Stagflation är ordet du söker på vågrätt ett

Photo by LendingMemo under CC 2.0 on Flickr
  • Lördag 7 jan 2023 2023-01-07
E-post 184

Under gårdagen presenterades de senaste arbetslöshetssiffrorna av USA:s arbetsmarknadsdepartement. Det står nu klart att varje svensk finansministers mardröm är på väg att slå in. Om den inte redan slagit in. Där inget av blocken i svensk politik kan sägas ha färdiga modeller eller snabba lösningar för medborgare och väljare för att möta detta.

Medborgare som redan nu plågas av en situation som gör att de flesta inte orkar se längre än till morgondagen.

Effekterna av pandemin och Rysslands krig i Ukraina följer med in i 2023 bedömde HUI, Handelns Utredningsinstitut veckan före jul.

För hushållen runt om i Europa kommer andelen som fryser i vinter att öka som en följd av omvärldsläget. I november bröts nedgången i hushållens syn på den egna ekonomin. Uppgången är troligen tillfällig då elräkningen blev mindre till följd av en period med varmare väder vilket även sannolikt gällde för svenska konsumenter.

HUI:s prognos för detaljhandeln står fast på 4,5 procent för 2022 i löpande priser. Prognosen för 2023 sänks med två procentenheter till 1,0 från 3,0 och utvecklingen 2024 prognostiseras till 0,5 procent. Under 2023 förväntas tillväxten även fortsatt vara driven av prisökningar i dagligvaruhandeln. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln är negativ under 2023 även i löpande priser.

För svensk ekonomi som helhet justeras BNP-prognosen för innevarande år svagt uppåt. Prognosen för 2023 revideras ned till -0,5 procent till följd av minskad investeringstakt i ekonomin och en avkyld hushållskonsumtion.

För byggbranchen är siffrorna ännu mörkare. Boverket släppte i oktober inför hur de bedömer hur bostadsproduktionen kommer utvecklas. Verket räknar med cirka 45 000 påbörjade bostäder 2023, jämfört med 60 000 under 2022 och 71 000 året före. I december skrevs siffran för 2023 dock ned till 33 000, även om prognosen är osäker, rapporterade SVT.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggföretaget Veidekke är mer pessimistisk och menar att den nedgången som bolaget sett inom bostäder inte hänt sedan 90-talet. Weiss bedömer en kommentar på Realtid att byggandet av olika bostäder kommer att gå ned med 50-70 procent sedan toppen i fjol. 

Som följd av detta bedöms varslen tillta och detta kommer påverka hur Sveriges BNP utvecklas. Byggbranschen är viktig för BNP och svarar för 11 procent av hela den svenska BNP:n.

Mörkt blir mörkare

Dessa mörka framtidsutsikter för svensk ekonomi kom att späs på under fredagen. USA:s arbetsmarknadsdepartement publicerade under fredagseftermiddagen svensk tid nya arbetslöshetssiffror.

Den amerikanska arbetslösheten föll enligt US Department of Labour till 3,5 procent vilket är historiskt låga siffror. Siffrorna är säsongsrensade och omfattar inte jordbrukssektorn. Även antalet långtidsarbetslösa sjunker dramatiskt (arbetslösa i mer än 27 veckor) och har gått från två miljoner långtidsarbeteslösa ner till 1,1 miljoner, även det historiskt låga nivåer.

Bland vita är arbetslösheten som helhet nere i tre procent och börjar därmed närma sig full sysselsättning. För att dämpa en kommande överhettning på arbetsmarknaden kommer Federal Reserve, FED, att behöva ligga kvar vid den tidigare prognosticerade räntebanan. Analytiker som Ledarsidorna var i kontakt med under fredagseftermiddagen räknar med att USA:s centralbank behöver sätta en ränta på mellan fem och fem och en halv procent i slutet av 2023 eller något högre än höstens prognoser.

USA är med andra ord inte alls eller i egentlig mening påverkat av Rysslands anfallskrig mot Ukraina på samma sätt som EU i allmänhet och Sverige i synnerhet.

För svenskt vidkommande är detta dåliga nyheter. Den svenska kronan är att betrakta som en skräpvaluta i situationer som den som nu växer fram. EU, och Sverige i synnerhet, kommer tvingas att följa den amerikanska räntebanan och kan inte tillåta sig avvika alltför mycket.

Detta innebär att Sverige kommer gå in i en period med ökande arbetslöshet samtidigt som inflationen, som drivs av höjda världsmarknadspriser på allt från insatsvaror till livsmedel, tilltar.

Varje finansministers mardröm är därmed på väg att slå in om den inte redan slagit in. Där inget av blocken i svensk politik kan sägas ha färdiga modeller eller snabba lösningar för medborgare och väljare för att möta detta. En stagnation i hela ekonomin parat med en hög inflation.

Stagflation är ordet du söker på vågrätt ett.

Stagflation

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en situation då både inflationen och arbetslösheten är hög och sammanfaller med försvagad tillväxt . Begreppet har bildats genom en sammanslagning av stagnation och inflation.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se