Så neutrala var SVT Nyheter under Almedalsveckan

Public Service: SR, SVT samt Utbildningsradion, UR.
  • Fredag 8 jul 2022 2022-07-08
E-post 960

I SVT:s undertext under ett tal i Almedalen menar SVT att Miljöpartiets språkrör Per Bolund sade “Blåbruna oppositionen” istället för “högeroppositionen”. Ett beklagligt fel menar SVT ansvarige utgivare. Men ett fel som dessvärre pekar på att även SVT kan lida av samma form av systemfel som systerföretaget Sveriges Radio gör i form av att politiska tolkningar eller medarbetarers egna preferenser slår igenom i rapporteringen.

Under gårdagen lät SVT Forum, en del av SVT Nyheter, att texta om Miljöpartiets manliga språkrör Per Bolunds tal i Almedalen. Per Bolund menad i det talet att endast ett par procentenheter skiljde de rödgröna partierna från partierna på högersidan.

Detta skrev redaktionen om, i undertexten, till ”de blåbruna partierna”.

 

När Ledarsidorna kontaktar SVT svarar Karin Ekman, nyhetschef online och tillförordnad ansvarig utgivare att.

“Det blev fel i textningen av Per Bolunds tal. Beklagligt, och nu korrigerat”.

Ingen förklaring till hur felet uppstod gavs, trots att en sådan efterfrågades och att felet endast var beklagligt. 

Trots att medieforskarna Johannes Bjerling och Jesper Strömbäck vid Göteborgs Universitet menar att så länge Public Service nyhetsrapportering bara jämförs med etablerad svensk medias nyhetsvärdering och inte “alternativa medier” så är den opolitisk och neutral. Att internationella jämförelser, ens med Sveriges grannländer, inte är relevanta samt att det inte finns någon politisk dimension i den svenska offentligt finansierade nyhetsvärderingen.

Relaterat: Det finns ingen politisk dimension i nyhetsvärdering menar medieforskare

Det finns inget som tyder på att public services nyhetsförmedling är politiskt partisk menade forskarna i sin forskningsöversikt från Göteborgs universitet som bland annat Sveriges Radio rapporterat om. Däremot finns det forskningsluckor för hur det ser ut med opartiskheten i programmen som går utanför den direkta nyhetsbevakningen.

Det är inte första gången som Public Service vanställer nyhetsåtergivningen i olika format. Det senaste exemplet som fick stor uppmärksamhet var när Sveriges Radio International översatte nyheter till andra språk på ett sådant sätt att bland annat kristdemokraternas partiledare Ebba Bush framstod som en våldsbejakande person. Som önskade att polisen använde dödligt våld vid fler tillfällen än vad nöden krävde.

Ett annat exempel på hur journalisters egna preferenser slår igenom i återgivningen är SVT Text, en annan del av SVT Nyheter som menade att beslutet av USA att flytta sin ambassad till Jerusalem var ett resultat av judisk lobbyverksamhet. Den journalist som lade ut den formuleringen var SVT:s klimatkorrespondent Cecilia Bjurström, vilket framgår av publiceringen.

Begrepp som “judisk lobby” är klassificerat som präglat av antisemitiska vanföreställningar enligt IHRA:s definitioner. IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance har bland annat Sverige anslutit sig till för att motverka antisemitism. Något som inte fått någon större uppmärksamhet inom något av Public Service-företagen.

Relaterat: Public Service största spridare av desinforrmation

Den kultur av politisk aktivism som det senaste ”misstaget” åskådliggör tyder på att vare sig SVT eller Sveriges Radio i någon mening arbetar aktivt med en neutral återgivning av politiska nyheter. Detta åskådliggöra i bland annat komiker- och satirikerduon Aron Flams och Jens Ganmans bok ”Älskade Public Service”.

Relaterat:
”Älskade Public Servic” – Värre än väntat

Sveriges Radio och SVT har ett särskilt beredskapsuppdrag under samhällsstörningar och kriser. Förtroendet för detta uppdrag bygger på hur de agerar i vardagen, utan samhällsstörningar.

Det är rimligt att anta att den kvalitet som svenska nyhetskonsumenter upplever idag, utan allvarliga samhällsstörningar, är densamma som i tider av samhällsstörningar, kriser och ofred från såväl Sveriges Radio som SVT.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se