Så reformeras opinionsmarknaden

Opinionsröstsedel från det amerikanska presidentvalet 1936.
  • Lördag 22 jun 2024 2024-06-22
E-post

Novus lät under torsdagen offentliggöra ett samarbete med den elektroniska brevlådetjänsten Kivra. Samarbetet för Kivra och motsvarande tjänster är sannolikt endast en början på en större omstrukturering av marknaden för opinionsmätningar. En omstrukturering som kommer innebära högre relevans och en sanering av hela, eller delar av segmentet.

Novus lät under torsdagen offentliggöra ett samarbete med den elektroniska brevlådetjänsten Kivra. Kivra når idag 6 miljoner svenskar genom sin digitala brevlåda. De undersökningar som sker via Kivra kommer endast vara samhällsundersökningar meddelar parterna i ett gemensamt uttalande på Novus hemsida.

Det bör ställas bortom varje tvivel att detta samarbete innebär en kvalitetshöjning för arbetet med webbpaneler. Med en elektronisk brevlåda som kanal för att nå ett slumpmässigt statistiskt säkerställt underlag undanröjs alla tvivel om att det skulle vara något annat än en verklig person som svarar på enkäten.

Kombineras detta med George Gallups metoder, som tillämpas förutom av Novus även av Indikator, Ipsos och Verian (fd Kantar) bör det innebära en störr säkerhet i undersökningarna för de företag som följer Kivra/Novus exempel.

Att dessa företag, tillsammans med bl.a Enkätfabriken, kommer utveckla ett samarbete med t.ex Kivra bör ställas som sannolikt. Samhällsnyttan är uppenbar där t.ex bolag som Norstat genomför samhällsnyttiga enkätundersökningar. Sådana kan vara om alkholkonsumtion och smittspridning av samhällsfarlig smitta.

Mot detta skall ställas de självrekryterade panelerna som Axiom, CINT, Demoskop/Inizio, Sentio och Yougov.

Opinionsmätningarnas gärdsgårdsserie

Samtliga dessa paneler dras med olika former av bias, eller systemfel som ger mer eller mindre skeva resultat. Det senaste exemplet är Axiom Insights som förutspådde ett valresultat för Jan Emanuel och Sara Skyttedals initiativ Folklistan på över 8,3 procent i valet till EU-parlamentet.

Folklistan samlade på valdagen 0,6 procent av väljarna. En direkt parallell till Alternativ för Sveriges, AfS, erfarenheter från företaget Sentios prognos vid valet till riksdagen 2022. Från en prognos av Sentio strax innan valet på två procent, med upp till 11 som kunde tänka sig att rösta på AfS i en av partiet köpt undersökning landade resultatet på 0,26 procent.

Relaterat: Så stora är riskerna med självrekryterade opinionspaneler

Idag använder sig såvitt känt endast Medborglig Samling sig av Sentio då Sverigedemokraterna enligt uppgift numera lutar sig mer mot det Kreab-kontrollerade Demoskop.

Peje Emilsson med familj äger såväl Kreab, Demoskop samt skolkoncernen Kunskapsskolan. Demoskop används av bland annat SEB för att driva opinion för vinster i skolan med undersökningsresultat som inte återfinns i några andra undersökningar som använder sig av vetenskapliga metoder.

Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop, docent i statsvetenskap, tidigare professor och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet indikerar ett närmare samarbete mellan Demoskop och Sverigedemokraterna. I en debattartikel på DN Debatt menar han att 

”I stället för retoriken och taktiken bör vi fokusera på sakfrågorna”

när han kommenterar analys av partiets påverkan. Martinsson menar vidare att

”Den säkraste metoden för de som vill arbeta för SD:s tillbakagång är nog att i stället för att fokusera på retorik och strategi rikta in sig på kärn­frågorna: hur ska Sverige hantera vår snabba demografiska förändring?”

Ledarsidorna har sökt såväl Martinsson som SvD:s redaktionschef Erik Hedtjärn för att få en kommentar på hur denna form av uttalande i “vi”-form med en tydlig politisk indikation rimmar med en neutralt hållen och sakligt grundad opinionsanalys i enlighet med det publicistiska ramverket.

Vare sig Hedtjärn eller Martinsson har återkommit.

Relaterat: Opinionsmätningar: Billigt är ofta billigt av ett skäl

SvD är vid sidan av Aftonbladet Demoskops största plattformar trots det demografiska fel panelen har om mellan tre och åtta procent. Ett fel som Americo Gonzales vid SEB Boprisindikator inte motsagt eller motbevisat.

Martinsson har tidigare medgivit att självrekryterade paneler som Demoskop/Inizio har en låg datasäkerhet och att han som analyschef inte kan garantera att databaserna inte korrumperas av intrång. Under tiden som forskare vid SOM-institutet förordade annars Martinsson andra typer av urval än de han idag företräder.

Hur Demoskop och andra bolag som vilar på självrekryterade paneler kommer möta Novus, och de företag som arbetar med validerbara metoder och urval efter att Kivra vars data är omöjlga att korrumpera återstår att se.

Relaterat: Samhällsfarliga opinionsundersökningar

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se