Socialdemokrater lämnar i “Bad standing”

Socialdemokraterna / Tro och Solidaritet. Montage.
  • Tisdag 18 jan 2022 2022-01-18
E-post 832

Förra veckan, den gångna helgen samt måndagen kom att innebära stor intern dramatik inom Socialdemokraterna. Två av Socialdemokrater för Tro och Solidaritets mest kända profiler har nu lämnat partiet i något som bäst kan kategoriseras som “Bad standing”. 

Under torsdagskvällen i förra veckan meddelade Tro och Solidaritets förbundsstyrelseledamot Anna Ardin att hon avsåg att tillsammans med Mattias Irving, ordförande i Föreningen Hjärta att lämna partiet. De lät meddela var och en för sig att de skulle lämna under februari månad.

Ardin hänvisar till olika uppfattningar om bland annat migrationspolitiken och refererar till en krönika som hon publicerat på sin egen blogg samt i tidningen ETC. Att det är ett av de bakomliggande skälen vitsordas av källor som står partiledningen nära till Ledarsidorna.se.

Relationen mellan partiledningen och sidoorganisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har varit ansträngd på senare tid men blev i samband med kongressen ännu sämre. Kulmen, eller en ny och avgörande botten nåddes under mellandagarna vartefter justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade en allt mer restriktiv migrationspolitisk inriktning och repressivare syn på kriminalitet. En linje som ligger närmare Moderaterna och Sverigedemokraterna än vad den ligger Tro och Solidaritet.

Parterna tycks därmed vara eniga om, var och en från sitt perspektiv, att det är denna politik som nu utgör skiljelinjen och som lett till förra veckans och helgens händelseutveckling. Ardin menar i den krönika som publicerades tidningen ETC igår mitt på dagen när hon pekar ut de mer konservativa i partiledningen att

I sex år har de aktivt valt bort oss andra, för de har räknat med att vi kommer tolerera detta. Vi alternativa, internationalistiska och frihetliga, vi som hurrade åt Löfven på Medborgarplatsen 2015, vi som bor i storstaden, vi som pluggat, vi som är kvinnor, vi som vet hur det är att leva som minoritet.

De nya sossarna tror att de har råd med att folk lämnar rörelsen. När TAN tar över tänkandet är folkrörelser ändå inte önskvärda. De nya sossarna kommer inte sörja att jag nu väljer att lämna partiet. Men jag sörjer, djupt. Jag sörjer att så mångas livsverk, så mångas kamp, så mångas ideologi långsamt förvrängs till sin motsats, av tjänstemän och proffspolitiker.

Reds anmärkning:

GAL-TAN (grönt, alternativt och libertärt mot traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt) är benämningen på en politisk indelningsdimension för politiska värderingar. Ibland kombineras den med höger–vänster-skalan för att bättre beskriva det politiska landskapet.

För övrigt reds:s fetmarkering.

Socialdemokrater inom GAL-vänstern mobiliserar stöd

 

Under helgen lanserades något som rimligen är att betrakta som en motkampanj. Att skapa ett utrymme för Ardin och Irving att stanna kvar i partiet. 

Peter Gustavsson är okänd för en bredare allmänhet men internt socialdemokraterna och ABF en känd profil. Gustavssons uppdatering uppskattades och återutsändes, eller retweetades offenligt av miljöminister Annika Strandhäll samt från sidoorganisationen S-kvinnors officiella konto.

Övriga sidoorganisationer, inklusive Tro och Solidaritet, mötte Gustavsson med tystnad. Inte heller några andra ministrar visade sitt stöd som Strandhäll utan även dessa valde att låta det passera.

Gustavsson har gjort en lång karriär inom ABF rekryterades tidigare personligen av ABF förre ordförande, den nuvarande näringsminister Karl Petter Thorwaldsson som strategisk rådgivare åt ABF ledning. Idag är Gustavsson initiativtagare och en av två redaktörer för Rörelsen – en plattform för socialdemokratisk idédebatt. Rörelsen publicerar ledar-, debatt- och kulturartiklar några gånger i veckan, genom nyhetsbrev och hemsida.

Ardin och Irving lämnar i ”Bad standing”

 

Men partiets motreaktion under lördagsförmiddagen blev hård. Irving, som sedan tidigare var inplanerad att hålla i en medlemsutbildning för nya medlemmar om antirasism kontaktades endast några timmar innan han skulle genomföra den med beskedet om att hans närvaro inte var önskvärd.

Under måndagen kom nästa reaktion från partiet men då riktat mot Ardin. Så sent som under söndagskvällen stod hon upptagen som förbundsstyrelseledamot i Tro och Solidaritet. Strax efter kl 09:00 på måndagsmorgonen var hennes bild och namn raderade från hemsidan.

Den signal som partiledningen skickar till partiet i allmänhet och till Tro och Solidaritet i synnerhet är tydlig. Om du skall lämna skall du lämna direkt och inte medges utrymme att under sex veckor få möjlighet att driva opinon eller på annat sätt agera mot partiets intressen som medlem och förtroendevald för uppdrag inom partiet. Det finns ingen uppsägningstid om den enskilde säger upp sig själv under dessa former utan avskedet verkställs omedelbart.

Lika tydlig är signalen som skickas med att radera såväl Ardin som Irving från hemsidor. Att det inte är önskvärt eller rekommendabelt att interagera med eller synas tillsammans med dessa två tidigare partimedlemmar. I synnerhet om den enskilde i en nära framtid strävar efter politiska uppdrag eller tjänster i regerings- alternativt partikansli..

Även om vare sig Ardin eller Irving i formella termer har blivit föremål för ett uteslutningsärende är formerna så pass anmärkningsvärda att det inte är långt ifrån. 

Vad som nu sker med Ardins och Irvings närmaste nätverk i partiet beror på hur de som ingår i det närmaste nätverket agerar vilket, enligt Ledarsidornas källor, följs noggrant från partiledningen. I detta kluster ingår bl.a resterna efter föreningen Rebella, Stockholms arbetarekommuns förening för progressiva kvinnor. 

Bland de medlemmar som står Ardin nära och som hon samarbetat intensivt med de senaste åren märks bland annat Aftonbladets tidigare ledarkrönikör Somar al Naher som idag är verksam på ABF samt Sara Gunnerud.

Gunnerud är idag i tjänst på deltid på ABF samt är ansvarig för valutbildningen inom Stockholms Arbetarekommun. Gunnerud har tidigare varit kommunikationsansvarig på studieförbundet Ibn Rushd. Gunnerud bedöms vara en av partiets skickligaste retoriker, närmast känd för sin bok ”Ordets makt i politiken”.

Från partiledningens sida har inga andra reaktioner än de redovisade kunnat skönjas förutom Mats Eriksson, utredare på LO. Erikssons twitterkonto är en känd temperaturmätare som oftast ger en indikation på partiledningens linje.

Eriksson återutsände en tweet formulerad av Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson där hon uttrycker lättnad över att Ardin och Irving lämnat partiet. Även om Eriksson inte kommenterar inlägget är signalen tydlig då han dessutom är gift med utrikesminister Ann Linde och av många uppfattas som något av en riktkarl för partiet inför valrörelsen och det stundande valet i september.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se