Så fördes regeringen bakom ljuset av Sida och Hamas

  • Fredag 21 jun 2024 2024-06-21
E-post

Trots Sidas garantier till sin styrelse och regeringen fortsätter det svenska skattefinansierade stödet till flera av Hamas nätverksorganisationer. Internationella granskningar av det svenska biståndet till Palestina visar en helt annan verklighet än den som Sidas tjänstemän vill göra gällande som sann. Allt dolt bakom de rökridåer som begrepp som “Human Rights” och “Humanitarian Law” öppnar för.

Regeringen beslutade den 10 oktober 2023 att pausa det långsiktiga utvecklingsbiståndet i Palestina och gav Sida i uppdrag att göra en översyn av biståndet. Beslutet väckte stark kritik från oppositionen.

Sida lämnade in en översyn den 1 december 2023 och kompletterade denna i februari 2024. Sida menade, vilket var det som rapporterades till styrelsen och utrikesdepartementet att

  • Sida har ”screenat” alla direkta avtalsparter och alla samarbetsparter som får stöd i efterföljande led, inom berörda strategier, och konstaterat att ingen organisation återfinns på EU:s sanktionslista.
  • Sida har genomfört externa granskningar av 28 direkta samarbetsparter, med stickprovskontroller i efterföljande led. Sida konstaterade att ingen vidareförmedling har skett till sanktionslistade organisationer. Övriga direkta samarbetspartners inom det multilaterala systemet följer FN:s regelverk för intern granskning. Sverige har inte möjlighet att genomföra en egen granskning utan förlitar sig på FN:s granskningar.
  • Sida har genomfört en analys av alla (207 organisationer) samarbetsorganisationernas eventuella externa kommunikation om Hamas och attackerna den 7 oktober. Sida menar att det stora flertalet av uttalandena fördömer antingen Hamas, ofta i sammanhang där även Israel kritiseras för sin krigföring, eller tar generellt avstånd från alla former av våld mot civila och brott mot internationell humanitär rätt. 

Sida ensamma om slutsatserna

Den svenska biståndsmyndigheten är dock ensamma i sina slutsatser. Motsvarande granskning som utfördes av Sida genomfördes av EU-kommissionen och Schweiziska UD. Dessa kunde identifiera hur flertalet organisationer som uppbär svensk finansiering bidragit till konflikten eller har uppträtt öppet som Hamas ombud, stödorganisation eller kommunikations- och samarbetspart.

Inte minst visar det sig att Sidas rapport till regeringen är direkt vilseledande. 

Vill du ta del av hela artikeln? Bli prenumerant.

Idag får du som prenumerant möjlghet att ta del av hur tjänstemän Sida har fört sin styrelse och inte minst regeringen bakom ljuset genom att aktivt utelämna samarbetsorganisationer i sin granskning som är under ekonomiska sanktioner från USA för sin koppling till Hamas.

Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.

Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.
Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se