Så svek väst sin egen agent

Morten Storm med Edward Nordén, mars 2024. Foto: Privat.
  • Fredag 26 apr 2024 2024-04-26
E-post 209

Historien om Storm är en historia fylld av dramatik. Morten Storm, alias Murad Storm eller Murad Storm Al-Denmarki, är en dansk, före detta konvertit till islam och en före detta muslimsk fundamentalist. En fundamentalist som tappade tron på islam efter 10 år och gick till att bli agent för den danska säkerhets- och underrättelsetjänsten PET. Ledarsidorna kan idag publicera en unik intervju med Storm som idag tvingas leva undangömd och sviken av hans forna uppdragsgivare CIA och PET som han gjorde stora och avgörande tjänster i kampen mot terrorismen.

Historien om Morten Storm, en dansk man i medelåldern borde vara osannolik. Historien om den store frispråkige, tatuerade, öldrickande, motorcykelåkande, hårdrockande, rödskäggige och frisinnade mannen som närmar sig i 50-årsdagen är en historia som hämtad ur en roman och kunnat vara en best-seller om den varit fiktiv. Men som det oftast är med historier med extrema händelser så överträffar verkligheten dikten.

Historien om Storm är inget undantag. Morten Storm, alias Murad Storm och Murad Storm Al-Denmarki, är en dansk, före detta konvertit till islam och en före detta muslimsk fundamentalist, som tappade tron på islam efter 10 år och gick till att bli agent för den danska säkerhets- och underrättelsetjänsten PET.

Den danska tidningen Jyllandsposten avslöjade 2012 att den i dag 48-årige Storm har hjälpt PET och den amerikanska underrättelsetjänsten CIA med att spåra upp ledare för terrornätverket al-Qaida i utlandet. En av dem, Anwar al-Awlak, dödades sedan i en amerikansk drönarattack i Jemen, enligt tidningen.

Storm var i sin ungdom Bandidosmedlem, blev sedan muslimsk fundamentalist, men säger att han jobbat för PET sedan 2006. Han väckte stor uppmärksamhet när han i en bok om sin tid som frilansande agent åt PET. PET har aldrig kommenterat uppgifterna och har sagt sig varken kunna bekräfta eller dementera att de känner Storm – inte heller under den tvist som den danska myndigheten Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES avgjorde till Storms fördel.

Myndigheten AES erkänner Storms krav på ersättning för hans PTSD som arbetsskada och skriver i sitt avgörande att Storm under arbete för PET “varit utsatt för extremt farliga händelser under sitt agerande i islamistiska miljöer” . Beslutet innebär ett indirekt, men de facto, vitsordande av sakförhållandena från den danska staten.

Mycket av Storms liv finns återgivet i hans självbiografi och den dokumentär av CNN som porträtterar hans osannolika liv. Från uppväxten en liten dansk fiskeby till mc-krig till konvertering till islam i fängelset till Al Qaida i Jemen till CIA och till slut flykt undan islamisternas hämnd bort från Danmark igen. Storm använder sig inte heller av termen ”islamist” eller ”extremist” utan istället ”muslimsk fundamentalist” vilket är tänkvärt. 

En av de främsta och mest inflytelserika samt farliga personerna som västvärldens underrättelsetjänster letade efter i vaket efter terrorattentatet mot World Trade Center 2001 var den amerikansk-jemenitiske imamen och jihadisten Anwar Al-Awlaki

Al-Awlakis kopplingar till olika terrordåd var omfattande. Al-Awlakis karismatiska uppmaningar till våld mot civila amerikaner framfördes både på arabiska och på felfri engelska.  Den 30 september 2011 lyckas CIA till slut spåra Anwar Al Awlaki till Jemen och dödade honom med en drönare. Dåvarande president Barack Obama gav ordern. 

Det rykte som florerar, och som implicit Storm själv svarar för är att det var Morten Storm som lyckades hitta Al Awlaki, dupera honom och leda CIA till honom. De två var tidigare vänner. Från den tid när Storm också var en fundamentalist. 

Underrättelsetjänsterna varken förnekar eller bekräftar danskens inblandning i efterhand. Det bemöts med tystnad. Morten Storm säger själv att han upplevde ett stort svek när den utlovade belöningen om upp till fem miljoner USD aldrig kom. Den behövdes för att kunna leva gömd under dödshot från globala terrororganisationer.

En deal är en deal.

Först 2012 gick han ut offentligt med sin historia och underrättelsetjänsterna bröt därmed all kontakt med honom.

Problemet för bland annat PET och USA är att historien om Storm bedöms som sanna. Även den svenske forskaren och terrorexperten docent Magnus Ranstorp beskriver personligen Storm i sin bok Från terrorns frontlinjer som en fängslande karaktär med en historia som vida överträffar en spionroman. Ingen tycks ifrågasätta sanningshalten. 

Det ska förtydligas att Morten Storm aldrig deltagit i terrordåd eller själv varit en terrorist. Han infiltrerade terrorgrupper och bidrog till att stoppa terrordåd samt information som ledde till att kunna likvidera terrorister. Hotbilden i Danmark är fortfarande hög och han lever idag utomlands på hemlig ort.

