Så offrar M den svagaste gruppen

Transgender flagga / Ulf Kristersson. Foto Freepik / Wikipedia. Montage
  • Lördag 6 apr 2024 2024-04-06
E-post 98

“Rädda Ulf” före sakfrågan var budskapet vid Moderaternas krismöten under gårdagen när Moderaterna nu avser gå vidare med det förslag som partiet lagt fram i riksdagen om ny könstillhörighetslag. Men vad är det Moderaterna och Liberalerna offrar och kastar under bussen? Internationella erfarenheter pekar på att det är just den grupp som skall skyddas som nu riskerar att betala det högsta priset.

Statsminister Ulf Kristerssons uttalande kring den föreslagna könstillhörighetslagen förvärrade den interna krisen inom Moderaterna. Han sa då att han själv skulle ha föredragit en fortsatt 18-årsgräns för juridiskt könsbyte har ytterligare rört upp känslorna i partiet. Om inte ens statsministern helhjärtat backar upp kompromissen i riksdagen om en ny 16-årsgräns, varför ska då i grunden kritiska M-ledamöter stödja det i riksdagen? 

Aftonbladet rapporterar att gruppledaren Mattias Karlsson inte vill gå in på vad som sades på mötet, men beskedet var att man ställer sig bakom förslaget. Tystnaden är kompakt. En källa till Aftonbladet menar att statsministern också väldigt tydlig med att han förväntar sig att alla röstar för förslaget.

– Budskapet var att det nu handlar om att rädda ansiktet på Ulf. Att man behöver bortse ifrån sakfrågan och ställa in sig i ledet.

Ledarsidorna hade igår kontakt en av ledamöterna som deltog i mötet som gav två korta besked. Att denne var djupt besviken samt skulle ta två drinkar, eller supar, innan middagen.

Men bortom sakfrågan, vad är det moderaterna offrar när nu statsministerns ansikte skall räddas?

Sveriges grannländer används ofta som exempel på vad en förändrad könstillhörighetslag innebär. Lagens förespråkare håller sig till dessa i sin argumentation. Men dessa länder är inte de enda som har erfarenheter. Och eftersom moderaterna valt att gå bakvägen över riksdagen istället för att låta lagförslaget gå genom regeringskansliet så saknas samordning och resursallokering inom andra delar av statsförvaltningen. Vilket kommer med viss sannolikhet att slå igenom.

I Sveriges grannländer var lagstiftningen samordnad med andra politikområden när den lades fram för beslut. Vilket den inte är i Sverige.

Och till skillnad från partnerskapslagen så påverkar könstillhörighetslagen hela vårdområdet. Som kristdemokraterna, motståndare till lagen, ansvarar för.

Lägre tröskar slår sönder vården

Lagens förslag om lägre trösklar för diagnos, som vilar på självdiagnos i stor utsträckning har prövats Spanien. Med förödande resultat för de som lever med verklig och inte inbillad könsdysfori. Spanien är ett av de länder som haft den mest vittgående lagstiftningen för att kunna möta de som lider av könsdysfori. Fram tills c.a 2019 hade Spanien en liknande lagstiftning som Sverige har idag.

Relaterat: Könsbytarlagen ett misslyckande för HBTQ-rörelsen

En lagstiftning som bygger på att läkare, specialistläkare, utreder och diagnosticerar patienter. För att möta detta byggde den spanska sjukvården upp fem ”Centers of Excellence” specialiserade på könsdysfori. För att garantera en hög patientsäkerhet och kvalitet i alla steg i vården av de som misstänks kunna lida av könsdysfori.

Men efter reformen, som liknar den svenska föreslagna, räckte det med allmänläkare ute i regionernas intygande. Idag finns inget kvar av dessa kunskapscenter. Verksamheten slogs sönder och kompetensen spreds till andra delar av psykiatrin. Detta innebär att kvaliteten sjönk väsentligt för den vård som de som lider av verklig könsdysfori och som i förlängningen, för att få ett fullvärdigt liv, nekas denna utsatta grupp.

Det menar bland annat Federico de Montalvo Jääskeläinen, ordförande i Spaniens bioetikkommitté, medlem i Unesco:s International Bioethics Committee, professor i konstitutionell rätt vid Comillas-universitetet. 

I likhet med Sverige har Spanien inte lyssnat på den expertis som svarar för skyddet av de som lever med verklig könsdysfori utan valt att gå vidare med de som ser ”upplevt kön” som en ”livsstilsfråga”. Sedan den första januari har Spanien liberaliserat lagarna ännu mer och nu krävs endast en registrering. 

Relaterat: Könsbyteslagen leder till en oetisk vård

Förutom att antalet registrerade juridiska könsbyten fyrdubblats på ett år blockeras domstolarna av allt fler mål om kränkningar. De som bytt juridiskt kön tar så fort deras juridiska byte ifrågasätts frågan till domstol för avgörande om de blivit kränkta eller inte.

Moderaternas och Liberalernas stöd till en ogenomtänkt lag kommer få konsekvenser inom en rad andra samhällssektorer när de gör könsdysfori till en livsstilsfråga istället för att möta den svagaste gruppens behov. De som lider av verklig könsdysfori.

Inte bara riskerar de att vården, främst barnpsykiatrin, slås sönder som i Spanien. Det finns goda skäl att förvänta sig att även rättsväsendet kommer se ett ökat antal kränkningsmål som, om Ulf Kristerssons vilja går igenom, kommer kunna prioriteras före andra mål.

Som grov organiserad brottslighet innefattande sprängningar, skjutningar och allt annat som leder till ond bråd död.

Relaterat: Därför måste HBT-rörelsen kasta ut Q-folket

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se