Socialdemokraterna inför valet: Mer av samma klimat- och energipolitik

Khashayar Farmanbar, Annika Strandhäll. Foto: Pressbild Regeringen.se
  • Måndag 18 jul 2022 2022-07-18
E-post

I DN:s serie “Klimatledarna” har turen gått till Socialdemokraterna och miljöminister Annika Strandhäll att presenteras. Strandhäll. utlovar mer av samma politik som de senaste åtta åren som hon menar varit mycket framgångsrik.

I Dagens Nyheters serie ”Klimatledarna” intervjuades miljömininster Annika Strandhäll om regeringens klimatpolitik, vad som åstadkommits och vad som ska åstadkommas.

Förutom att Strandhäll är i det närmaste övertydlig med att de kommande åren kommer omfatta mer av samma politik som de senaste två mandatperioderna menar hon att

– Jag tycker att det har hänt väldigt mycket under de här åtta åren, om man tittar på hur utgångspunkten såg ut 2014. Vi har ett klimatpolitiskt ramverk på plats i Sverige i dag, det hade vi inte 2014. Och vi har en tydlig bana för utsläppsminskningar, säger Annika Strandhäll.

Uttalanden som snabbt fick kritik av bland annat Naghmeh Nasiritousi som är forskare i klimatpolitik vid Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutet och kommenterar intervjuserien Klimatledarna för DN:s räkning.

– Men både Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet har sagt att det behövs nya politiska initiativ och styrmedel för att klara klimatmålen. Då är det anmärkningsvärt att Annika Strandhäll hävdar att det räcker med samma politik för att lösa det här, bara att man skruvar upp den lite.

Det finns även andra perspektiv att ställa sig frågande inför. I regeringens klimatöverenskommelse arbretades bland annat EU:s artskydddirektiv in av energiminister Ibrahim Baylan, S. Konsekvenserna av detta går ej att överblicka ännu men klart är att 1 900 fossilfria vattenkraftverk idag riskerar rivning på grund av detta. Även om inte alla kommer att rivas så kommer det att innebära att den svenska fossilfria energiförsörjningen kommer åsamkas irreparabla skador om regeringen kommer föra samma politik som tidigare under den kommande mandatperioden.

Relaterat: Vad kostar vindkraften – Egentligen?

Sedan 2014 har regeringen, genom politiska beslut, tvingat fyra kärnkraftreaktorer att stäng. En lag- och skatteteknisk lösning som även den kom till på miljöpartiets initiativ. 

I den grupp som tog fram lösningen ingick förutom språkrören Per Bolund och Åsa Romson de socialdemokratiska statsråden Ibrahim Baylan och Mikael Damberg.

Relaterat: Så fick vindkraften skattemässiga fördelar

Ibrahim Baylan avser för närvarande karriärväxla och satsa på en karriär som strategisk energirådgivare. Även Baylan menar att den socialdemokratiska politiken har varit lyckosam.

Det finns idag sex reaktorer kvar och håller regeringen tidigare takt inriktning som aviseras av Strandhäll kommer den sista reaktorn tas ut drift strax efter 2030.

Energiminister Khashayar Farmanbar har aviserat fortsatt fokus på vindkraft och hänvisat till forskningsunderlag som aldrig tagits fram.

Relaterat: Vad kostar allt runt vindkraften. Egentligen?

 

Prenumerera

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör. Naturligtvis låser vi inte alla artiklar, men på något sätt måste vi kunna leva på det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial. Detta skiljer oss från annan media då vi vill lägga oss i vinn om att läsaren skall få tillgång till så mycket som möjligt för att själva kunna bedöma relevansen i våra slutsatser och rapportering.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se