Så är Sverigedemokraternas hot om att lämna EU ett tveeggat svärd

SD samma EU logo. Montage.
  • Onsdag 17 maj 2023 2023-05-17
E-post 85

Sverigedemokraterna håller fast vid sin EU-kritik vilket påstås skapat irritation i Regeringskansliet. Men utspelet är tveeggat. Åkessons senaste utspel, med en uttalad ambition om att lämna unionen, adresserar endast en liten radikal i huvudsak Moskva-orienterad falang i partiet. Inte de väljare som gjort dagens maktposition möjlig.

Sverigedemokraterna håller fast vid sin EU-kritik och vill att regering och riksdag ska ha beredskap för att lämna unionen – om det krävs i framtiden. Enligt en SD-källa med insyn är Moderaterna ”stressade” över stödpartiets kritiska inställning till EU.

– Våra kärnväljare vill se en Swexit och det måste vi ha med oss inför valet. Sådant skapar slitningar i samarbetet, säger en SD-källa. 

För bara fyra år sedan var SD uttalat EU-kritiska och hade som krav att Sverige skulle gå ur unionen. Denna inställning till EU är fortfarande utbredd, i synnerhet i partiets kärnväljare enligt Aftonbladets uppgifter.

EU-kritiken förs fram i ett känsligt läge för statsminister Ulf Kristersson (M). Enligt en källa inom moderaterna till Aftonbladet försvagas statsministerns ställning i unionen av Jimmie Åkessons utspel.

– Sverigedemokraterna skämmer ut Ulf Kristersson under svenskt ordförandeskap, säger källan som fortsätter med att det i princip bara är Viktor Orbán som leker med att i framtiden lämna EU, säger källan.

Men även om Åkesson med sitt mer eller mindre explicita krav på ett utträde ur EU så har det bara stöd hos de riktigt gamla kärnväljarna. De som historiskt varit närmast Moskva i sina sympatier och ibland lojaliteter. Som medlemmar har de lämnat partiet för ett engagemang i Alternativ för Sverige men som väljare har många av dom stannat kvar hos SD.

Bland de ledare som företrätt denna falang av kärnväljare märks den tidigare partiledaren Jimmy Jansson samt den förre försvarspolitiske talespersonen Roger Richthoff.

Andra Moskva-orienterade och EU-fientligt inställda kända tidigare SD-företrädare är bland annat Erik Almqvist som under SD:s första mandatperiod var ekonomisk-politisk talesperson men som lämnade riksdagen för att flytta till Ungern. Ungern målas ofta upp som ett paradisliknande exempel på hur Sverige kunnat utvecklas av flera sverigedemokrater när EU kommer på tal.

Samma Ungern som vid sidan av Turkiet nekar Sverige medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Sverigedemokratiska kärnväljare – Moskvaorienterad radikal falang

Men kärnväljare är inte detsamma som väljare. Åkesson adresserar inte de väljare som gjort dagens inflytande möjligt utan visar mer omsorg om en liten radikal Moskva-orienterad falang. Stödet för det svenska EU-medlemskapet har nästan fördubblats bland SD-väljare sedan 2021, visar en ny mätning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bland svenskarna som helhet är stödet på rekordnivåer. Särskilt ökar den positiva inställningen bland väljare till höger om mitten. Detta blir extra tydligt bland sverigedemokrater. Bland SD:s sympatisörer har stödet nästan fördubblats.

Hösten 2021 var 23 procent av Sverigedemokraternas väljare för ett medlemskap i unionen. Under 2022 ökade det till 43 procent. Övergripande är det en oerhört positiv bild av EU som målas upp. Rekordnivå i stöd för Sveriges medlemskap, där 68 procent är i huvudsak för jämfört med 11 procent som är i huvudsak emot.

Aldrig tidigare har heller så pass få svenskar önskat ett utträde ur EU, endast 12 procent tycker att detta är ett bra förslag. Hela 40 procent av sverigedemokraterna var emot ett utträde.

Det går inte att undvika att det kraftigt ökade stödet till internationella samarbeten och bilaterala organisationer sammanfaller med det ryska anfallskriget mot Ukraina. Väljare i gemen, även de som röstat på SD inser vikten av internationella allianser för att skydda och freda Sveriges oberoende. SD bytte även i praktiken fot och riktning om NATO-medlemskapet lika snabbt som Socialdemokraterna. Från uttalade motståndare till att bli varma anhängare.

Samma tendens, om än inte lika tydlig, finns i partiets inställning till EU. Väljare vill stanna kvar i unionen, även sverigedemokratiska sympatisörer, då insikten om skydd av gemensamma värderingar mot det hot som Moskva utgör sker bättre inom EU än om Sverige står utanför. 

VD för Novus opinion Torbjörn Sjöström konstaterar att 

EU kan uppfattas ännu mer tondövt i en svenskt kontext som gör att det kan finnas en möjlighet för SD att vinna lite väljare genom en fråga där de bottnar hos ganska många väljare som inte förstår vart EU är på väg heller. Särskilt med EU valet om mindre än ett år.

Men dessa väljare är inte i majoritet, de utgör endast runt 10 procent av den totala väljarkåren visar SOM-institutets mätning. Den är inte ens i majoritet inom Sverigedemokraterna.

Möjligtvis kommer Åkessons utspel hindra de mest hängivna medlemmarna och väljarna, de som fortfarande är mest lojala mot Moskva och som varit med från början att röra sig mot AfS men samtidigt kommer hotet om att lämna unionen inte kunna attrahera de väljare han vill behålla.

Snarare riskerar dessa väljare att stötas bort efter att migrationsfrågan blir mindre och mindre. Det efter att främst moderaterna och kristdemokraterna anammat mycket av SD:s politik.

De i huvudsak EU-positiva väljare, som ser bland annat Moskva som ett reellt hot som gjort hans nuvarande maktposition möjlig som riksdagens näst största parti.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se