Så styr Kreab opinionen med egna opinionsundersökningar

Kunskapsskolan i Helsingborg. Foto: Wikipedia (beskuren)
  • Söndag 29 okt 2023 2023-10-29
E-post 161

Aftonbladets avslöjande om hur Kunskapsskolan nu expanderar sin verksamhet i Saudiarabien aktualiserar behovet av en granskning om hur den svenska opinionen byggts upp kring välfärdsreformer och friskolor. En opinion som har sitt ursprung i hur det Kreab-kontrollerade bolaget Demoskop mäter och presenterar opinionsundersökningar.

Kunskapsskolans ägare, Peje Emilsson, föreslår införande av svenska skolpengssystemet i Saudiarabien. Emilsson har redan en skola i Saudiarabien, Nün Academy, och planerar ytterligare skolor i Mellanöstern. Nyligen åkte Kunskapsskolans ägare till huvudstaden Riyadh och träffade företrädare för regimen. Uppdraget var att sälja in det svenska friskolesystemet till saudierna.

Ett av de verktyg som Emilsson använt sig av för att sälja in friskolors förträfflighet är resultaten i olika opinionsundersökningar. Opinionsundersökningar som genomförs av hans eget företag Demoskop. Genom att hänvisa till resultaten skapas argument som få eller inga politiker har kunnat invända mot.

Företagens roll i välfärdssektorn är ett återkommande diskussionsämne i svensk offentlighet. 

Så sent som 2022 genomfördes en sådan undersökning. Hela 78 procent av landets föräldrar ansåg enligt Svenskt Näringsliv att skoldebatten fokuserade för mycket på frågor om vinst och valfrihet och för lite på vad som händer i klassrummen. Enligt opinionsundersökningen från just Demoskop.

Metoden var att göra ett statistiskt säkerställt urval från en enligt företaget etablerad webbpanel.  Resultatet har vägts avseende på kön, ålder, region och partisympati för att på bästa sätt motsvara målgruppen.

Vilken av Demoskops etablerade webbpaneler som användes  i skolmätningen framgår dock inte. Demoskop förfogar över flera olika som alla är självrekryterade i olika mån. Med olika tyngdpunkt. De skiljer sig i grunden från de paneler som dras ur folkbokförningsregistret. De senare är dyrare men samtidigt mer rättvisande.

Relaterat: Så diskriminerar SVT medvetet väljargrupper i väljarbarometrar

Svenskt näringslivs undersökning om opinionen baseras med stor sannolikhet på Inizio-panelen.  Den Demoskop använder och som byggts upp tillsammans med Aftonbladet. Inizio-panelen mäter endast ur ett statistiskt säkerställt urval ur de av Aftonbladets läsare som väljer att registrera sig. En s.k självrekryterad panel.

Aftonbladet är den enda nyhetsplats som accepterar Demoskop/Inizios undersökningar som värda att publicera. SVT, SvD, DN, Sveriges Radio / Ekot, tt, TV4 med flera publicerar inte Demoskops undersökningar eftersom de inte är baserade på en vetenskapligt accepterad metod.

Andra institut visar ofta helt motsatta resultat än Demoskop i motsvarande mätningar med snarlika frågeställningar. Institut som använder sig av vetenskapligt beprövade urvalsmetoder.

Relaterat: Så styrs opinionen för kriget i Gaza av media

Traditionella metoder ger motsatt resultat

Svenskarna blir tvärtom allt mer negativt inställda till vinster i skolor och välfärden. Inte minst högerväljare säger tydligare nej. Och det finns en förklaring till varför det skiljer sig åt. SOM-institutet, med det närliggande bolaget Indikator som består av tidigare verksamma vid institutet, använder sig av en helt annan, och vetenskapligt beprövad metod. 

Demoskops metod är en hybrid med vetenskapliga inslag men bygger på principerna ”Som du ropar får du svar” samt inte minst att du får olika svar beroeende på vem eller vilka du frågar.

När Aftonbladet, för att ta ett exempel, redovisar sina väljarpaneler sker urvalet ur den panel som Aftonbladet rekryterat via hemsidan. Den som kallas Inizio. På samma sätt så mäter Demoskop data från den webbpanel som skapats eller utgörs av Alkompis läsare. Inte alla arabiskspråka svenskar utan de arabiskspråkiga som har Alkompis som primär nyhetskanal.

Relaterat: Saudisk opinion: Allt flyter, Koranbränningar en icke-fråga

Det vill säga det är som regel bara Aftonbladets självrekryterade läsare eller Alkompis självrekryterade motsvarande som svarar på frågor om väljaropinion och andra sakfrågor i de fallen.

Kreab driver opinion med Demoskops mätmetoder

Det finns även tecken på att Demoskop, och Kreab, med sina olika undersökningar mer driver opinion än mäter faktisk opinion. Sett till stödet för ett svenskt medlemskap i NATO har Demoskop legat minst tio procentenheter över de övriga instituten, inklusive SCB och den årliga SOM-undersökningen. Den reella skillnaden i opinionen, som innebar ett stöd för en svensk ansökan, kom först under våren 2022. Innan dess var det endast Demoskop som kunde redovisa ett majoritetsstöd för ett svenskt medlemskap.

Demoskop hänvisar oftas hur de ”prickar” de senaste valresultaten som mått på sin kvalitet. Men en djupare analys visar att Demoskop är ett av de bolag som viker av i mellanvalsperioderna.

Demoskop närmar sig de andra företagens siffror först när det närmar sig val eller på annat sätt går att jämföra resultaten. Över sommaren innan val ligger Demoskop i nivå med de övriga vilket tyder på att bolaget jämlkar sina siffror och modeller i valspurten mot bolag och institut med traditionella metoder.

Men mellan valen så drivs opinion från Kreab med flera med Demoskops siffror. Inte sällan åt det håll  och de poltiska alterrnativ som är mest gynnsamt för Kreabs kunder och övriga ägarintressen.

Sätt bilden av en vinnare och vinn väljare. Ingen vill rösta på en förlorare. En lika enkel som effektiv logik. Och gör det långsiktigt, mellan val ifrågasätter inte väljarna mätresultaten.

Peje Emilsson ska även ha påverkat rekryteringen av ledningen i Friskolornas riksförbund. Friskolornas riksförbund använder Demoskop undersökningar för sin opinionsbildning.

I Kreab Groups styrelse återfinns Peje Emilsson som ordförande och den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt som vice ordförande. Det var regeringen Bildt som 1991-1994 inledde processerna att avreglera stora delar av välfärdssektorn.

Demoskop mäter inte opinion. De driver opinion med statistiska hybridmetoder. Med benäget bistånd från Alkompis och Aftonbladets eller andra databaser av självrekryterade läsapaneler som de menar är ”etablerade”.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se