Regeringen fortsätter utveckla mänskliga rättigheter med radikala religiösa organisationer

  • Torsdag 10 aug 2023 2023-08-10
E-post 213

Under Pride-festivalen genomförde regeringen ett av flera interreligiösa dialogmöte. Även denna gång kom organisationer som tidigare öppet motarbetat den svenska regeringsformen att delta i samtal som exklusivt inbjudna av regeringen. I samtal som beskrivits av regeringen som “förtroliga” och “varma”.

Under Pride-festivalen genomförde regeringen, företrädd av socialminister Jakob Forssmed (KD) samt utrikesminister Tobias Billström (M) ett dialogmöte med de religiösa samfunden. Med anledning av den senaste tidens händelser bjöd socialminister Jakob Forssmed och utrikesminister Tobias Billström in företrädare för trossamfund i Sverige till ett samtal för att ta del av deras bild och tankar kring händelserna.

– Det var ett bra möte med en uppriktig och varm dialog menar Jakob Forssmed.

Regeringen menar vidare att dessa samtal är ett bättre sätt ta tillvara trossamfundens kunskap och erfarenhet liksom deras kontakter med sina målgrupper, där samverkan ska bidra till att alla och envar ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter (Reds kursivering).

Relaterat: Regeringen i nära dialog med radikal islamism

Samtliga mer tongivande samfund var närvarande och regeringen hade lyckats med att samla flera samfund i samma rum som historiskt har haft omöjligt att interagera vilket måste ses som en framgång. Med på mötet var såväl Kashif Virk, Ahmadiyya -muslim som representanter för andra muslimska samfund.

Ahmadiyya erkänns inte av de andra inriktningarna som rättroende muslimer i allmänhet och inte i Sverige i synnerhet. Trots att dessa är avsevärt äldre i Sverige än t.ex Muslimska brödraskapet och dess registrerade trossamfund Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS.

Sedan regeringen inlett denna serie av dialogsamtal har FIFS skickat olika representanter. Inledningsvis representerades FIFS av Mohammed Temsamani som har en bakgrund i Miljöpartiet men även en period i den framlidne egyptiske presidenten Mohammed Mursis kampanjstab. Mursi, som dog 2019 fängslad efter militärkuppen sex år tidigare var Muslimska brödraskapets officiella kandidat i det egyptiska presidentvalet 2012 och var president under ett drygt år. Ett år där förföljelsen av oliktänkande och kristna intensifierades i Egypten vilket ledde fram till militärkuppen 2013.

Relaterat: Regeringen öppnar för ökade bidrag till civilsamhället utan regelverk

Efter Temsamani kom FIFS att representeras vid minst ett möte av Mahmoud Khalfi, imam vid Muslimska brödraskapets moské på Södermalm i Stockholm, även kallad Stockholms moské. Khalfi är öppen med moskéns ideologiska inriktning till att harmoniera med Muslimska brödraskapets.

I tidningen ETC menade Khalfi 2013 att det inte var någon hemlighet att det var Brödraskapets inriktning som moskén valt. 

Moskéns församling har haft ett flertal medlemmar som engagerat sig i al Nusra-fronten, som bland annat deltog i den etniska rensningen av kristna i staden Idlib under det syriska inbördeskriget.

Vid det senaste mötet, det som genomfördes under Pride-veckan representerades FIFS av Faraj Semmo, VD för Göteborgs moské. Moskén är känd efter flera granskningar som en av de radikalaste islamistiska moskéerna i Sverige.

Relaterat: Problemet är inte islamisterna – Problemet är Kristdemokraterna

Lång historia av kvinnoförtryck och våld

Så sent som 2020 kunde TV 4 avslöja att moskén, den största i Göteborg, på sin hemsida länkade till guiden  “New muslim guide” för de som vill konvertera till Islam. På hemsidan framgick att kvinnan ska ha sin mans tillåtelse för att lämna hemmet och att hon syndar mot islam om hon nekar honom sex. Ett direkt avsteg från FN:s universella mänskliga rättigheter som nu regeringen Kristersson menar att FIFS och andra skall utveckla.

Även om moskén tog avstånd från innehållet på den länkade sidan fanns länken kvar. Flera av råden stred direkt mot svenska lagar.

Enligt hemsidan ”New Muslim Guide” är den framtagen genom konsensus bland flertalet muslimska lärda och presenteras på 26 språk.

Göteborgs moské har dock en längre historia än så i att representera repressiva och diskriminerande tolkningar av islam. 2012 kunde SVT Uppdrag granskning avslöja hur flera svenska imamer kommunicerade samma budskap som ”New Muslim Guide” inför dold kamera.

Imamen Abdul Rashid Mohammed – som delvis är utbildad i Saudiarabien menade i en öppen intervju att ”Kvinnoförtryck är myter och propaganda mot islam”.

Men när Uppdrag gransknings medarbetare besökte honom med dold kamera förmedlades en annan syn till kvinnan, som uppger sig blivit misshandlad av maken.

– Alltså, det är ingenting som hon behöver ringa polisen för.

Han har bara slagit mig så här för att jag gav inte kärlek

Det är något att lösa inom familjen, så jag anser inte att det är farligt, säger Abdul Rashid Mohammed.

Abdul Rashid Mohammed fick trots avslöjandet ett fortsatt stöd från församlingen att fortsatt verka som imam. Trots att dessa stör i direkt konflikt med svenska demokratiska fri- och rättigheter.

Faraj Semmo, som nu kommit att representera FIFS i dialogmötena med regeringen, även volontäransvarig vid biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige enligt hans egen Linked In – profil. Islamic Relief har även den organisationen haft stora problem med en utbredd antisemitism samt är terrorförklarad i flera länder.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se