Sidas internrevision varnar för systematisk korruption inom biståndet

Sida. Foto: Wikipedia
  • Söndag 28 apr 2024 2024-04-28
E-post 277

Vid ett möte den 15 mars i år meddelade Sida att samtliga avtal med strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället sägs upp. Beslutet fattades efter att internrevisionen larmat för systematiska och omfattande korruptions- och jävsrisker i den struktur för bistånd som den tidigare ledningen byggt upp.

Vid ett möte den 15 mars i år meddelade Sida att samtliga avtal med strategiska partnerorganisationer (SPO) inom civilsamhället sägs upp. Att en förändring låg i luften var känt sedan tidigare men ändå kom beslutet som en överraskning. Sida valde att fatta ett beslut innan man redovisat sina förslag till förändrad organisation av stödet – något som fick flera organisationer att reagera kraftigt rapporterade bland annat Global Bar Magazine.

Även den tidigare utrikesministern och ordföranden för FN:s generalförsamling Jan Eliasson (S) har reageraat kraftigt på förändringarna där Sida nu utvärderar hur ett framtida samarbete kring det svenska biståndet skall utvecklas. Eliasson påstår bland annat att Sida skall anställa 400 personer för att fylla de hål som de idag uppsagda avtalen resulterar i.

Sida dementerar dessa uppgifter med kraft och menar att det inte finns några sådana beslutsunderlag förberedda, än mindre beslutade.

Sida skriver i sin kommentar till Eliassons påstående att

Sida har inte påbörjat någon rekrytering eftersom det inte finns något beslut om att genomföra en sådan förändring. Vi har endast utrett eventuella konsekvenser för Sidas personalbehov om en sådan förändring skulle beslutas av regeringen”.

Sida har ännu inte utrett alla scenarios utan tvingades gå händelserna i förväg efter att internrevisionen slagit larm och presenterat sin senaste rapport.

Omfattande jäv- och korruptionsrisker

Ledarsidorna kan dock idag avslöja på vilka grunder som avtalen sades upp med en kort förvarning och ur vilket ljus som såväl de strategiska partnerorganisationerna, SPO, som Jan Eliassons reaktioner skall analyseras utifrån.

Relaterat: Sida är inte korrupt. Men……

Vare sig SPO:erna eller Eliasson vill se någon förändrig vilket inte heller den tidigare generaldirektören för Sida Carin Jämtin (S) eller biståndsministrarna Isabella Lövin (MP), Peter Eriksson (MP) eller Per Ohlsson Fridh (MP) önskar. De som byggt upp den struktur som regeringen Kristersson nu ryckt upp med rötterna.

Sida:s internrevision överlämnade fyra dagar innan beslutet, den 11 mars, en rapport som bedöms vara den utlösande faktorn till att ledningen tvingades vidta drastiska åtgärder.

Den interna revisionsrapporten riktar skarp kritik mot hela den kravlöshet i samarabetet med SPO:er, dess struktur och kultur som den tidigare generaldirektören byggt upp och lämnat efter sig. Bland annat konstaterar internrevisionen att

Internrevisionens sammantagna bedömning över risknivån på området är hög givet de väsentliga beloppen, långa avtal, arbetssätt inklusive undantagshantering, resurssättning och jävshantering i förhållande till de komplexa miljöer man verkar i, ofta med vidareförmedling i flera led.

Samt att (Reds fetmarkeringar)

  • Det förekommer jävssituationer inom CIVSAM (Civilsamhället), som kan medföra bristande objektivitet, vilket skulle kunna påverka förtroendet för myndigheten negativt.
  • Det sker inte någon systematisk rotation av SPO- ansvaret mellan programansvariga (på Sida).
  • Eftersom SPO har en hög grad av vidareförmedling av medel, samt att de ska kunna stödja och stärka kapacitet hos partners i efterföljande led, är det särskilt viktigt att de har ändamålsenliga kontroll- och uppföljningsrutiner
  • Brister och risker i SPO:ernas ISK-kapacitet (intern styrning och kontroll) omhändertas inte i tillräcklig grad vid beredning och uppföljning, vilket leder till att fleråriga samarbeten ingås med samarbetspartners som har brister på detta område.
  • Det förekommer vidare kvalitetsbrister i den årliga revisionen för några SPO:er. Internrevisionen har även noterat att revisorer kan ha sina uppdrag i mer än sju år samt att SPO:erna ofta använder samma byrå i många år.
  • Det är en brist att några SPO har låg kapacitet att hantera korruption och utredningar samt låg grad av öppenhet mot Sida.
  • Bristande kravställning samt uppföljningsrutiner hos Sida avseende partners korruptionsarbete påverkar incitamenten hos SPO för att motverka korruption i sin verksamhet negativt.

Situationen som beskrivs av internrevisionen har byggts upp sedan 2014 då regeringen Löfven efterträdde den borgerliga Alliansen.

Fram tills nyligen, efter att Carin Jämtins förordnande som generaldirektör vid myndigheten gick ut, tillskrevs internrevisionens granskningar ringa värde eller alltför besvärande av myndighetsledning och regeringskansliet socialdemokratiska opolitiska tjänstemän.

Relaterat: Det biståndsindustriella komplexet slår tillbaka

Dessa granskningar och rapporter kom regelmässigt att sekretessmarkeras och arkiveras utan åtgärd menar källor inom Utrikesdepartementet. Nuvarande ledning och styrelse tar dock del av rapporterna vilket oroar de socialdemokratiskt opolitiska tjänstemännen samt stora delar av det biståndsindustriella komplexets chefstjänstemän där reaktioner som liknar Jan Eliassons är vanliga.

Redan nu förbereds på Sveavägen 68 och bland de socialdemokratiska opolitiska tjänstemännen på UD menar Ledarsidornas källor en motreaktion på den framtagna revisionsrapporten. Carin Jämtin nämns redan nu som tänkt styrelseordförande Gunilla Carlsson för biståndsmyndigheten efter att den senares mandat löper ut i samband med nästa riksdagsval.

Relaterat: Sida nämner inte Islamic Reliefs våldsamma historia i sin granskning

Detta för att återställa ordningen till en återgång till dagens förmåner och rutiner på biståndsmyndigheten.

Extra material:

Sida Internrevisionsrapport 23/05

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se