Så fuskar du i det svenska valet

  • Fredag 30 sep 2022 2022-09-30
E-post 706

Örebropartiets partiledare Markus Allard har under valet till fullmäktige i Örebro kommun och region arbetat med att få ut partiets valsedlar till vallokalerna i staden och länet samt övervakat rösträkningen, ett system där han funnit avsevärda brister. I följande text redogör Allard för den problematik han bevittnat i satirisk form. Textens instruktioner ska alltså inte betraktas som en uppmaning utan tvärtom.

Det kommer snart hållas val i Sverige, och då ett nytt parti med mycket obehaglig värdegrund deltar i valen hotas vår svenska demokrati. På grund av dessa partiers populistiska retorik riskerar väljare att luras till att rösta på dem. Det blir nu upp dig till att rädda demokratin!

Här följer instruktioner för hur du ska gå tillväga:

Till dig i ungdomsförbundet: Hitta och förstör valsedlarna, eller tryck upp egna!

Förutsättningar

I Sverige har vi ett system där varje parti har separata valsedlar. Inför svenska val trycks uppemot 700 miljoner valsedlar. Om dessa sedlar försvinner, försenas eller förstörs försämras partiets chanser att lyckas i valet – särskilt om det är ett nytt parti.

Partier som redan har mandat i kommun- eller regionfullmäktige eller som erhållit en procent av rösterna i ett riksdagsval får valsedlar utlagda för det val där kriteriet är uppfyllt. Nya partier, utan mandat, måste själva ansvara för att lägga ut valsedlarna i alla vallokaler.

Sök upp var partiets valsedlar förvaras. Stjäl sedlarna, eller om förutsättningarna tillåter, häll vatten eller färgämne över dem. De blir då ogiltiga. Det kommer ta tryckeriet månader att trycka upp nya varmed partiet med största säkerhet inte kommer få valsedlarna i tid innan förtidsröstningen öppnar.

Behåll ett antal sedlar själv. Ta med dessa hem och granska. Kopiera och tryck sedan upp nya sedlar, men med ett fåtal ändrade detaljer så att dessa kan förväxlas med partiets ursprungliga utan att för den delen kunna klara den slutgiltiga kontrollen. Det räcker med att ändra något namn eller siffra så kommer väljarna att luras. Vid rösträkningen kommer tjänstemännen granska och förkasta valsedlarna då de är ogiltiga.

Läs även: Glöm kommunismen – dagens vänster passar kapitalet som hand i handske

Till dig i valnämnden: Gör allt för att försvåra för dem!

Förutsättningar

Det är upp till varje kommun att organisera vallokalerna. Detta arbete leds av de lokala valnämnderna där de partier som redan har makt och mandat bestämmer.

Det är upp till kommunerna att avgöra huruvida man ska lägga ut alla partiers valsedlar eller om man bara ska lägga ut vissa partiers valsedlar. Det här kan bli en försvårande omständighet för partier.

Som representant i valnämnden har du ett särskilt ansvar att se till så att endast våra utvalda partier ska ha möjlighet och rätt att lägga ut sina valsedlar i respektive vallokal. Tvinga partierna att själva fylla på med valsedlar i vallokalerna. Förhoppningsvis har ett visst parti knappt några sedlar kvar förutsatt att vår vän i ungdomsförbundet lyckats med sitt uppdrag.

När du lägger fram förslaget om att endast partier som redan har mandat ska få valsedlar utlagda, finns en risk att oförstående valnämndsledamöter utan djupare övertygelse kommer tycka annorlunda. Dessa tenderar att få för sig att ni i Valnämnden har någon slags skyldighet gentemot alla partier och att ni därför borde hjälpa samtliga partier med utläggning av valsedlar.

De förstår inte vad som står på spel! Ta hjälp av dina allierade i nämnden och gör ner dessa förrädare! Angrip och ifrågasätt! Insinuera att dessa ledamöter misstror våra tjänstemän och valarbetares förmåga att på plats ta emot och distribuera valsedlar när partierna levererar. Varför skulle vi inte kunna göra som vi alltid gjort? Valet har knappt börjat och redan har man vikt sig för rysspropagandan om att det skulle finnas en risk med att låta partierna istället för kommunen distribuera sedlar till varje lokal.