Trots det har han aldrig fått något formellt erkännande eller officiellt tack för sin insats mot terrorism. 

Under många år levde Morten Storm i Jemen – en stat på södra Arabiska halvön. Jemen är det område som antikens grekiska och romerska geografer kallade Arabia felix – det lyckliga och fruktbara Arabien. Det är dock länge sedan Jemen var lyckligt och fruktbart. Idag är Jemen är ett land med djupa religiösa konflikter, klanstyre och inbördeskrig som skapat misär och svält i landet.

Trots detta intar Jemen en central plats i den pågående propagandan kring Israel och Palestinakonflikten. Det är inte orimligt att fråga sig varför Jemen är intressant för den enorma propagandainsats som syns i sociala medier världen över. I förgrunden syns Houthirebellerna i Jemen. En shiamuslimsk gruppering som sponsras av Iran. 

Det är Houthis som hotar handelsrutterna och skjuter raketer och drönare mot fartygen. De hyllas av olika palestinska grupper och utmärks tydligt av den Iranska propagandan. Varför är ett delvis havererat land med muslimskt inbördeskrig och svältande barn fokuserat på att vara en spjutspets mot Israel? 

Morten Storm, som idag är att betrakta som Jemenkännare och skriftlärd ger sin bild.

Morten Storms historia

Jag levde under många år i Jemen och studerade islam i landet.
Jemen är en plats som symboliserar ett slags bevarad vishet och tro i den islamiska historien. En plats som profeten Muhammed beskriver med värme och med stammar som betraktas ha direkta kopplingar till profetens ätt. Det är också en mytisk plats i islam där skrifterna bland annat säger att en armé ska återuppstå av 12000 rättroende som ska etablera islam i världen.

Ett världsomspännande kalifat som ska styras genom sharialagar. Både vanliga troende som militanta fundamentalister och politiska intressen utgår ifrån de här profetiorna. Det är därför både Al Qaida och andra terrorgrupper samlats i Jemen. De tänker att armén ska komma därifrån. I sammanhanget ska tilläggas att profeten Muhammed också säger att judarna och de kristna ska drivas ut. Allt hedniskt och oislamiskt ska ut.

Först ur Jemen, den arabiska halvön och därefter ur regionen.

Det är ingen slump att Jemen är en viktig pusselbit i propagandan. Profetiorna säger att den stora sammandrabbningen som skapar det heliga kalifatet börjar i Jemen och propagandan hoppas att det blir ett självspelande piano. Svenskar och danskar känner inte till islams skrifter och tror inte heller att profetior och myter spelar någon större roll. Men det gör det.

Jemen är central som helig plats, som en plats där islam ska återuppta kalifatet igenom och som en order från profeten Muhammed att fördriva judar och kristna.

Påverkar Iran det som sker i Jemen? 

Ja, det gör de.

Jemen har olika grupper som styr och påverkar landet. Bland annat har vi Houthis, som blivit kända under den senaste tiden. De stöttas och sponsras av de iranska myndigheterna på samma vis som Hizbollah i Libanon. De har undergrupper som baseras på olika tolkningsskolor, företrädare och politiskt-historiska allianser. Houthis är shiamuslimer och flertalet shiamuslimska grupper stöttas av det shiamuslimska Iran. Inbördeskriget står mellan shiamuslimska grupper med stöttning av Iran och sunnimuslimska grupper som stöttas av Saudiarabien, Qatar med flera.

Al Qaida i Jemen är sunni och har också fått stöd av de sunnimuslimska staterna i området för att bekämpa shiamuslimerna. Det är proxykrig där man stöttar fiendens fiende. Även USA har stöttat vissa grupper för att mota bort Iran. Vissa av de rörelserna stöttar i sin tur Al Qaida. Det är en komplex och märklig röra. Houthis anklagar sunnigrupperna för att vara kättare och sunnigrupperna anklagar Houthis för att vara kättare. 

Hur ser då alla dessa jihadister i Jemen på Palestina/Israel-konflikten? Hur kan de ta en paus i sitt inbördeskrig och föra krig mot Israel och Väst? 

Trots att de är både shia- och sunnijihadister så är de sannolikt överens om att kampen i Palestina är mycket viktigare än deras inbördes konflikter. 

Palestina, Jerusalem, Al Aqsa-moskén är grundläggande platser inom islam. Under islams första år vände de sig mot Jerusalem – inte Mecka – under bönen. Det kom senare med övertagandet av Medina. 

Den här delen sitter historiskt och religiöst ihop med det första kalifatet under Abu Bakr på 600-talet. 

Därav har shia- och sunnimuslimskt ett gemensamt intresse att både israeler och kristna antingen underkastar sig islamisk stat, flyr eller helt enkelt dödas. 

Varför är så många muslimer mer fokuserade på Palestina än läget för vanliga människor i Yemen, Irak, Afghanistan eller Pakistan? 

