S förnyelsearbete: Utan självrannsakan eller uppgörelse med tidigare politik

Magdalena Andersson / Socialdemokraterna. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Onsdag 29 mar 2023 2023-03-29
E-post

Socialdemokraternas partiledares Magdalena Anderssons välkända ointresse för politikutveckling och internt partiarbete präglar arbetet med politisk förnyelse av partiets politik varför gårdagens ansvariga skall även ansvara för framtiden. Det finns ingenting som ens antyder att en uppgörelse med två decenniers misslyckanden skulle vara aktuellt.

Efter valet i höstas gick Socialdemokraterna i opposition, trots att partiet ökade och vunnit fler mandat. Svensk socialdemokratis inflytande över politiken har under decennier successivt försvagats. Under söndagen presenterade partiet med partiordförande Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin ”Riktning för Sverige och Socialdemokraterna” inför 2030.

– Det tydligaste exemplet på det är att vi sedan 2006 har haft en högermajoritet i Sveriges riksdag. Till valet 2026 kommer vi ha haft det i 20 år. Det manar till självrannsakan och jag betraktar den kommande mandatperioden som ett avgörande tillfälle att på allvar ta itu med detta, säger Magdalena Andersson.

Den första delen i arbetet är att grundligt uppdatera Socialdemokraternas samhällsanalys, tydliggöra problemformuleringar och presentera politiska lösningar. Målet är att möjliggöra för andra typer av politiska lösningar än vad som finns utrymme för idag. 

De områden som partiet prioriterar är

  1. Ekonomisk politik för vanligt folk
  2. Trygghet i livets alla skeden
  3. Brottslighet och segregation
  4. Teknisk utveckling, klimat och välstånd

För att kunna adressera dessa frågor har partiet delat in förnyelsearbetet i flera undergrupper som leds av mer eller mindre kända företrädare. Företrädare som varit en del av att föra eller ha arbetat fram den politik de senaste två decennierna som Andersson nu underkänner. Den politik som är upphov till många av de samhällsproblem som allt fler väljare ser som akuta.

Förnyelsearbete i gamla hjulspår

Det finns i urvalet av företrädare inte någon uppgörelse med de senaste två decenniernas socialdemokratiska politik utan arvet efter bland annat den tidigare Carin Jämtins identitetspolitiska inriktning ligger kvar.

Sara Kukka Salam är ett sådant exempel. Kukkua Salam är mest känd som ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och som sådan ständigt inadjungerad i det Verkställande utskottet. Kukka Salam skall arbeta med en politik för ökad produktivitet och ny arbetslinje men driver för närvarande på för att begränsa den svenska yttrandefriheten genom återinförandet av blasfemilagar. De lagar som bland annat Olof Palme såg till att upphöva 1970-1971.

Partiet har inte på något sätt markerat en annan åsikt än Kukka Salam i sakfrågan.

Andra namn som återfinns i arbetsgrupperna som representerar gårdagens politik är bland annat Mattias Vepsä, Anna-Caren Sätherberg, Jytte Guteland, Amalia Rud Pedersen, Ardalan Shekarabi och Annika Strandhäll.

Mattias Vepsä har som huvudsaklig tidigare erfarenhet sina år som anställd av ABF och en av de som kan sägas huvududansvariga inom arbetarrörelsen för utvecklingen inom det statsfinansierade civilsamhället. Riksrevisionen kom 2022 att kritisera detta då vare sig utbildningsförbunden (som t.ex ABF) eller Folkbildningsrådet kunde redogöra för hur och till vilka ändamål man använt statsbidragen. Det kan inte uteslutas att miljardbelopp försvunnit genom åren till privat konsumtion och kriminell verksamhet. Vepsä kommer att ansvara för politikutvecklingen av den politik som berör just studieförbund och folkbildning,

Anna-Caren Sätherberg, Jytte Guteland och Amalia Rud Pedersen tillhör alla kretsen kring Carin Jämtin och den identitetspolitiska falangen i partiet. Sätherberg och Guteland förväntas utveckla framtidens klimat- och miljöpolitik och båda uttalade kärnkrafmotståndare.

Amalia Rud Pedersen förväntas arbeta med de områden som ska attrahera unga väljare och företräder inga andra synsätt än Jämtins. Att unga väljare och företrädare främst ska attraheras av ett urval av kandidater med utrikesfött ursprung och för de grupperna anpassad politik.

Ardalan Shekarabi är idag partiets rättspolitiske talesperson och driver på för att stoppa de restriktioner som Säkerhetspolisen vill införa för säkerhetsklassade tjänster. Shekarabi, själv med ett iranskt dubbelt medborgarskap menar att hundratusentals väl integrerade exiliranier då utestängs från delar av arbetsmarknaden. Iran är aktuellt som en av de huvudsakliga källorna till desinformation samt att det för närvarande pågår en rättegång mot en svensk-iranier för grovt spioneri.

Annika Strandhälls meriter och politiska profil bör vara väl känd för de flesta men hon är även som ordförande för S-kvinnor i likhet med Sara Kukka Salam permanent inadjungerad i det Verkställande utskottet.

Genuint ointresse från ledningen

Magdalena Anderssons välkända ointresse för politikutveckling och partiarbete präglar arbetet varför gårdagens ansvariga skall även ansvara för framtiden.

Socialdemokraternas, och inte minst Magdalena Anderssons, förnyelsearbete av partiets politik vilar med andra ord på de företrädare, och den politik, som fört partiet och Sverige till den punkt som de befinner sig i idag. Det finns ingen uppgörelse med den politik som visat sig skadlig då de huvudansvariga för den tidigare politiska utvecklingen nu skall staka ut vägen till framtiden.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se