Ställ dessa ledamöter mot väggen! Ta in ansvariga tjänstemän på mötet och be ledamöterna redogöra för huruvida de verkligen har förtroende för dessa medarbetare. Om de nu påstår sig värna vår demokrati, varför skulle de vilja ändra vårt vinnande koncept?

Till dig i vallokalen: Håll linjen!

Förutsättningar

I de flesta kommunerna är det partiernas ansvar att leverera valsedlar till vallokalerna. Det är också upp till partierna att kontrollera om det fortfarande finns valsedlar eller om det behöver fyllas på. När partier levererar valsedlar till vallokalen ska valarbetarna på plats lägga ut dessa i valsedelsbåsen.

När partiet ska lämna valsedlar – neka dem tillträde till vallokalen. Detta gäller under såväl förtidsröstning som valdag.

Stå på dig. För varje minut som valsedlarna saknas förlorar partier röster, detta eftersom alla väljarna inte vet att det enda de skulle behöva göra är att skriva partiets namn på en blank sedel. Om de börjar filma dig får du nog ge med dig, men dra ut på det! Ta emot sedlarna och säg att ni kommer lägga ut dem.

Är de drillade kommer de kräva att få se när så sker. Lägg då ut sedlar i båsen, men bli irriterad, insinuera att de stör valet. Ta sedan bort sedlarna från båsen så fort de åkt vidare till nästa vallokal. Om de återvänder, neka tillträde. Låt de inte kontrollera valsedelsställen. Fördröj, förhala!

Om någon upptäcker vad du gjort: spela dum, skyll ifrån dig, du har inte gjort något fel, men framförallt: slå tillbaka, ifrågasätt deras agenda! Ring in säkerhetsvakter och bussa dem på bråkstakarna! Kontakta våra journalister och berätta hur ett visst parti stör ordningen och saboterar valet, förekom deras anmälningar med egna anmälningar. Låt inte dessa obehagliga krafter få sätta agendan!

Fortsätt att gömma undan partiernas valsedlar. Om det är svårt att flytta bort sedlarna från båsen varje gång fungerar det även att lägga ett annat partis (välj med hjärtat) valsedlar framför fiendens. På så sätt döljs deras valsedlar för väljarna.

Om väljare frågar efter partivalsedlarna, lägg an en säker ton och förklara med myndig stämma att det där partiet det ställer minsann inte upp i det valet – annars hade de väl haft valsedlar framme? Upplys istället om att det finns andra partier man kan rösta på.

Tänk på att inte alla väljare förstår att vi har rätt. De behöver därför vår vägledning och hjälp. Om du istället har tillgång till de falska sedlar som vi tryckt upp – lägg då ut dessa istället för de riktiga. Här kan trötta partimedlemmar som fått i uppdrag att kontrollera vallokalerna bli lurade att tro att allt är okej och därmed missa att det är ogiltiga sedlar i båsen.

När du sitter vid urnan: Få dem att känna sig att trygga!

Förutsättningar

Valsedlarna läggs i kuvert som ska förseglas. Dessa kuvert ska sedan läggas ner i urnan och inte öppnas förrän rösträkningen.

Uppmana väljaren att inte försegla kuverten. Erbjud dig att ta hand om dem. Försegla inte kuverten! Om väljaren insisterar: Föreslå att kuvertet endast ska vikas. Om väljaren ändå envisas med att klistra igen kuvertet behöver du inte oroa dig, vi har förvarat kuverten i förrådet i flera år och råkat glömma att beställa nya. Klistret har i princip torkat ut och många kuvert går upp av sig själva. En himla otur som vi inte hade kunnat förutse helt enkelt.

Ta emot kuverten med valsedlarna från väljaren och nicka. De flesta kommer inte märka att du undviker att lägga kuverten i rösturnorna. Många väljare hyser sådan tillit till oss att du lika gärna kan lägga rösterna i en stor svart säck, en sopsäck. De kommer lita på att det är den riktiga urnan. Ju fler allierade du har bland de andra röstmottagarna desto mer ingående kan du försvara människovärdet genom dessa knep.

Om du vet var kuverten sedan förvaras och du inte riskerar att upptäckas av någon illojal individ: öppna försiktigt kuverten och byt ut dåliga partiers valsedlar till bra partiers valsedlar. Ju fler kuvert som bara är vikta eller som förseglats med dåligt klister, desto lättare! Här skiljer sig rutiner åt beroende på vilken kommun och hur många av valorganisationens medarbetare som är på vår sida, men håll utkik efter möjligheter. Tveka inte att göra vad som krävs!

