Socialdemokraternas kamp mot klockan

Free images from Pixabay (NickyPe and Cronomarcha). Montage
  • Torsdag 8 sep 2022 2022-09-08
E-post 977

Med mindre än 100 timmar kvar tills vallokalerna stängs löper regeringen en kamp inte bara mot en i relativa termer ganska samlad opposition. De löper en kamp mot klockan som de förr eller senare kommer förlora. Tids nog kommer polletterna ramla ner hos väljarna. I vilken utsträckning som regeringen bär ansvaret för den svenska energikrisen. Genom beslut som fattats av statsministern som dessutom själv är inbiten och övertygad kärnkraftsmotståndare.

Med mindre än 100 timmar kvar till att vallokalerna stänger och de första vallokalsundersökningarna börjar leveras är de stigande elpriserna högst upp på politikernas dagordning. På vissa punkter finns en viss enighet mellan regeringsalternativen, men när det gäller orsakssambanden råder större skiljaktigheter.

Finansminister Mikael Damberg (S) ser Rysslands invasion av Ukraina och ”Putins energikrig” som den främsta anledningen. Oppositionen är av lätt insedda skäl av en annan uppfattning.

Men regeringen kan inte komma ifrån de ovedersägliga och faktiska orsakssambanden till att det som statsministern hävdar är ”Putinpriser” har en annan historia än den som Damberg återger. Priser som nådde konsumenten redan vintern 2021/22. Som en direkt eftek av att två reaktorblock vi Ringhals togs ur produktion vid årsskiftet 2019/20 samt 2020/21. En modernisering av Oskarshamn 2 avbröts som en direkt effekt av att priserna på den skattesubventionerade vindkraften konkurrerade ut äldre kärnkraftverk som överbeskattades. 

I enlighet med beslut på en extrainsatt bolagsstämma den 15 oktober 2015 så stängdes Ringhals 2 av den 30 december 2019. Ett år senare stängdes Ringhals 1 slutgiltigt av, eller den 31 december 2020. 

Relaterat: Så mörkar regeringen sitt ansvar för energikrisen

Magdalena Andersson arkitekt bakom besluten

 

Preludiet till beslutet var den energiöverenskommelse som tecknades mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kommunicerades av dåvarande språkröret Åsa Romson i bland annat SvD den första oktober 2014. De skatter som infördes på el från kärnkraftverk skulle göra de äldsta olönsamma. Romson menade att överenskommelsen ”med råge” skulle komma att tillfredställa Miljöpartiets vallöften om att ”stänga minst två reaktorer under mandatperioden”. Utöver de två reaktorerna i Ringhals kom två reaktorblock i Oskarshamn att stängas sedan överenskommelsen.

I förhandlingarna med Miljöpartiet, som representerades av Per Bolund och Åsa Romson, satt från Socialdemokraterna Ibrahim Baylan samt Mikael Damberg och där dåvararande finansminister Magdalena Andersson svarade för de skattetekniska lösningarna.

Forskninginstitutet Elforsk har konstaterat stängningen av dessa reaktorblock var en av de främsta orsakerna till prisrusningen och instabiliseringen av elnätet i Elområde 3 och 4 innan Ukraina-kriget.

Relaterat: Elbrisen kostar Stockholm miljarder

En svajig energiminister

 

Elforsks forskning och rapporter menar energiminister Kashayar Farmanbar kan tolkas på olika sätt och hänvisade tidigare i intervjuer till att Sweco kommit fram till något annat. 

Den rapport som energiministern främst hänvisade till fanns dock bara i energiministerns egen fantasi vilket Sveriges Radio Kaliber kunde avslöja. Farmanbar menade i efterhand att han blandat ihop detta med en ledartext han “läst någonstans”.

En minister som inte kan se skillnad på en ledartext på maximalt en helsida i en dagstidning och en vetenskapligt underbyggd rapport om kanske 100 sidor med fotnoter och källförteckning bör anses som med viss marginal underkvalificerad för de flesta tjänsterna i regeringskansliet.

Möjligen kan arbetsuppgifter som ansvarig för förrådet med golvmoppar komma ifråga. Om antalet golvmoppar inte överstiger två.

Det är inte heller den enda gång som Farmanbar kommit med uttalanden som han antingen backar ifrån eller som han senare ändrar med kort mellanrum.

Ett exempel på detta är från den 28 augusti då Farmanbar menade att det inte behövdes några energibesparingskampanjer för svenska elkonsumenter trots att resten av Europa gör allt vad de kan för att spara in på varje enskild kW. Under gårdagen, den 7:e september, förklarade Farmanbar att varje svenskt hushåll och arbetsplats skulle vara tvungna att spara på alla sätt som de kan spara.

