Regeringen försenar lagar mot hedersförtryck

Hederskultur. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 27 mar 2019 2019-03-27
E-post

Regeringen Löfvens agerande i relation till hedersrelaterat förtryck följer samma mönster som kring lagstiftningen kring terrorism. Det är först när problemen blir uppenbara och när omvärlden ställer krav de reagerar. Samtidigt som de genom en kombination av retoriska krumbukter och historierevisionism skapar illusionen av handlingskraft.

Regeringen Löfven kommer att ha försenat lag mot hedersförtryck. Först elva år efter att Alliansen ratificerade Europarådets tvingande konvention kommer en lag, vars utformning fortfarande är okänd, komma på plats.

Artikeln som ljudfil:

Efter Socialdemokraternas partikongress i Örebro, där statsminister Stefan Löfven fick ett stort gensvar för sitt utspel om kampen mot hedersrelaterat förtryck gick regeringen till motattack mot kritiska röster. Inrikesminister Mikael Dambergs pressekreterare menar att regeringen tagit krafttag mot hedersrelaterat förtryck trots att regeringen Löfven bevisligen och strukturerat agerat på ett sådant sätt att den konvention som skall skydda mot hedersvåld blir svensk lag först elva år efter att Sverige skrev på Europakonventionen mot våld mot kvinnor.

I praktiken blir Sverige, utöver skärpning av terrorlagarna och implementering av tvingande FN-resolutioner sist i Europa även på detta område.

Sials tweet kom att återutsändas av minst två socialdemokratiska ministrar. Utrikeshandelsminister Ann Linde samt utbildningsminister Anna Ekström. Sial´s tweet är med detta att betrakta som regeringens officiella linje, historiebeskrivning och påståenden.

Natalie Sial, till vardags pressekreterare till inrikesminister Mikael Damberg menar att just Socialdemokraterna i allra högsta grad är en aktör att räkna med i denna kamp. Sial menar vidare att det är 

”rimligt att säga att svenska samhället inte riktigt förstått allvaret i den verklighet som många unga tjejer och killar lever i. Där en flickas dygd blir hela familjens ansvar att skydda. Ibland används våld och många gånger ett subtilt förtryck”.

Sial talar helt i egen och regeringens egen sak. Den verklighetsbeskrivning som regeringen framför är en helt annan än den faktiska. Socialdemokraternas historia kring hedersrelaterat våld och förtryck är en helt annan än den regeringen nu ger uttryck för. 

I december 2000, ett drygt år efter släktens mord på Pela Atroshi 1999 skrev dåvarnande integrationsminister Mona Sahlin (S) och jämställdhetsminister Margareta Winberg (S) följande i Dagens Nyheter:

Det finns ingen statistik som säger oss att våldet mot de unga kvinnorna är  kulturellt betingat. Det handlar i stället om mäns våld mot kvinnor

Vi får aldrig acceptera talet om “hedersmord”.

 

Pela Atroshi GAPF

Mordet på Pela Atroshi inträffade när Atroshi var på besök vid familjens hus i Dahuk i Irak. Vittne till mordet blev förutom modern Fatima även systern Breen, som senare i Sverige vittnade inför rätten om mordet. Rättegången resulterade i att hennes två farbröder dömdes till livstids fängelse. Pelas far erkände mordet och dömdes i Irak till fängelsestraff. Han avtjänade sex månader i irakiskt fängelse.

Pela blev begraven i vita kläder och vit slöja. Pela är begravd i en namnlös grav för att hon anses ha vanärat släktens namn.

Pela Atroshi blev 19 år gammal.

Mordet på Atroshi gav upphov till bildandet av föreningen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime, som vill verka för mer information kring hedersrelaterade brott.

Mona Sahlin tillsatte efter detta enligt ett regeringsbeslut den 22 april 2004 Utredningen om ”Makt, integration och strukturell diskriminering”. Utredningen hade och i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom struktu- rell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet.

Utredaren, professor Masoud Kamali, kom fram till att alla påståenden om hedersrelaterat förtryck var ett uttryck för strukturell rasism och diskriminering. 

“En rad omständigheter som demoniseringen av muslimer som terrorister och kulturell underlägsna genom ”hedermordsdebatten” har bidragit till den politiska och mediala förstärkningen av antimuslimismen”.

Denna utredning dödade sedan alla intiativ tills Alliansen, genom bland annat Nyamko Sabunis engagemang, anslöt sig till arbetet i Europarådet som till slut resulterade i Istanbul-konventionen. Sverige kom att ansluta sig till denna, ”Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet” den 11 maj 2011. Konventionen är tvingande och reglerar och definierar hedervåldsbegreppet som en komponent i våld mot kvinnor. Konventionen gäller i både krig och fred.

Efter ratificeringen påbörjades arbetet med att införa denna i svensk lag. Alliansen påbörjade arbetet med att införa en ny lagstiftning mot äktenskapstvång vilket innebär att det både är straffbart att tvinga någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat sedan den 1 juli 2014  i och med den nya lagstiftningen. Även att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande är kriminaliserat.

I och med valet 2014 kom regeringen Löfven I till makten och allt reformtempo bromsades in till i praktiken obefingligt. 

Det tog sedan ytterligare tre år innan en offentlig utredning presterades under 2017. En utredning som nu måste kompletteras och där ånyo Liberalerna varit pådrivande. Brott med hedersmotiv ska enligt Januariavtalet utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Utredning skall ske 2019-2020. Ny lagstiftning skall införas från 1 januari 2022.

Först elva år efter att Istanbul-konventionen ratificerades kommer Sverige kunna ha ett lagrum som skyddar de som utsätts för hedersrelaterat förtryck. I åtta av dessa år har Socialdemokraterna haft ansvaret. En socialdemokrati som sedan 2000 aktivt förnekat begreppet och fördömt termen hedersvåld.

Regeringen Löfvens agerande följer samma mönster som kring lagstiftningen kring terrorism. Det är först när problemen blir uppenbara och när omvärlden ställer krav de reagerar. Samtidigt som de genom en kombination av retoriska krumbukter och historierevisionism skapar illusionen av handlingskraft.

Det facit som ligger inför alla att ta del av talar sitt tydliga språk. Regeringen Löfven kommer att ha försenat lag mot hedersförtryck. Först elva år efter att Alliansen ratificerade Europarådets tvingande konvention kommer en lag, vars utformning fortfarande är okänd, komma på plats.

 

 

Extra material:

  • Europarådets Istanbul-konvention
  • SOU ”Makt, integration och strukturell diskriminering”

Istanbul-konventionen

SOU ”Makt, integration och strukturell diskriminering”

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se