Palestina är som sagt den tredje heligaste platsen samt att islam ska spridas över hela världen med det här som utgångspunkt. Trossystemet ska etableras och dominera världen.

De kan lätt vara överens om att prioritera den här konflikten över alla andra konflikter. Den som inte känner till eller förstår bakgrunden tycker säkert att det låter ologiskt. Men det följer en tydlig logik. I resonemanget ligger att islam ska segra till slut.

Detta omöjliggör i sin tur en permanent fred. När en öppning ges för att kämpa för islam eller för att överta en plats i islams namn så ska den tas. Är man svag eller saknar en öppning så håller man fred. Men nu finns det en öppning

Även om länder som Jemen med flera andra länder lider av svält och grava missförhållanden där muslimer, kvinnor och barn drabbas?

”Al-fitna ashaddu min al-qatl” (Sura 2:191). Det här är ett religiöst och kulturellt grundresonemang. Det finns saker som är värre än döden. Förtryck är ett värre ont än döden. Fitna i det här resonemanget står det för att det är bättre att dö än att tillbe andra än Allah.

Det innebär att döda otrogna eller att lida eller dö som en martyr inte är en så stor sak i alla lägen. Du ska ändå gå vidare efter döden. Det eftersträvansvärda är att komma till paradiset.

Profeten Muhammed uttryckte det som att det här livet är ett paradis för de otrogna och ett fängelse för de rättrogna. Det kan i praktiken betyda att det är viktigare att befria Palestina från otrogna och judar än att hjälpa barn som svälter i Jemen. 

Vad bör Väst göra åt Yemen?

Jag tror inte att det finns något konkret svar på den frågan. Jag bodde i Jemen under flera år. Jag har av olika skäl varit överallt i landet. Även på platser där vanliga jemeniter inte kan resa. Nord, syd, öst och väst.

Jag har mött stamledare, poliser, regeringsföreträdare, Jemens Al Qaida-grupper, universitetsstudenter liksom helt vanliga människor på gatan. Det finns ett problem med att många i Jemen tenderar att föredra konflikt före fred. 

Varför?

Det är svårt att förklara. De vill ha fred men de vill också ha en kamp att utkämpa. Det ligger i kulturen att det är viktigt att bekämpa vad man betraktar som orättvisor. Det finns nog latent i deras DNA som en krigarnation. 

I mentaliteten eller politiskt?

Mentaliteten. Det är lite som beduinkulturer. Inte alla förstås, men många befinner sig fortfarande hundratals bakåt i tiden. Det finns en enorm svårighet att acceptera oliktänkande och ibland är det närmast ett hat mot de som tror och tänker olika.

En märklig inställning.

Det är ju ett vackert land när man reser runt under fredstid och det har varit ett rikt land en gång i tiden. Men man kan inte ha turism i ett land som tycker att icke-muslimer inte borde få sätta sin fot på den arabiska halvön (skratt). Därför är det svårt att svara på hur vi skulle kunna bidra till att göra Jemen till en bättre fungerande plats. Utbildning, språk och skolor är förstås en bra utgångspunkt.

Att modernisera utan att tappa sin kulturella identitet. Men om man inte ens kan hålla fred så är det dessvärre rätt långsökt.

Hur kan vi i Väst förhålla oss till det som sker i regionen? Att Jemen och Iran, salafistiska krafter går fram så starkt.

Det jag tror kommer att hända är att någon part kommer att utnyttja chansen att starta ett krig med Iran. För att få igång konflikten. Den danska flottan angrepps nyligen i närheten av Houthis från Jemen. Det är ett av många sätt att komma igång med något som kan utvecklas till ett regionalt världskrig, om du förstår uttrycket.

Men det är svårt att se var det ska sluta. Israelerna ger inte upp. De kan ju inte heller ge upp. Men muslimerna kommer inte heller att ge sig. Det skapar en situation som blir mycket explosiv. Jemenitiska grupper har förklarat krig mot både Israel, Väst och USA.

Just nu har det inte tagit sig uttryck som spiller över utanför regionen, men om Iran provocerar fram en krigsförklaring lär fler följa. Det kan gå längs Pakistan och Afghanistan. Men även här i Europa. För att ge ett exempel, jag var i Bulgarien nyligen. De har inte några större problem med islamisk fundamentalism eller stora diasporagrupper från Mellanöstern. Plötsligt sprängs en turistbuss i Burgas.

Offren är israeliska turister. Det var Hizbollah som sprängde den. Med Iran i bakgrunden. Till synes ett obegripligt terrordåd som kommer från ingenstans. Jag tror att vi kommer att se mycket mer av den typen av dåd mot judiska mål. Även de som stöttar Israel öppet, politiskt, ekonomiskt och moraliskt kommer att utsättas för hot, våld och även terrorism.

Från islamistiska terrorgrupper?

Nej, jag tänker inte bara på salafister, terrorister och sunnimuslimer. Det finns många fler parter att hålla ögonen på i den här konflikten. Det lär dessvärre visa sig.

Edward Nordén

Lantbrukare, samhällsdebattör och styrelseledamot Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se