Relaterat: Faktaresistensen följer partilinjerna i energifrågan

Det Anderssonska lappkastet

 

Statsminister Magdalena Anderssons motstånd till kärnkraft samt hennes övertygelse om att vindkraften är det enda energislag som skall byggas ut går långt tillbaka till tiden under Göran Persson där Andersson har tjänstgjort i olika funktioner. Persson själv var skeptiskt inställd till kärnkraft. Detta, och inte minst åren tillsammans med Per Bolund (MP) på finansdepartementet 2002-2006 har format Andersson till en minst lika varm anhängare till vindkraft som Bolund själv. Och minst lika övertygad kärnkraftmotståndare som Bolund.

Andersson understryker sin syn på kärnkraften som varandes för dyr i sitt linjetal när hon valdes till ordförande för Socialdemokraterna. 

Det har sedan några dagar gått upp för inte bara statsministern utan även hela regeringen samt kampanjledningen att det inte kan uteslutas att valet kan förloras på en fråga som partiet har låg trovärdighet i samt är illa förberedd på. Missnöjet och oron sprider sig nu i kampanjorganisationen där flera arbetarkommuner i södra Sverige nu anar en kommande valförlust på kommual nivå och har provocerat fram en positionsförändring hos statsministern. Andersson är inte lika tydlig motståndare till kärnkraften utan börjar röra sig i en annan riktning.

Trots den tidigare tvärsäkerheten internt och i olika uttalanden.

Idag domineras valrörelsen på internet av klimat- och enegifrågor där ingen pratar om klimat, tvärtom finns de ökade kostnaderna ständigt närvarande. Denna fråga kommer på andra plats i de mer breda undersökningarna bland alla väljare.

Detta beror enkom på att Andersson själv varit delaktig i dels framtagningen av de dolda subentioner som endast vindkraften kan utnyttja storskaligt, elcertifikaten, samt den skattetekniska lösning som 2014 gjorde äldre kärnkraftreaktorer olönsamma.

En vinter med instabilitet väntar

 

Med vintern kommer en reell risk att elanvändare kopplas bort från elnätet, det meddelade Svenska kraftnät tidigare. Nya analyser visar att risken för för effektbrist ökat.

”I de flesta fall ser vi att bristen skulle ske i södra Sverige och därför är också risken för bortkoppling större där”,

säger Erik Ek, strategisk driftchef vid Svenska kraftnät enligt ett pressmeddelande.

Detta förstärks med beskedet att Ringhals 4 inte kan tas i drift som planerat efter ett planerat underhåll och leder därmed till ytterligare konsekvenser. Dels får det en prispåverkan, dels innebär det minskade marginaler i kraftsystemet, säger Pontus de Maré, driftchef, Svenska kraftnät. Den direkta  effekten av att Ringhals 4 inte återstartar enlig plan är att effektbalansen i södra Sverige minskar med cirka 1100 MW.

Samtidigt har Forsmark 1 stängts ner för underhåll och tas inte i drift förrän den 8 oktober vilket destabiliserar situationen ytterligarer. Svensk elkonsumtion bygger på 12 kärnkraftblock i drift. Idag är fyra avstängda permanent och två stängda för underhåll.

Det råder därmed en gryende panik i den socialdemokratiska valledningen. Partiet har en stor skuld i dagens situation för de ursprungliga strukturella bristerna som inte tål ett krig i Europa. Såsom Rysslands krig i Ukraina som även det kunde förutses efter Rysslands annektering av Krim-halvön.

Socialdemokraterna är stressade. Partiet har misslyckats i allmänhet att göra Sverige tryggare ur alla perspektiv och i dess ledning återfinns idag i praktiken samtliga de personer som utformat besluten för att föra Sverige till den punkten. Det statsråd, Farmanbar, som har ansvar för energifrågorna har aldrig tidigare innehavt en politisk exekutiv befattning och har en allt lägre trovärdighet hos väljare.

Farmanbar nekades bland annat besök på ett bageri i Vimmerby då företaget var kritiska till regeringens politik och inte ville göra sig till en arena för en regering de inte trodde på.

Socialdemokraterna löper idag en kamp inte bara mot Moderaterna och Sverigedemokraterna utan även mot klockan. Tids nog kommer denna insikt nå allt större delar av väljarkåren och då är fler val än riksdagsvalet förlorat. Som till exempel samtliga S-styrda kommuner i Elområde 3 och 4.

Oavsett vad Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Kashayar Farmanbar påstår i efterhand. Deras delaktighet finns dokumenterad och deras syften med besluten vitsordas av tidigarer språkrör som Åsa Romson.

 

En mandatperiod till

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"? Gillar du artiklar av Björn Törnvall, Edward Nordén eller skribenter som professor Jan Blomgren som mer eller mindre återkommande skribenter? Gillar du att vi ifrågasätter makten och de som kallar sig experter?

Vill du att vi fortsätter en mandatperiod till?

Om du vill hjälpa oss att fortsätta med detta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se