Provkapitel och Crowd-funding av boken “Islamismen i Sverige – Muslimska brödraskapet”

https://www.vulkanmedia.se/butik/greycat-publishing/
  • Lördag 4 jan 2020 2020-01-04
E-post

Boken “Islamismen i Sverige – Muslimska Brödraskapet”  av Johan Westerholm är nu äntligen klar och går nu i tryck. Men för att gå i mål, och påbörja nästa lopp, krävs din hjälp. För du gör skillnad.

Artikeln som ljudfil:

Sagt om ”Islamismen i Sverige – Muslimska Brödraskapet” av Jesper Söder, som är en av de referensläsare som läst hela boken:

Islamismen i Sverige är skrämmande läsning om av en av världens bäst organiserade extremistgrupper. Bakom kulisserna planerar nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet i lugn och ro och sina drag och jobbar systematiskt för att sprida sitt budskap. Staterna i Väst tittar på under tystnad, och i Sverige finansieras verksamheten till stor del genom skattemedel. Uppgifterna i Islamismen i Sverige har inte publicerats tidigare, och skildrar en miljö som västvärldens demokratier inte brytt sig om att granska.

Det borde vara obligatoriskt för alla politiker att läsa den här boken för att förstå vad Muslimska brödraskapet vill uppnå. Boken är revolutionerade – den återger tidigare inte kända fakta om Muslimska brödraskapets budskap inom politiken och deras etableringsstrategi..

I boken får vi läsa om Muslimska brödraskapets nyckelpersoner i och utanför Sverige. En organisation vars mål är att införa sharia-lagar. Brödraskapet väljer demokratiska vägar i de länder man verkar, men om organisationen får den makt de söker, kommer man ta kontroll med piska och terror. Som läsare inger Islamismen i Sverige mig en känsla av djup frustration. Författaren stödjer sig på bevis och kan styrka sitt resonemang om den hittills ganska okända miljön i Muslimska brödraskapet i Sverige.

Jesper Söder

Föreläsare och samhällsdebattör

Not:Jesper Söder har bland annat deltagit i striderna mot den Islamiska Staten för den kurdiska milisen YPG och är väl förtrogen med islamismens våldsamma sida.

Boken “Islamismen i Sverige – Muslimska Brödraskapet” är inte en bok om islam utan en bok om den politiska uttolkningen av islam, islamism. Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer. 

Islamismen är en religiös form av fascism med kopplingar och personunioner med dels nazismen men även kommunismen under sin utveckling. Den största islamistiska rörelsen är den globala nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet. 

Trots att den bara stöds av en liten minoritet av världens muslimer har Muslimska brödraskapet genom sin goda organisationsförmåga lyckats måla upp en bild av att man företräder alla muslimer. Men sanningen är en annan, Muslimska brödraskapet stöds endast av cirka sju procent av svenska muslimer. 

I denna bok, som ytterst baseras på Muslimska Brödraskapets egen dokumentation samt egna uttalanden och ageranden ges en god bild av hur nätverksorganisationen Brödraskapet arbetar i Sverige. Den innehåller även tidigare icke publicerat, helt avgörande, material från Brödraskapets själva. Sam analyser av skeenden som ligger några år bakåt i tiden men som med ny kunskap gör det tydligt hur nära Brödraskapet står våldsbejakande salafister som till exempel Abo Raad. Gävle-imamen som bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet. Jag har även kunnat skapa en nätverkskarta över organisationen i Sverige, något som aldrig tidigare gjorts.

En nätverkskarta som tydliggör hur hög organisationsförmåga som nätverksorganisationen har.

Islamismen i Sverige är nu beställningsbar på bland annat BOKUS och släpps i handeln den 29 januari. Men för att nå dit behöver jag en crowd-funding för att dels täcka kostnaderna så här långt, dels kunna ta nästa steg.

Att skriva en sådan här bok är resurskrävande. Och inte heller helt utan risker. Det kräver inte bara tid utan omfattande översättningskapacitet av Brödraskapets egna urkunder samt resor till bland annat Haag, London, Paris och Bryssel samt även Beirut, Kairo och Rabat. Allt för att komma så nära källorna som möjligt. Och redan idag är nästa steg planerat i form av en konferens i Antwerpen i slutet på januari där flera av Mellanösterns och Europas experter på islamism träffas. Där ledarsidorna.se som enda svensk media fått en unik och personlig inbjudan att delta. Mycket baserat på mitt arbete med kartläggning och analys av islamismen i allmänhet och Muslimska brödraskapet i synnerhet.

Crowd-fundingen

För det behöver jag er hjälp – men den här gången blir det med en motprestation från min sida redan från början. För den första boken om Brödraskapet är klar. Och den andra är nu planerad och under genomförande i form av ett europeiskt samarbete med ledande forskare. Forskare verksamma vid bland annat Stasi-arkiven i Berlin. När du läst boken kommer du förstå varför de samarbetena är viktiga för framtiden. Svaren på andra frågor, frågor som ligger längre tillbaka i tiden men berör Sverige finns i dessa arkiv som inte längre är öppna för allmänheten utan kräver samarbeten med forskare i hela Europa.

Min crowdfunding syftar bland annat till att dels täcka havda researchkostnader samt redaktörs och sättningstjänster men även till att ta sikte på framtiden.

Alternativ I

Du kan naturligtvis nöja dig med att förhandsboka boken på BOKUS, den blir tillgänglig den 29 januari. Och då är det på BOKUS, och ingen annan stans du förbokas och sedan betalar för den.

Alternativ II

Boken kommer i två upplagor. Dels den stora upplagan som du kan beställa via BOKUS men även en exklusiv upplaga om 300 numrerade exemplar. Denna upplaga skiljer sig från den stora upplagan genom att den även är illustrerad med två unika och  signerade littografier av Kjell Nilsson Mäki. 

Illustrationer som aldrig tidigare publicerats någon annan stans och inte heller i framtiden kommer publiceras eller användas någon annan stans utan är unika för boken ”Islamismen i Sverige”. 

Denna upplaga signeras och dedikeras enligt köparens önskemål av mig.

Priset på denna bok är 500 kronor per exemplar.

Alternativ III

Alternativ III är att du betalar för 50 signerade böcker och därmed även får en tre timmars föreläsning på köpet. Priset för det är 25 000 kronor exklusive reskostnader. Böckerna signeras i samband med föreläsningen.

Alternativ IV

Alternativ IV är som alternativ III, men 100 signerade böcker och en tre timmars föreläsning. Priset för det är 40 000 kronor.

Hur bokar jag då alternativ II-IV? 

Vill du inte göra något annat än att beställa boken går du in på Bokus.

Men vill du bidra inför nuvarande och framtida satsningar eller ha något mer exklusivt så går du går in på länken ”Islamismen i Sverige” på GoFundMe. Där går det även att göra donationer för verksamheten utan motprestation från min sida om du vill det.

Samtidigt som du gjort din betalning så tar du en kopia på din betaling och mailar den in till förlaget på e-post adress [email protected] med angivande av vilket alternativ du valt och kanske framför allt, glöm inte dina kontaktuppgifter så att jag kan kontakta dig om vad det skall stå i dedikationen om du köper en av de numrerade exemplaren.

Och e-postadressen till förlaget är:

[email protected]

Och länken till GoFundMe finner du r

Provkapitlet

Provkapitlet finner du i länken här, kapitlet “När jag blir fri“.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se