Läs även: Vi spenderar för mycket för att vi vet för lite

Vid rösträkningen: Den sena timmen är din vän!

Förutsättningar

Vallokalerna öppnar 08:00 och stänger 20:00. Efter de tolv timmarna ska valarbetarna i vallokalen börja räkna rösterna så att det preliminära röstresultatet ska kunna fastställas. Rösträkningen är öppen för allmänheten.

Kuverten hälls ut på ett stort bord. Rösträknarna börjar sprätta kuverten och tar ut alla valsedlar i en stor hög. Dessa räknas manuellt av rösträkngarna.

När den preliminära rösträkningen är färdig överlämnas rösterna till länsstyrelsen för den slutgiltiga rösträkningen som brukar pågå i några dagar.

Det är nu dags att räkna rösterna. Ni kommer delas in i grupper om ca 8 personer per valstation. I en kommun med 100 valstationer innebär det 800 rösträknare. Här kan en lojal valledning fördela ut lojala valarbetare till rätt stationer.

Om vi kontrollerar samtliga rösträknare på en station kan vi utan problem ändra samtliga röster för det valdistriktet.

Dessa ska nu sorteras, parti för parti. Om vi kontrollerar hela röststationen är det nu ni byter ut precis hur många valsedlar ni vill och ersätter dessa med rätt partis valsedlar. Trots att rösträkningen är offentlig är det i princip aldrig någon som övervakar den. Därmed är risken att bli påkommen mycket låg. Svenska folket sitter bänkade framför SVT:s valvaka och inväntar de resultat som ni snart ska rapportera in. Få vet ens om att de kan närvara och övervaka rösträkningen.

Att byta ut för många röster på en station kan vara för riskfullt, väljare som röstat på partiet i det distriktet kan då komma att bli misstänksamma om de tittar på röstresultatet i efterhand. Men att byta ut fem eller tio procent kommer knappast rendera några höjda ögonbryn. Om detta sker i en större skala vid alla valstationer kan valresultatet enkelt vändas till vår fördel.

Om du inte har lojala runtom dig så finns det ändå möjligheter att påverka rösträkningen. Du kan ha en kladdig penna vid bordet och av misstag råka göra något märke på några valsedlar, vars väljare råkade ha otur. Valsedlar som har märkningar döms ut som ogiltiga.

Här kan du också passa på att byta ut sedlarna som låg i kuverten till sedlar som du förvarat i fickan eller handväskan. Du kan även gömma sedlar och säga att kuvertet var tomt. Risken att bli upptäckt är liten. De andra kommer vara trötta, det här blir särskilt kännbart framåt 02:00-03:00-tiden.

För att dra ut på tiden och trötta ut de andra: räkna fel ett antal gånger, fråga om de andra är helt säkra på att de verkligen räknat sina rätt. Räkna om åt dem. Räkna fel där också. Dra ut på förloppet. Ju tröttare de blir, desto lättare kan du gömma eller byta ut valsedlar.

Många bäckar små

Det är svårt att rädda demokratin på egen hand, ju fler vi är som hjälps åt att dra våra strån till stacken, desto kraftigare blir vår påverkan och ju lättare blir det att stoppa demokratins fiender. Men även om man skulle känna sig ensam på sin ort, är det alldeles uppenbart att det finns en uppsjö av metoder som enkelt kan nyttjas inom dagens valsystem. De metoder som listas här är bara ett urval, naturligtvis finns det fler saker man kan göra.

Nu har du gjort ditt. Vi kommer bidra från riksplanet genom att rösta ner förslagen om att tillåta utländska valobservatörer i svenska val, samt genom att avslå eventuella överklaganden av valen som inkommer till riksdagens valprövningsnämnd. Parallellt med detta kommer våra vänner inom media döma ut minsta tillstymmelse till misstänksamhet mot vårt agerande som inget annat än populistiska konspirationsteorier och utländsk påverkansoperation.

Tillsammans ska vi försvara och bevara vårt nuvarande valsystem från dem som vill minimera antalet valsedlar och förenkla processen. Utan vårt nuvarande system hade vi haft mycket svårare att försvara den svenska demokratin!

Läs även: Socialisterna hör inte längre hemma inom vänstern

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se