Så bidrar Qatar till att destabilisera, radikalisera och polarisera Sverige

US-dollar. Free image on Pixabay
  • Onsdag 19 jan 2022 2022-01-19
E-post 365

Den amerikanska tankesmedjan Middle East Forum har i en större granskning av finansiella transaktioner kunnat identifiera hur främst Qatar bidrar till europeisk radikalisering av muslimska miljöer. Genom stora donationer hålls kända islamistiska radikala moskéer under armarna samtidigt som Qatar är verksamt genom andra kanaler för opinionsbildning.

I en granskning av en mängd finansiella transaktioner har Middle East Forum kunnat beskriva hur nästan 46 000 olika anslag som gjorts av den Qatariska regimkontrollerade Sheikh Eid bin Mohammad Al Thani Charitable Association, även känd som Eid Charity, fördelats till radikala islamiska organisationer runt om i världen. En betydande summa hamnade i Europa och Nordamerika: cirka 380 anslag till 41 mottagare, totalt knappt 37 miljoner US-dollar, fördelades mellan 2004 och 2019.

Även om det är ett mindre belopp än de totalt 770 miljoner dollar som står för globalt sett inom datamängden – av vilka en del verkar ha getts till utsedda terroristorganisationer – avslöjar Eid Charitys utgifter i väst ett tydligt mönster av Qatariska finansiella resurser som nästan uteslutande delas ut till radikala organisationer.

Trots de sedan tidigare kända kopplingarna till extrema, inte sällan grå- eller svartlistade organisationerna har Eid Charity kunnat agera utan egentliga protester. I väst har Storbritannien varit det huvudsakliga mottagarlandet med 97 tilldelningar omfattande knappt nio miljoner US-dollar. 

Även Frankrike har varit måltavla för stiftelsens verksamhet. Vad avser Nordeuropa intar Sverige en särställning bland de skandinaviska länderna.

Moskén i Örebro erhöll mellan 2007 och 2017 2,4 miljoner US-dollar och rapporten lyfter särskilt fram den radikaliserande miljö som moskén utgör med oomtvistliga länkar till terroristorganisationen IS. Även Gävle moské, eller Al Rashideen – moskén, har erhållit finansiering om en miljon US-dollar.

Qatar är i säkerhetspolitiska kretsar inte bara känd för denna form av finansiering utan även för att vara Muslimska brödraskapets huvudsakliga säte. Bland annat kontrollerar Brödraskapet nyhetstjänsten al Jazeera arabiskspråkiga kanal.

Denna kanal nyttjas för desinformation och propaganda i de arabisktalande länderna. Ett sådant nyligt exempel är forskaren Andreas Krieg, verksam vid Kings College i London, angrepp på den svenske terroristforskaren Magnus Ranstorp på sidan Politics Today.

Relaterat: Så har informationskriget mot Sverige inletts

Politics Today grundades och kontrolleras av den AKP-trogna turkiska tankesmedjan SETA. 

Krieg menade att Ranstorp var av UAE kontrakterad för att sprida falska nyheter och menade att han i allmänhet var klandervärd och utgjorde ett hot mot bland annat Qatar. Krieg har officellt haft uppdrag åt bl.a Qatars arméledning. Krieg byggde sina anklagelser uteslutande på svenska källor trots att han inte själv behärskar språket.

Artikeln, som inte granskats vetenskapligt av Kings College och innehöll direkt felaktiga påståenden och slutsatser, drogs efter att universitetet genomfört en egen utredning av Krieg tillbaka och han bad Ranstorp publikt om ursäkt på Twitter. 

Artikeln ligger dock kvar på al Jazeera för att adressera den arabisktalande publiken.

Ledarsidorna har i flera veckor sökt Andreas Krieg för en kommentar men han har inte återkommit.

Anna Ardin, tidigare förbundsstyrelseledamot i Tro och Solidaritet och numera verksam i den nya föreningen Hjärta som lämnat Socialdemokraterna vitsordar, om än implicit i ett eget blogginlägg och i en krönika i dagens ETC den 8 december 2021 att hon var den som bistod Krieg med uppgifterna till hans artikel. En artikel som han av sin arbetsgivare tvingats dra tillbaka.

Ardin skriver:

Det är inte ovanligt att personer som försvarar muslimers rättigheter beskylls för samröre med Qatar och Turkiet, eftersom dessa länder haft en strategi att alliera sig med och stötta islamistiska folkrörelser. Nu är det jag som anklagas. Bakgrunden är att jag hittat intressant information om svenska myndighetskopplingar till Förenade arabemiraten (UAE) som jag delat med intresserade inom politik, media, civilsamhälle och akademi, däribland en brittisk forskare som studerar UAE:s påverkanskampanjer mot väst.

Anm: Red:s fetmarkering

Qatar kan med publiceringen av Kriegs artikel på al Jazeera länkas direkt till Turkiet och tankesmedjan SETA då ursprungsartikeln publicerades på den av tankesmedjan kontrollerade plattformen Politics Today. SETA är idag aktuella med 2020 års EIR-rapport, European Islamophobia Report, där det svenka avsnittet skrivits av professor Massoud Kamali, tidigare har de svenska kapitlen skrivits av professor Mattias Gardell vid Uppsala Universitet.

Relaterat: Uppsalaprofessor presenterar falska uppgifter om islamofobi

Även dessa rapporter omfattas av direkta sakfel. I 2020 års rapport påstår Kamali att bland annat Nationaldemokraterna utgör ett aktuellt hot mot muslimer. Nationaldemokraterna upplöstes som parti 2014. Vidare pekar Kamali ut ett antal personer  och organisationer som ingående i ett formellt islamofobiskt nätverk. Däribland märks redaktionerna på DN, SvD med fler dagstidningar tillsammans med liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och moderaternas Ulf Kristersson. 

Relaterat: Direkta sakfel om Sverige i European Islamophobia Report

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se