Polisen i region väst slutar utreda bedrägerier

Poliser i yttre tjänst. Genrebild. Foto: Nyheter Idag.
  • Onsdag 12 jul 2023 2023-07-12
E-post 552

Polisen i region väst har JO-anmälts av en av sina egna anställda efter det att polisledningen fattat beslut om att inte längre utreda olika former av mängdbrott. Beslutet, menar anmälaren, gynnar tillväxten av livsstilskriminalitet på ett sådant sätt allmänhetens tålamod och förtroende för polisen påverkas negativt. Där livsstilskriminella riskfritt kan tjäna mer i månaden än de poliser som egentligen skulle beivra och utreda brott.

De flesta brott som begås räknas till vad som brukar kallas mängdbrott. Det rör sig om till exempel stölder, misshandel och skadegörelse. Men sedan några år ökar antalet bedrägerier. Vid mängdbrott leds ofta förundersökningen av polisen. Av den totala mängden anmälda brott är ungefär tre fjärdedelar mängdbrott.

Mängdbrotten brukar inte räknas till de allvarligaste brotten, men medför betydande skador för enskilda och för samhället. Brotten innebär ofta en kränkning av den personliga integriteten och kan skapa otrygghet i samhället. Hur pass väl polis och åklagaree lyckas bekämpa mängdbrott har en direkt påverkan på allmänhetens förtroende för rättsväsendet i allmänhet och statens våldsmonopol, polisen, i synnerhet.

Polisen har utvecklat sitt arbete för att klara upp fler mängdbrott, bland annat genom polisens nationella utredningsdirektiv (PNU). Det är en gemensam metod för att utreda mängdbrott så att poliser i hela landet arbetar på samma sätt. PNU innebär bland annat att brottsutredningar samordnas. Brott med samma misstänkta gärningsperson utreds samordnat.

Den överordnade principen är att alla anmälda brott skall utredas. Men polisen i region väst har tagit beslut om att redan från början, vid anmälan och oavsett bevisläge, inte utreda vissa typer av mängdbrott.

Bedrägerisektionen i region väst, där bland annat Göteborg ingår, har fattat beslut om att inte inleda några utredningsåtgärder för bedrägerier där beloppet understiger 1 250 kronor. Utredarna har beordrats att enbart arkivera anmälan oavsett vilket bevisläge som brottsoffret kan presentera. Samma sak gäller även snatterier för mindre belopp, cykelstölder och annat.

Väl känt beslut bland kriminella

Detta beslut är väl känt hos livsstilskriminella och inte minst unga kriminella vilket har medfört att antalet bedrägerier har ökat. Gärningsmännen är ofta redan från början helt införstådda med att de utan att riskera något kan genomföra ett stort antal bedrägerier varje månad öppet utan att lagföras så länge varje enskilt genomfört bedrägeri håller sig under det av polisledningen reglerade beloppet. 

20 bedrägerier per månad medför en nettolön som överstiger vad en nyutexaminerad polisman tjänar efter skatt i månaden.

Advokater i Region Väst menar att beslutet är så pass väl känt att mängdbrott av den art som polisen nu skriver av sker helt på öppen gata istället provocerar och möjliggör en expansion av kriminell livsstil. Där butiker numera är att betrakta som godisskålar att fritt plocka ur för kriminella. Utan konsekvenser.

Irritatationen över polisledningens beslut att släppa alla utredningar för mängdbrott har ökat bland de utredarna vilket medfört att Polisen nu har JO-anmälts av en av utredarna. Anmälan inkom den 5:e juli till JO som den 10:e anmodade Polisen att svara. Utredaren menar bland annat att polisens beslut att inte längre utreda bedrägeribrott underlättar för tillväxten av livsstilskriminalitet samt har en förödande effekt på allmänhetens förtroende för polisens verksamhet i bredare termer.

Anmälaren skriver att polisen själva numera är en del av problemet med ökad kriminalitet genom det aktiva beslutet om att antalet mängdbrott ska tillåts fortgå utan åtgärder.

Ledarsidorna kan för prenumeranter presentera JO-anmäla i sin helhet där den polisanställde utvecklar sitt resonemang och vilka konsekvenser det får för myndigheten.


Prenumerera på Ledarsidorna 

Vill du ta del av extramaterialet? Där Ledarsidorna kan presentra urkunderna i form av den ursprungliga JO-anmälan samt JO:s inledande svar till Polisen.

Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga  presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.

Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.
Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.
Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se