Palestinska val ligger inte i Sveriges intresse

Al Fatah / Hamas. Montage.
  • Måndag 24 maj 2021 2021-05-24
E-post 907

Hamas ville inför den palestinska opinionen framstå som försvarare av Jerusalem – efter flera dagar av våldsamma sammanstötningar mellan palestinska ungdomar och israelisk polis vid al-Aqsamoskén. I grunden handlar de senaste väpnade konfrontationerna primärt inte så mycket om Israel utan mer om vem som skall företräda alla palestinier vilket sätter det svenska erkännande av Palestina i en annan dager.

– Vapenvilan är ohållbar i längden om vi inte tar upp grundläggande problem som ockupationen, blockaden av Gaza och Jerusalemfrågan. Det kan bli en ny rond snart om vi inte går till roten, säger Bassem Naim, tidigare hälsovårdsminister i den av Hamas ledda regeringen i Gaza.

Hamas erkänner inte Israel och inte Osloavtalet som ligger till grund för fredsprocessen mellan Israel och den palestinska myndigheten PA. Hamas blev internationellt känd på 1990-talet genom terrordåd som krävde hundratals civila israeliska dödsoffer, bland annat självmordsdåd riktade mot bussar och kaféer i Israel. Dessa attentat syftade till att torpedera den israelisk-palestinska fredsprocessen – och bidrog tillsammans med flera andra faktorer till att fredssamtalen över tid blev mer symboliska och är idag att betrakta som icke-existerande.

Bassem Naim menar i en tidigare intervju i al Monitor att

”Hamas startade inte denna kamp utifrån partisana motiv; rörelsen skulle svara på de israeliska provokationerna och [bevara] Jerusalems sak. Hamas har utbildat sina styrkor och ökat sin militära kapacitet [under de senaste åren] inte bara för att försvara Gaza utan också för att skydda Jerusalem och hela Palestina. Hamas hanterade Jerusalemfrågan rationellt och gav det internationella samfundet en chans att kräva att Israel stoppade bosättarna från att storma Al-Aqsa-moskén, men Israel ignorerade varningarna utan att ens ta hänsyn till att vi befinner oss i den muslimska heliga månaden Ramadan. ”

”Hamas uppnådde flera mål genom denna konfrontation, varav det första hindrar bosättare från att storma Al-Aqsa-moskén. Det andra är att tvinga Israel, även om det är tillfälligt, att dra tillbaka från Sheikh Jarrah, och det tredje är att förena och samla alla palestinier i Gaza och Västbanken bakom Jerusalems sak.

(Red:s fetmarkering)

Och det är det tredje skälet, att ena alla palestinier bakom Hamas, som av flera (även till Hamas inte närstående) internationella analytiker bedöms som vara det tyngst avgörande. Hamas hade inför de numera inställda parlaments- och presidentvalet en styrkeposition som, menar flera experter, snarare förstärkts som resultat av striderna. Hamas upplevs som mer vitalt, och mer uppriktigt, försvarare palestiniers rättigheter än den Palestinska myndigheten PA och president Abbas.

Sverige har målat in sig i ett hörn

 

Den dag allmäna val genomförs går det därmed inte att utesluta att det av al Fatah/PLO ledda PA kommer ersättas av Hamas ledarskap vilket sätter Sverige i en svår situtation.

Sverige har erkänt Palestina på en osäker rättslig grund. Det palestinska parlamentet har i likhet med Hamas inte ratificerat eller erkänt de två fredsavtal som ligger till grund för fredsprocessen. Utrikesdepartementet menar på en direkt fråga från Ledarsidorna om komplikationerna kring detta; Sverige nöjer sig enligt Utrikesdepartementet med att PLO och det palestinska ledarskapet står bakom processen för att motivera ett erkännande. Att en ratificering av processen av ett folkvalt parlament inte behövs.

Knesset, det israeliska parlamentet, har däremot ratificerat fredsavtalet.

Ett uppskjutet parlamentsval ligger därmed inte bara i president Abbas intresse utan även i Sveriges intresse. En ny Hamas-orienterad majoritet i det palestinska parlamentet skulle sannolikt inte ratificera det som Sverige menar ligger till grund för Sveriges erkännande av en palestinsk stat på president Abbas villkor.

Och med detta ensidiga erkännande av Palestina på president Abbas villkor ha manövrerat sig in i en position där Sverige inte bara isolerat sig från Israel utan även kan få svårt att agera även i relation till Hamas. Hamas ser, av lätt insedda skäl, Abbas vänner som sina fiender.

 

 

Not: UD har på en direkt följdfråga om det för regeringen räcker med att en milisgrupps ledning numera utropar en egen stat för att Sverige skall erkänna den folkrättsligt utan att allmänna val genomförts och folkvalda har kunnat  ratificerat utropande av detta.

UD har vid ett flertal tillfällen bett att få återkomma.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se