“Snippa-domen” går ett varv till – men vem är Petra Lundh?

Sveriges lag. Foto: RIksdagen.
  • Tisdag 21 mar 2023 2023-03-21
E-post 374

Som förväntat driver riksåklagare Petra Lundh “Snippa-domen” vidare till högsta juridiska instans, Högsta domstolen. Dels för de juridiska tveksamheter som uppstått med en bitvis ny lagstiftning i form av barnrättskonventionens status men, vilket inte kan uteslutas, den politiska sprängkraften som finns. Lundh står i begrepp att bli befordrad och då krävs alla pluspoäng som kan skapas, även om hon är ensam sökande.

En man dömdes i tingsrätten för att ha våldtagit en 10-årig flicka, men hovrätten friade honom för att man inte ansåg att det var bevisat att flickan berättat om en penetration. Nu vill Riksåklagaren att Högsta domstolen tar upp falle som har fått namnet ”Snippafallet”. 

– Barnets berättelse, med ord och kroppsspråk, kan inte tolkas på annat sätt än att hon menar att mannen har fört in ett finger i hennes könsorgan. Mannen bör därför dömas enligt åtalet för våldtäkt mot barn i två fall till fängelse i tre år. Jag begär att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och lämna målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning eftersom hovrätten enligt min uppfattning begått flera fel vid handläggningen, säger riksåklagare Petra Lundh, i ett pressmeddelande.

Beslutet tas emot positivt från höger till vänster i det politiska spektrat. Med det breda positiva mottagandet av HD:s beslut bör det inte uteslutas att oddsen nu talar för en fällande dom. Det finns ingenting som kan beröra mer i det allmänna rättsmedvetenadet än ett övergrepp mot barn och djur och det är, för Petra Lundh, en låg frukt att plocka inför att hon inom kort kan komma att gå vidare till att bli hovrättspresident för Svea hovrätt.

Tjänsten utlystes nyligen och Lundh är ensam sökande när Domarnämnden skall rangordna kandidaterna inför att regeringen tar beslut.

Och rättsprocessen är ovanlig. Högsta domstolen får in cirka 6 000 överklaganden per år. Endast drygt 100 av dem får prövningstillstånd. Det går inte heller att utesluta att det finns en politisk dimension i rättsfallet som förstärker processen ytterligare. Övergrepp mot djur och barn ger politiska poäng om de stävjas, medans de kan ge minuspoäng om överklaganden adresserar andra oriktigheter. Lundh har inte agerat i ett annat fall som rör hennes egen myndighet.

Karl Hedin

Industrimannen Karl Hedin greps, anhölls och häktades hösten 2018 misstänkt för grovt jaktbrott. Hedin kom att sitta häktad i 30 dygn innan han släpptes. Själva gripandet av Hedin baserades på hemliga tvångsmedel, eller en telefonavlyssning, som NOA transkriberat felaktigt så att två meningar fick en annan ordföljd och mening

Tingsrätten i Västmanland fattade beslutet om de hemliga tvångsmedlen utan att protokollföra dessa varför det inte går att i efterhand avgöra vad åklagare och domstol fattat beslutet på. Det fanns då inte heller några prejudikat att låta beslutet vila på då det brott som Hedin misstänktes för inte nådde upp till att utlösa den så kallade straffvärdesventilen.

Relaterat: Karl Hedin bedömdes som samhällsfara – Fick en nationell operation mot sig

Petra Lundhs make, chefsrådman vid Västmanlands tingsrätt, fattade vid minst ett tillfälle beslut om att förlänga avlyssningsbeslutet trots att det saknade den formella dokumentationen.

Relaterat: De hemliga tvångsmedlen och Karl Hedin

Hedinfallet kom att kantas av fler händelser i samma tradition som nämnts. Manipularade bevis samt vittnespåverkan var andra inslag, även riggade husrannsakningar med placerat bevismaterial.

När Petra Lundh själv, eller någon i hennes myndighet, skulle utreda felaktigheterna mot Hedin från polisens eller åklagarmyndighetens sida blev resultatet detsamma i varje enskilt fall. Inga fel hade begåtts och hade det funnits felaktigheter så var det av sådan ringa karaktär att de avskrevs.

Tingsrätten som senare friade Hedin menade i sitt domslut att åklagarens sakframställan var så tveksamt underbyggd att Hedin hade friats i varje fall och att han aldrig hade behövt något juridiskt ombud. När de juridiska turerna till slut, efter år av förhalningar, var klara hade preskriptionstiderna för att kunna åtala den ansvariga åklagaren gått ut. Trots alla de fel och brister som fanns går åklagaren och åklagarmyndigheten samt ansvariga utredare på NOA fria från ansvar. 

Även om begreppet rättskedja inte existerar och är missvisande är det en hel kedja av sammankopplade funktioner och roller som havererat. Där riksåklagare Petra Lundh har haft ett särskilt ansvar.

Kvar står Hedin med det trauma som åklagaren utsatt honom för. Han fick ett de facto straff på fyra år men utan dom. Domen blev friande men under hela denna process, som kostat Hedin stora resurser, blev han även av med sina jaktvapen.

Relaterat: Karl Hedin friad. Men historien är inte slut

Riksåklagare Petra Lundh har en egen historik i det svenska rättsväsendet. Det finns inga skäl att klandra eller kritisera henne för att hon driver ”Snippa”-målet vidare med full kraft.

Men det borde finnas goda skäl att kritiskt granska hennes övriga beslut nu när hon står i begrepp att ta nästa steg i karriären.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se