Regeringen tar sig an utnämningsmakten

Sida. Foto: Wikipedia
  • Tisdag 14 feb 2023 2023-02-14
E-post

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik meddelade under gårdagen att han slutar under våren. Detta är den första av flera myndighetschefers mandat som löper ut och skall ersättas med nya eller förlängas. Det bör bedömas som att sannolikheten att även Sida´s generaldirektör Carin Jämtin roteras ut är hög. Redan i dagsläget utgör hon en huvudvärk för biståndsministern då hon opponerar sig kraftigt mot den förda politiken.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik informerade under gårdagen personalen vid myndigheten att han inte kommer få förlängt förordnande som myndighetschef. Själv har han vetat sedan i december. Under ett möte med en statssekreterare fick han veta att i och med den stora omläggningen av politiken så löper Mikael Ribbenviks förordnande ut. Ribbenvik menar i SvD att

– Då vill man ha en ny generaldirektör och överdirektör. Man vill ha en ny myndighetsledning på Migrationsverket.

I en intervju med SVT:s 30 minuter i november förra året uttalade sig Mikael Ribbenvik bland annat om regeringens vilja att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga – och hur det påverkar människor.

– Det hade jag blivit orolig för, sa Mikael Ribbenvik då. 

Sverigedemokraterna kritiserade uttalandet med att dett var”olyckligt”. Själv säger Mikael Ribbenvik att det är fakta att folk blivit oroliga.

Ribbenvik har en lång historia inom Migrationsverket och kan, till skillnad från många andra generaldirektörer, sitt område. Under senare år har både den forna Alliansen samt Socialdemokraterna annars utvecklat en kultur där tjänsten generaldirektör inte nödvändigtvis har varit kompetensbaserad. 

Semi-politiker som Dan Eliasson har kunnat tjänstgöra som generaldirektörer på en rad med olika myndigheter med vitt skilda verksamhetsområden. Eliasson själv hann med att vara generaldirektör och myndighetschef för Migrationsverket, Försäkringskassan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt har även varit rikspolischef efter att han lämnade som statssekreterare åt den tidigare justitieministern Thomas Bodström 2006.

Efter att Eliasson lämnade MSB 2021 kom han att tjänstgöra sin ämbetsperiod ut vid regeringskansliet fram till ingången av 2023.

Relaterat: Krisen i polisen – Arvet efter Dan Eliasson

En annan vars mandat löper ut den sista maj är Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Jämtins förordnande löper ut den sista maj 2023, samma dag som myndigheten skall avrapportera statusen bland de civilsamhällesorganisationer den kanaliserar bistånd genom. Jämtin har een längre tids erfarenhet av biståndsarbete innan hon tillträdde som generaldirektör. Bland annat som chef för biståndsverksamheten vid Olof Palmes Internationella Center samt som biståndsministeer 2003-2006 under Göran Persson.

Relaterat: Sida är inte korrupt. Men……

Det är ingen hemlighet att Jämtin, och hela myndigheten Sida, protesterat kraftigt mot biståndsminister Johan Forsell (M) och hans statsekreterare Diana Janses omläggning av biståndspolitiken. Inte bara neddragningarna utan även omläggningen av biståndet i stort. Det senaste regleringsbrevet vittnar om att under 2024 och 2025, då merparten av de bilaterala avtalen löper ut, kommer bland annat bisttåndet till Syd- och Latinamerika minska kraftigt vilket även kommer att drabba Sveriges bistånd till UNRWA och Palestina. Bägge områdena har varit Jämtins fokusområden. Det tredje fokusområdet, budgeten för information och opininsbildning, har redan minskats så pass kraftigt att uppsägningar av personal blivit aktuella.

Relaterat: Motståndet mot regeringens biståndspolitik mobiliserar

Utnämningarna av deras respektive efterträdare kommer få långvariga effekter då Sverige inte har samma tradition av att byta ut stora delar av förvaltningscheferna i samband med val som till exempel USA. 

Utredaren Per Molander har utrett utnämningsmakten åt SACO, 2006, och redovisat resultatet i rapporten ”Chefstillsättning i staten”. Han kom fram till att Sverige bryter mot FN:s konvention mot politisk korruption genom politisering av tillsättningarna. Transparency international ifrågasatte det svenska systemet vid ett särskilt seminarium 2006. En av förklaringarna till svårigheterna för en regering att driva igenom förändringar ligger i att myndighetschefer i flera fall har haft andra partisympatier än sittande regering och att deras själständighet enligt regeringsformen medger ett stort handlingsutrymme. 

När den borgerliga regeringen, Alliansen, tillträdde, 2006, var en av de första åtgärderna att besluta att öka öppenheten vid tillsättning av högre tjänster. Däremot avskedade de inte någon av de som de före valet ansåg hade utnämnts på felaktiga grunder.

Det bör bedömas som att sannolikheten att även Carin Jämtin roteras ut av regeringen Kristersson är hög. Redan i dagsläget utgör hon en huvudvärk för biståndsministern då hon opponerar sig kraftigt mot den förda politiken. Frågan är dock vem som kan komma ifråga att ersätta henne då hela det biståndsindustriella komplexet domineras av personal med mer eller mindre öppet deklarerade socialdemokratiska eller miljlöpartistiska partisympatier.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se