska medarbetare och partners på svenska tidningar och inte minst som kommunikatörer på statliga myndigheter samt inom Regeringskansliet. 

Medarbetarna i fråga har oftast en bakgrund på framför allt AJ+ , den kanal som adresserar regional opinionsbildning eller riktad informationspåverkan / opnionsbildning i olika sakfrågor. Bland specialområdena märks synen på slöja eller relationerna med rörelser som Black Lives Matter.

Inte sällan har vägen dit gått via studieförbundet Ibn Rushd i olika projekt. Studieförbundet Ibn Rushd var tidigare partner till AL Jazeera och kunde erbjuda utbildningar i journalistik på arabiska.

Al Jazeera anger att den brittisk-svenske frilansjournalisten Nils Adler är tidningens representant i Sverige. Adler bedriver huvudsakligen en frilansverksamhet där han skriver för flera internationella tidskrifter.

Relaterat: Muslimska brödraskapet etablerat i det svenska totalförsvaret

Extramaterial för prenumeranter: 

Kapitlet om Al Jazeera ur “Islamismen i Sverige”.


Prenumerera på Ledarsidorna 

Vill du ta del av hela artikeln?

I dagens extramaterial får du kapitlet om al Jazeera ur “Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm.

Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga  presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.
Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.

Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.
Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se