Regeringen Kristersson satsar på “Gongos”

Illustration: US Mission to OSCE.
  • Onsdag 19 okt 2022 2022-10-19
E-post 120

Regeringen Kristersson inledde sin första dag med ett lappkast mot vad som tidigare utlovats. Tvärtom vallöftena och arbetet i riksdagen under den förra mandatperioden försvagar de nu kriterierna för statsbidrag och satsar förmedling av statsbidrag via s.k “Gongos”, organisationer utan insyn från allmänheten. En modell som internationell expertis och USA varnat för är destabiliserande för värdlandet.

Enligt den regeringsdeklaration som statsminister Ulf Kristersson presenterade för riksdagen under gårdagen skall svensk biståndspolitik vara fortsatt generös. Biståndsramen sätts för tre år, men frikopplas från BNI. Det ska vara resultaten som räknas, inte ett utbetalningsmål. 

Han menade även att demokrati samt  klimatbistånd skall öka. Kärnstödet riktas under regeringen Kristersson om från multilaterala organisationern såsom FN till civilsamhället lät statsmininstern förstå.

Johan Forsell, biståndsminister (M) menade i en intervju i Aftonbladet att 

Vi ökar effektiviteten och kontrollen

samtidigt som civilsamhället får ett tyngre uppdrag med att fördela och kanalisera biståndsmedlen.

Altinget kunde dock tidigt rapportera om att Ulf Kristersson kommer dra tillbaka den proposition som var avsedd att skärpa kontrollen över statsbidragen till civilsamhället. Kravet kom, erfar Ledarsidorna från en av de andra partiernas förhandlingsdelegationer, från Kristdemokraterna under den absoluta slutfasen av förhandlingarna på Tidö varvid de tre andra partiledarna vek sig.

Johan Forsells utsago var med andra ord inte sann ens när den lämnade munnen. Forsell är annars känd för att vara saklig.

Roland Utbult, KD, menar att lagstiftningen måste göras om i grunden vilket då kommer försena regleringen av statsbidragen till civilsamhälle och trossamfund med flera år. Den utredning som låg till grund för det nu tillbakadragna förslaget initierades 2018 och presenterades 2019. Givet att samma tid kommer behövas för ett nytt lagförslag kommer detta kunna presenteras först 2026 och därmed träda ikraft 2027.

Om fem år.

Kristdemokraterna och Jakob Forssmed, socialmininster, har en längre historia med att vilja öka biståndet som kanaliseras genom civilsamhället och har tillsammans med Ali Esbati, V, agerat för att sänka kraven för statsbidrag. Under Corona-krisen lyckades KD med konststycket att inte bara öka anslagen med 300 miljoner kronor i föreningsbidrag men även sänka kraven på egenfinansiering till noll kronor. Utan egentlig redovisning i efterhand.

Kristdemokraterna kom senare göra gemensam sak med det tidigare regeringsunderlaget vilket ökade den okontrollerbara miljonrullningen till organisationer med kopplingar till radikala miljöer genom civilsamhällesorganisationer, i huvudsak s.k ”Gongos”.

GONGO

GONGOs är statligt sponsrade icke-statliga organisationer, så kallade Non Govermental Organizations.

Bakom denna motsägelsefulla och nästan skrattretande term ligger en viktig och växande global trend som förtjänar mer granskning: regeringar finansierar och kontrollerar icke-statliga organisationer (NGOs), ofta smygande genom biståndsbudgeten eller andra kostnadsposter för statsbidrag eller subvention.

Foreign Policy kunde 2009 identifiera denna internationella trend och varnade för dess konsekvenser. Även US Mission till OSCE (OSSE) varnar för utvecklingen av GONGOs.

Inte sällan utgör GONGOs verksamhet i förlängningen ett hot mot värdlandet menar Foreign Policy och dess internationella experter.

Kända internationella GONGOs är bland annat Islamic Relief, Muslim Aid och andra organisationer under religiöst huvudmannaskap.

Den ökade finansieringen av GONGOs tog fart under regeringen Löfven I och inte minst sedan Carin Jämtin utsågs till generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida. Samtidigt har Sida låtit sekretessbelägga allt mer handlingar som berör finansieringen av GONGOs direkt eller via ForumCiv.

Islamic Relief har statusen som strategisk partner till Sida och är en av de GONGOs som erhåller mest av skattemedel avsedda för bistånd. En annan svensk GONGO är Forum Civ som sekretessbelägger bidragen även inför sin egen personal och sina medlemsorganisationer.

Enligt Kyrkans tidning kommer Forssmed nu dessutom få ansvar för en del av bidragen till civilsamhället när han som socialminister kommer få ansvaret för Myndigheten SST, en lösning som tidigare aldrig prövats av någon regering.

Regeringen Kristersson ser ut att under sin första vecka ut att inte bara befästa den struktur av GONGOs med en begränsad offentlig insyn trots dess offentliga finansiering med skattemedel. En struktur som byggts upp av regeringen Löfven och biståndsmyndigheten Sida under Carin Jämtins ledning där Kristersson redan har aviserat att anslagen kommer öka med civilsamhällets ökade ansvar samt att den demokratiska insynen skjuts på en obestämd framtid.

Helt i enlighet med Ebba Busch, Jakob Forssmed, Roland Utbult och Kristdemokraternas krav på Ulf Kristersson och hans övriga regeringsunderlag. Sverigedemokraterna och Liberalerna.

I Holland och Tyskland går man sedan flera år i en motsatt riktning och minskar kanaliseringen av biståndsmedel via Gongos och andra civilsamhällesorganisationer.

Detta eftersom säkerhetstjänster och skattemyndigheter kunnat avslöja omfattande oegentligheter. Samt, inte minst, utvecklas till en destabiliserande faktor i värdlandet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se