Ryssland inför hårdare anti-gay lagstiftning

Meme "Putin Gay Clown". Okänd konstnär.
  • Måndag 19 dec 2022 2022-12-19
E-post

De ryska skärpta censurlagarna slår nu sönder de sista fickorna av liberal opposition i Ryssland samt är de första stegen mot ett totalt förbud för HBT-personer. Utvecklingen var inte oväntad och det finns i Sverige anhängare till den formen av förbudslagstiftning.

Rysslands president Vladimir Putin undertecknade i början på december ett lagförslag som utökar förbudet mot så kallad HBTQ-“propaganda” i Ryssland, vilket gör det olagligt för någon att främja samkönade relationer eller antyda att icke-heterosexuella läggningar är ”normala”. Som en följd av lagen tilltar nu censuren i landet och homosexuella referenser klipps bort ur tv-serier och bokhandlarnas hyllor rensas på litteratur som kan tänkas bryta mot de nya bestämmelserna.

Förbudet infördes av Putin bara några dagar efter att en skärpning av lagen om “utländska agenter” trädde i kraft.

De nya lagarna vidgar räckvidden avsevärt för en lag från 2013 som förbjöd spridning av HBTQ-relaterad information till minderåriga. Den skärpning som införs utvidgar förbudet mot att marknadsföra sådan information till även vuxna.

De nya lagarna gör det olagligt att främja eller i positiva ordalag beskriva HBTQ-förhållanden, offentligt uttrycka icke-heterosexuella läggningar eller antyda att de är “normala”.

Paketet med lagar samt skärpningar ochändringar som undertecknats av Putin inkluderar hårdare straff för alla som främjar “icke-traditionella sexuella relationer och/eller preferenser”, såväl som pedofili och könsbyte. Enligt den nya lagen kommer det att förbjudas på internet, media, böcker, audio- och visuella tjänster såsom film och reklam.

Enligt den nya lagen kan individer få böter på upp till 400 000 rubel (6 370 USD) för “HBT-propaganda” och upp till 200 000 rubel (3 185 USD) för “demonstrationer av HBT och information som uppmuntrar en förändring av kön bland tonåringar.”

Dessa böter stiger till upp till 5 miljoner rubel ($80 000) respektive 4 miljoner rubel ($64 000) för juridiska personer eller bolag.

Lagen godkändes av Rysslands över- och underhus för attt sedan träda i kraft under gårdagen.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna slog 2017 fast att 2013 års ursprungliga ryska lag är diskriminerande, främjar homofobi och bryter mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 

Domstolen fann att lagen “inte tjänade något legitimt allmänintresse”, och avvisade förslag om att offentlig debatt om HBT-frågor skulle kunna påverka barn att bli homosexuella, eller att den hotade den allmänna moralen.

Homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland 1993, men homofobi och diskriminering är fortfarande utbredd. Ryssland är sedan tidigare rankat på 46:e plats av 49 europeiska länder för HBTQ+-inkludering av ILGA-Europe som bevakar frågorna.

När Putin skrev under lagförslaget menade Tanya Lokshina, biträdande chef för Europa och Centralasien på Human Rights Watch: 

“2013 års “gaypropagandalag” var ett ogenerat exempel på politisk homofobi, och det nya lagförslaget förstärker att på bredare och hårdare sätt.”

Den ryska reddningen av “HBT-propagandalagen” är bara det senaste i många steg som Putins regering har tagit under de senaste månaderna för att krossa de sista fickorna av opposition, liberala värderingar och yttrandefrihet i Ryssland.

En ny, utökad version av 2012 års lag om utländska agenter trädde även den i kraft förra i slutet av november. Medan den ursprungliga versionen krävde att organisationer som engagerade sig i politisk aktivitet och fick finansiering från utlandet för att registrera sig som utländska agenter och följa strikta regler och restriktioner, utökas den nya lagen till alla som har “fått stöd och (eller) är under utländskt inflytande”.

Svenska tendenser

Tendenserna till denna forrm av lagstiftning finns även i Sverige. Uppsalapolitikern Simon O Pettersson (SD) vill se restriktioner mot den svenska Pride-festivalen.

”Är det verkligen rimligt att vi har en grupp människor som har så destruktiv livsstil och att den hyllas av etablissemanget. Att man ger den så mycket positiv uppmärksamhet, att alla partiledare ska gå i pride. Det finns ju väldigt lite problematisering av homosexuella och hur de lever helt enkelt”.

Simon O Pettersson menar att HBTQI+ företräder en promiskuös livsstil samt hävdar att homosexualitet i vissa fall handlar om en livsstil och inte en läggning. Pettersson kopplar ihop homosexualitet med spridning av apkoppsvirus:

”Apkoppsviruset väcker en slumrande debatt till liv. Bör vi hylla den homosexuella livsstilen?” 

skriver han i en ledare på tidningen Insikt24 vilket tidningen Syre var först att rapportera om.

Sverigedemokraterna i Uppland tog avstånd från Pettersson och anmälde honom till partiets medlemsutskott som, såvitt känt, inte öppnade någon utredning. Sverigedemokraternas Uppsala-distrikt har tidigare haft starkt Putin-trogna företrädare såsom den tidigare riksdagsledamoten Pavel Gamov  vilket Nyheter Idag kunnat avslöja.

Efter Nyheter Idags avslöjande uteslöts Gamov ur partiet samt har i samband med Rysslands invasionskrig mot Ukraina intagit en mer allmänt kritisk hållning till Ryssland.

NOT: Det Meme med Putin avbildad som ”GAY CLOWN” är sedan flera år förbjuden att sprida i Ryssland. Spridning, eller motsvarande avbildningar är belagda med fängelsestraff samt dryga böter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se