Regeringens dubbelfel ger Socialdemokraterna lätta poäng

Statsministere Ulf Kristersson (M) / Magdalena Andersson (S). Foto: Regeringskansliet
  • Tisdag 14 nov 2023 2023-11-14
E-post

Det mesta tyder på att Socialdemokraternas förstaplats  i kategorin bäst politik inom rättsområdet är en kombination av olika faktorer. Dels en uppgivenhet hos väljarna, att inget blir bättre, men kanske framför allt i regeringens tro och ambition att skapa illusioner om sina egna framgångar är kraftfulla nog. Något som även det ser ut att ha misslyckats och tvärtom spär på den besvikelse som många väljare nu uppvisar

I Novusmätningen som publicerats av SvD från november anser 24 procent av väljarna att Socialdemokraterna har bäst kriminalpolitik. Moderaterna och Sverigedemokraterna tappar därmed sin delade förstaplats från i juni.

Sverigedemokraterna anses ha näst bäst kriminalpolitik (22 procent), medan Moderaterna hamnar först på tredje plats (19 procent). 

Förklaringarna till skiftet på tronen har sannolikt flera dimensioner närmast till hands ligger att en uppgivenhet hos väljarna växer sig starkar.

Ansvariga ministrar står i tv och talar om vilka hårda tag de tagit, men effekten har uteblivit. Det är skjutningar och sprängningar varje dag. Då slår det rakt mot förtroendet för politikerna, säger Novus vd Torbjörn Sjöström.

Sjöström drar i SvD även en parallell till coronapandemin, då politiken lät expertmyndigheterna ta på sig ledartröjan. Han tror att Tidöpartierna hade tjänat på att låta polisen fronta mer. För även om balansgången är svår, vem som ska stå på scenen, så har det visat sig att det är främst journalister och media som vill ha politiken främst. Medborgarna prioriterar konkreta svar och inte svävande uttryck som ”jag kan inte uttala mig i det specifika fallet” eller ”det får du fråga polismyndigheten om”.

Under Corona-krisen tog myndigheterna den rollen.

Sjöström uttrycker det som att

– Brottsvågen är också en nationell kris, det drabbar alla, det dominerar nyhetsflödet. Och här står ministrar och låtsas kunna lösa ett problem som man inte har verktyg att lösa här och nu. I en krissituation bör man jobba mycket mer via det offentliga systemet.

Det andra huvudsakliga skälet till att Socialdemokraterna jobbat sig till förstaplatsen är att Tidö-partiernas strategi om att försöka skapa illussionen av framgång. Ett ymnigt arrangerande av pressträffar har varit vägen dit och med en statsminister som har ingripit i debatten tämligen frekvent. Periodvis kunde det vara tre eller fyra pressträffar per vecka, ibland två per dag som alla hade samma tema. Samt minst en statsministerkommentar.

Det bidrar sannolikt till en viss uppgivenhet, att regeringen är duktigare på att kalla till pressträffar än att föra trygghetsskapande politik. Men det kan också ha skapat just illussionen av framgång.

Många väljare har sannolikt svårt att redogöra för vilka hårdare tag som verkligen införts och tror sannolikt att visitationszoner och hemliga tvångsmedel i preventiva syften redan införts eller ligger runt hörnet. Sanningen är att idéerna om dessa knappt lämnat Regeringskansliet. Det är det som blir effekten när regeringen först kallar till pressträff om att man har för avsikt att ta fram utredningsdirektiv, sedan en uppföljare där direktiven presenteras och en tredje för att presentera utredaren. När det kanske räckt med ett pressmeddelande och en pressträff.

Illussionsstrategin baktänder därmed, nöter ut väljarna samt lurar väljarna att tro att åtgärder redan vidtagits.

Vilket föranleder väljarna att tro att det nu är dags att ta nästa steg, ett steg som borde handla om hur kriminalitetens orsaker skall mötas vilket inte alls är något som Tidö-partierna har några klarare idéer om.

Det mesta tyder på att Socialdemokraternas förstaplats  i kategorin att ha bäst politik inom rättsområdet är en kombination av olika faktorer. Dels en uppgivenhet hos väljarna, att inget blir bättre, men kanske framför allt i regeringens tro och ambition att skapa illusioner om sina egna framgångar är kraftfulla nog. Något som även det ser ut att ha misslyckats och tvärtom spär på den besvikelse som många väljare nu uppvisar. Eller lurar i dom att det är en annan verklighet som råder.

Regeringen gör ett dubbelfel inom ramen för sin mediestrategi och Socialdemokraterna kan håva in en viktig opinionspoäng utan nämnvärd ansträngning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se