Så manipuleras bilden av SD

Free image licensed under Attribution CC-BY 2.0; 2.5; 3.0; and 4.0; and Attribution Share Alike CC-BY-SA 2.0; 2.5; 3.0; and 4.0;
  • Tisdag 18 jun 2024 2024-06-18
E-post

Vid valet till EU-parlamentet tappade Sverigedemokraterna två procent i förhållande till tidigare val till EU och jämfört med maj månads mätning förlorade partiet var tredje väljare under valhelgen. En katastrof för Jimmie Åkesson som tog över som ordförande 2005. Trots detta påstår Demoskop / SvD att partiet ökat sitt stöd under valet.

Demoskops väljarbarometer för juni genomfördes under den mest intensiva delen av valkampanjen till EU-parlamentet.  Den fältperiod som anges, det vill säga den period som datainsamlingen pågick anges till perioden 2-11 juni. Demoskop menar i sin analys att de kunde se vissa tendenser till att valvindarna fått genomslag i mätningen.

Vid valet till EU-parlamentet tappade Sverigedemokraterna två procent i förhållande till tidigare val till EU och jämfört med maj månads mätning förlorade partiet var tredje väljare under valhelgen. Valet blev en katastrof för partiet som ökat,  i vissa fall dubblat, sitt stöd vid samtliga genomförda val sedan Jimmie Åkesson tog över som ordförande 2005.

Trots detta menar Demoskop att valvindarna slog igenom och föranlett en ökning av väljarsympatierna till 21,3 procent och därmed Sveriges näst största parti. Vid valet till EU, som genomfördes under fältperioden, nådde partiet 13,2 procent eller åtta procent lägre stöd än det Demoskop hävdar vara ett faktiskt stöd.

Även om Socialdemokraterna presterade ett avsevärt lägre resultat än vad väljarbarometern ger intryck av är valet till EU inte som andra val. Där ”delar” Socialdemokraterna och Miljöpaartiet samt i viss mån Vänsterpartiet väljarbas. Summan av S + MP – sympatisörer är konstant över tid. Där MP går fram i val till EU går S fram i val till riksdagen. Riktigt samma mekanismer eller samband finns inte på den borgerliga sidan.

Demoskop juni 2024

Men Demoskops undersökning är uppseendeväckande, ännu mer uppseendeväckande är att SvD väljer att publicera den på nyhetsplats. Demoskops analyschef Johan Martinsson har tidigare i svar till Ledarsidorna medgivit att Demoskop inte kan garantera att det finns en riktig person bakom varje draget svar. Samt att bolaget vid misstanke om att det är en falsk identitet ändå låter dessa ligga kvar i Inizio-panelen och drar nya.

Relaterat: Så stora är riskerna med självrekryterade opinionspaneler

Detta medger att Demoskop kan dra de svar tills de tror sig hittat ett resultat som tillfredställer beställaren. Möjligheten finns eftersom panelen är självrekryterad och inte går att validera mot andra underlag såsom folkbokföringsregistret.

Ledarsidorna har idag åtta aktiva, olika och fiktiva, identiteter i Inizio-panelen med olika politiska lutningar. Som svarar på varje utskickad fråga.

Relaterat: Så manipulerades den svenska kronan

Svar uteblir från SvD och Demoskop

Demoskop har ett medlemskap i branschorganisationen ESOMAR som reglerar transparensen kring undersökningar för att kritiskt kunna granska även självrekryterade paneler.

Bristerna i Demoskops underlag bör vara uppenbara och Ledarsidorna sökte under gårdagen såväl Johan Martinsson som SvD nyhetschef Erik Hedtjärn för att få svar på följande:

Valet till EUP är det första val SD backar på men ni menar att SD har ett ökat stöd.

Frågor:

  • När skickades undersökningen ut från början?
  • Hur är antalet dragna svar fördelade under fältperioden (antal per dag)?
  • Hur är det möjligt att helt missa SD:s genomklappning där de ser ut att ha tappat var tredje väljare på valdagen, i slutet på fältperioden och därmed i relativa tal presterat sitt sämsta resultat sedan 2002?

Vare sig Martinsson / Demoskop eller Hedtjärn / SvD har återkommit.

Relaterat: När får Sverige sitt första #Kurzgate?

Ledarsidorna har tidigare sökt SvD samt Aftonbladet, som är de enda som använder sig av Demoskop för att få svar på frågan om hur de resonerar kring publicering av dessa undersökningar som inte lever upp till kraven på tillförlitlighet och validering som regleras i det publicistiska regelverket.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se