Pierre Schori vill förbjuda samövningar med NATO – Ställde sig bakom Moskvas ockupationsplaner av Polen

  • Tisdag 23 jul 2019 2019-07-23
E-post 1485

Regeringens tidigare särskilda sändebud och förre FN-ambassadören Pierre Schori vill begränsa samövandet med Nato och menar att Sverige från och med nu har övat nog med US marines på Gotland och Utö. Att Pierre Schori alltid stått Moskva nära är inte någon hemlighet och att han gör det än idag förvånar ingen.

Beskedet att regeringen för närvarande inte kan underteckna FN-konventionen om ett globalt förbud mot kärnvapen kan inte glädja andra än dåraktiga demagoger menar Pierre Schori på Expressen Debatt. Pierre Schori vill samtidigt nu begränsa samövandet med Nato och menar att Sverige från och med nu har övat nog med US marines på Gotland och Utö.

Runt Pierre Schori har genom åren även uppgifter florerat icke styrkta uppgifter om en i allt väsentligt mer Moskva-orienterad politik när ingen såg på. Ledarsidorna.se kan, som enda svensk media, presentera faksimil och utdrag ur Bo Theutenbergs dagböcker som tecknar en annan bild av Pierre Schori än vad som tidigare varit känt. Och som defintivt inte har varit eller är önskvärt. Vare sig för Pierre Schori eller någon i dagens utrikespolitiska ledning. Eller partiledning.

I samband med att Lech Walesa inledde strejker vid varvet i polska Gdansk 1980 och organiserade fackföreningen Solidaritet förberedde Sovjetunionen en militär intervention. Detta avhandlades på ett möte med Socialistinternationalens Centralkomitté i december 1981 där Pierre Schori var närvarande.

Enligt Bukovskyarkivens transkribering av protokoll och CIA:s handlingar, där hemligstämpeln hävdes 2007, framgår tydligt hur Schori positionerade sig och Socialdemokraterna. Pierre Schori, i egenskap av internationell sekreterare i det svenska socialdemokratiska partiet, kallade Lech Walesa och Solidaritet föraktfullt (enligt CIA-agentens kommentar) för ”social democratic freedoms fighters” mot vilka Sovjet kunde ingripa med ”martial laws”, d.v.s krigslagar. Något som Schori, och därmed Sverige, inte skulle protestera mot om Moskva ansåg sig behöva genomföra en sådan aktion.

Att en svensk socialdemokrat, och senare FN-diplomat och biståndsminister, argumenterar för att det då kommunistiska Moskva skulle ingripa med krigslagar mot ett annat lands arbetare bör anses vara graverande. Ännu mer graverande bör det vara för dagens regering som utsåg Schori till särskilt sändebud med diplomatisk status inför säkerhetsrådskampanjen.

CIA:s handlingar har Ledarsidorna.se som enda media tidigare kunnat presentera i ett exklusivt samarbete med Bo Theutenberg, professor i folkrätt och tidigare ambassadör.

Margot Wallström har genom åren varit väl medveten om var Schori stod i förhållande till den polska frihetsrörelsen. Det är ur detta ljus som Pierre Schori skall ses och hans utspel skall tolkas. Och Margot Wallströms utnämning av honom till särskilt sändebud. Margot Wallström utsåg Pierre Schori tack vare hans relationer till Moskva och försåg honom med diplomatpass efter hans pensionering. Inte trots dessa. Pierre Schoris historiska ställningstagande för en sovjetisk ockupation av Polen har även fått  Stefan Löfvens, statsministerns, välsignelse. Annars hade det inte blivit något diplomatpass för Schori under förra mandatperioden.

Ingen har ändrat uppfattning så vitt känt. Inte Schori. Inte Wallström. Och inte statsministern.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se