Regeringen Kristersson finansierar Ibn Rushd årliga paradnummer

Ibn Rushd logo / Jämställhetsminister Paulina Brandberg (L). Foto: Regreeingskansliet. Montage.
  • Söndag 7 jan 2024 2024-01-07
E-post

Efter den senaste tidens upprepade rapportering om studieförbundet Ibn Rushd värdegrund och verksamhet ställs regeringen Kristersson i allmänhet och statsråden Brandberg och Persson i synnerhet inför ett val. Om regeringen skall fortsätta finansiera en av studieförbundets årliga paradnummer och arenor. MR-dagarna som i år hålls i Skellefteå där studieförbundet är en av organisatörerna.

En man i Nybro har i flera år undervisat om jämställdhet och demokrati, trots att hans båda döttrar blivit omhändertagna på grund av hedersrelaterat förtryck. Det är genom det muslimska studieförbundet Ibn Rushd som mannen haft verksamhet i Nybro. Ibn Rushd fick drygt 200 000 i bidrag, för verksamheten i Nybro 2022, från statliga Folkbildningsrådet, Region Kalmar län och Nybro kommun vilket SR var först att rapportera om.

De problem med värdegrunden och radikaliserande budskap som kantat studieförbundet Ibn Rushd sedan starten, men som hela tiden förnekats av dem själva samt Folkbildningsrådet kvarstår.  

Den genomlysning, eller försök till att ”whitewash” studieförbundet genom professor Erik Amnås granskning har inte i någon större mån förändrat förbundet. Tvärtom är studieförbundet fortsatt arena för islamistisk radikalisering och spridande av såväl homofobi, hedersförtryckande normer samt inte minst antisemitiska vanföreställningar.

Ibn Rushd menar själva att de är en av de viktigaste civilsamhällesaktörerna för nyanlända migranter. Genom deras närvaro i de områden som domineras av nyanlända så möter de dessa först av alla.

Men vad är det dessa nyanlända möts av?

Det framgår med viss tydlighet i  studieförbundets egna årsredovisningar. Tyngdpunkten, eller långt mer än hälften av studietimmarna ägnas åt Koranstudier, islamisk kultur samt studier i arabiska. En tyngdpunkt på integrationsarbete som sannolikt är bättre anpassad för ett liv i Qatar eller annan islamistisk diktatur.

Höga arvoden präglar frivilligsektorn

Ibn Rushd är även aktuella som anordnare av årets konferens om mänskliga rättigheter, MR. Kopplingen mellan tillämpning av hedersförtryck och mänskliga rättigheter är något diffus. Lika diffus som hur synen på homosexualitet som en synd och spridandet av antisemitiska konspirationsteorier korresponderar mot mänskliga rättigheter.

MR-dagarna 2024 genomförs  i år på Sara Kulturhus den 14-16 november med stöd av Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten samt det civila samhället.  Mycket tyder på att Regeringen kommer att stödja det arrangemanget även om beslutet ännu inte slutligt fattats. 

I augusti 2023 beviljande regeringen Kristersson (M) ett bidrag på 558 000 kr till MR-dagarna som förra året hölls i Helsingborg. Detta trots att Ibn Rushd är en av arrangörerna. Beslutet är undertecknat statsrådet Paulina Brandberg (L).

Utbildningsminister Mats Persson (L) har tidigare uttryckt sitt starka missnöje med den offentliga finansieringen av Ibn Rushd efter den senare tidens återkommande rapportering om att studieförbundet inte lever upp till grundläggande demokratiska rättigheter. Där en demokratikurs för nyanlända använde sig av litteratur som bland annat godkänner barnaga, talar om homosexualitet som en synd och behandlar antisemitiska konspirationsteorier.

Uppgifter som har varit kända även för Brandberg. Som trots kunskapen så sent som i fjol ökade finansieringen av Ibn Rushd. En fortsatt finansiering som givit legitimitet åt hedersförtryck och antisemitiska vanföreställningar.

I vilken omfattning som regeringen Kristersson avser fortsätta bidra till evenemang som inkluderar Ibn Rushd som arrangör är okänt.

För MR-dagarna är bidraget avgörande för ekonomin. Vid en liknande konferens anordnad av Malmö stad mot rasism och islamofobi debiterade föreläsarna, alla från civilsamhällets frivilligorganisationer, dagsarvoden om mellan 40 och 50 000 kronor som personligt arvode. Eller lika mycket för en dag med en representant för civilsamhället som en månadslön för en undersköterska.

De höga arvodena motiveras med det stora mervärde som deras individuella kompetenser bidrar med. Som till exempel den växande antisemitismen i Malmö.

Trots att flera har fasta anställningar inom civilsamhället och akademin och förväntas vara delaktiga inom ramen för sin ordinarie avlönade verksamhet.

Det är vida känt att de skattefinansierade arvodena inom det svenska civilsamhället är höga. Särskilt inom det område som berör mänskliga rättigheter.

Extramaterial för prenumeranter:

Statsrådet Brandbergs tilldelningsbeslutet (2023).


Prenumerera på Ledarsidorna 
Vill du ta del av demokratiministerns beslut för finansiering av MR-dagarna?
Bli då prenumerant.
Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga  presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.
Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.
Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.
Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.
Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.
Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se