Så blir du fri genom förlåtelse

  • Lördag 15 apr 2023 2023-04-15
E-post 0

“Lär dig livets stora gåta: Älska, glömma och förlåta”.

Har du hört talas om det ordspråket tidigare? Många av de gamla ordspråken vi ofta hört som barn kan låta som klyschor, men innebörden av dem är faktiskt mycket större än så.

Många tycker att det är svårt att förlåta sitt förflutna och vissa anser inte att förlåtelse är något positivt och tänker att det innebär att man accepterar något som skett som skadat en. Att fly är faktiskt psykologiskt sett en respons på trauma (du kanske hört talas om ordspråket “Bättre fly, än illa fäkta”?) och detta går att se i stora delar av vårt samhälle idag.

Vi lever numera i en digital värld, där vi har tillgång till att fly in i nöjen eller distraktioner på nolltid. Och de flesta av oss skulle nog inte kalla det att fly, utan de flesta skulle kalla det nöje. Produktägaren – Tony Sloterman, ägaren av Casino Bonuses Finder skulle nog inte kalla nöjen för distraktioner, de skulle kalla dem intressen. Det är klart att all form av nöjen som spel, shopping, sport, media – inklusive no deposit bonus sweden – kan klassas som intressen, men är det inte i sanningens namn något som många av oss flyr in i, istället för att möta oss själva?

Fly och fäkta

Vi alla är med om trauman under våra liv. Alla dessa trauman kodar vårt undermedvetna sinne likt en dataprogrammering. Vi är inte medvetna om dessa förrän denna programmering visat sig ett stort antal gånger i vårt liv, och vi lär oss att känna igen våra egna beteendemönster. Det finns 4 olika responser på trauma: flykt, kamp, freeze och people pleasing. Alla dessa responser är något som programmeras i oss tidigt, beroende å vad vi varit med om i våra liv.

Oftast kommer våra olika sätt att hantera trauma från våra föräldrar och deras sätt att hantera känslor på. Dessa beteendemönster förs vidare i generationer, vilket innebär att en traumatiserad förälder mer allra största sannolikhet också kommer att föra över det traumat till sitt/sina barn. När barnet sedan blir större och lär sig att se sina egna beteendemönster, är det många som upplever att föräldern/föräldrarna medvetet skadat barnet. Eftersom att föräldrarna i regel upplevt liknande trauman själva (och kanske inte sett sina egna beteendemönster och förstått detta), är de inte medvetna om att de gör något fel.

Oavsett vad du är med om i ditt liv, så bottnar sig ditt sätt att hantera trauma i din anknytning till dina föräldrar. Det är därför det är så viktigt med förlåtelse, för förlåtelse handlar inte om att du accepterar att du blivit skadad. Det handlar om att du med förståelse kan se att den som skadat dig också blivit skadad. Att genom att ändra dina egna beteendenmönster, så läker du dig själv från skam, skuld och harm – för det gör dig fri!

Förlåtelse är förlösande

Du kanske tänker på någon händelse i ditt liv som du känner att du absolut inte kan förlåta.

Om du försöker att se på denna händelse med nya ögon, med en djupare förståelse, kan du få släppa taget om händelsen med förlåtelse? Genom att förlåta tillåter du inte längre denna händelse att påverka ditt nuvarande liv. Kanske har du använt någon av de olika responserna på trauma så pass mycket i ditt liv för att skydda dig själv från att uppleva en liknande händelse igen och på så sätt missat mycket som hade kunnat ge dig glädje? Förlåt det, förstå det, och släpp det med kärlek. Och du, glöm inte att förlåta dig själv, det är minst lika viktigt!

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se