Pressen på Studieförbunden når statsministerns innersta krets

Utbildningsförbunden / Stefan Löfven. Pressbild. Montage
  • Tisdag 18 maj 2021 2021-05-18
E-post

Studieförbundens generalsekreterare ifrågasätter uppgifterna om att studieförbunden skulle ha finansierat radikaliserande verksamheter med skattemedel. Allt mer tyder på en organisation som är satt under stark press. En press och en oro som når allt längre in i statsministerns närmaste krets. Studieförbundens generalsekreterare är själv gift med statsministerns statssekreterare.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden som bland annat organiserar studieförbundet Ibn Rushd går till hårt angrepp mot SVT i ett inlägg daterat den 12 maj på Studieförbundens Facebook-sida. Samuelsson menar att det inte finns något som styrker SVT:s påstående att studieförbunden skulle nyttjas av våldsbejakande extremister.

Samuelsson har efterfrågat SVT källor samt ställt frågan om sådana misstankar finns till såväl Polisen som Säpo men inte fått svar.

Det har kommit starka reaktioner efter TV4 Nyheternas granskning av folkbildningsrörelsen på framför allt Järvafältet. Både myndigheter och experter varnar för att pengar – som skulle gått till folkbildning – hamnar hos kriminella och våldsbejakande extremister.

I inslaget när det begav sig hösten 2020 menade Säpos företrädare Gabriel Wernstedt att de inte kommenterar annat än att de vet att extremistmiljöer tar emot offentliga medel och att det handlar om miljontals kronor.

Vare sig polisen eller Säkerhetspolisen kommenterar misstankar mot någon då det skulle försvåra eller riskera pågående utredningsinsatser. Något Utbildningsförbundens generalsekreterare bör vara medveten om. Att delge misstanke är dessutom Åklagarmyndighetens roll när utredningarna kommit så långt.

Det egentliga motivet varför David Samuelsson ändå går ut så pass hårt mot SVT, polisen samt Säkerhetspolisen är okänt.

Mer läsning: Så växte det bidragsindustriella komplexet

Ställt bortom allt rimligt tvivel

 

Men att minst ett utbildnigsförbund kan antas ha använt statliga medel i form av statsbidrag för att finansiera radikala eller radikaliserande kluster samt eventuellt förmedlat medel vidare bör stå höjt över rimligt tvivel. Studieförbundet Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushds tidigare medlemsorganisation Sveriges Unga Muslimer arrangerade tillsammans med studieförbundet samt Islamiska Föreningen i Sverige, IFiS, under tio års tid de ”Muslimska familjedagarna” och en rad andra arrangemang. IFiS är, enligt IFiS tidigare talesperson Mahmoud Aldebe det Muslimska brödraskapets kärnorganisation i Sverige. Detta vitsordades så sent som 2014 av imamen i Stockholms moské, Mahmoud Khalfi i en intervju i tidskriften ETC.

Mer läsning: Muslimska brödraskapet “Så arbetar vi i Sverige”.

De Muslimska familjedagarnas verksamhet, med en årlig konferens, bjöd varje år in internationella föreläsare samt genomförde utbildningar inom olika områden. Bland föreläsarna märks internationellt kända och erkända jihadistförespråkare, rekryterare och predikanter. Magnus Sandelin, stiftelsen Dokus grundare, tog på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors uppdrag fram ett underlag som myndigheten använde sig av i den rättsprocess som ledde till att Sveriges Unga Muslimer förlorade rätten till statsbidrag.

Mer läsning: Sveriges Unga Muslimer pekas ut som radikala i rapport

Ur underlaget, som bör betecknas som otvisteligt då det baseras på SUM:s och studieförbundets egen dokumentation, märks bland annat ”Imam Jihad”, den tunisiske imam som aktivt uppmanar till väpnad kamp samt den brittiske antisemitiske konvertiten Yvonne Ridley. Flera av de genom åren inbjudna föreläsarna har inreseförbud i andra europeiska länder baserat på det hot som de utgör i form av radikalisering.

SUM kom 2020 att förlora rätten till statsbidrag av demokratiskäl och lämnade studieförbundet som medlemsorganisation. SUM upplöstes efter att domen vann laga kraft föreningen. SUM kom aldrig att betala tillbaka de statsbidrag så de dömts att betala tillbaka av Förvaltningsöverdomstolen till MUCF.

Mer läsning: MUCF beslut att neka SUM statsbidrag framstår som allt mer korrekt

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden, utspel på Facebook bör därmed kunna ifrågasättas eller väcka viss förvåning. Dels för att han kräver underhandsbesked från de två myndigheter som ansvarar för utredning av eventuella brott innan de överlämnas till åklagare för beslut om en formell förundersökning och därmed är omgivna av sekretess, dels för att ett av hans medlemsförbund, studieförbundet Ibn Rushd, varit en del av ett radikalt kluster på en sådan nivå att statsbidrag via MUCF nekats.

Allt tyder på en ökad press på Studieförbunden som varje år fördelar c.a två miljarder kronor av skattemedel avsedda för främst folkbildning. En press som nu närmar sig statsminister Stefan Löfven.

Studieförbunden har ett inflytande. Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson är gift med statsminister Stefan Löfvens statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson.

 

Extramaterial

 

MUCF utredning, utförd av Magnus Sandelin/Doku.

Sammanställning Sveriges unga muslimer verksamhet 2018-03-12 by Johan Westerholm on Scribd

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se