Stoppa slöseriet på helt orealistiska projekt

Vindkraftturbin / Björn Törnvall. Foto: Wikipedia / eget. Montage
  • Fredag 1 jul 2022 2022-07-01
E-post

En fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige innebär att ytterligare miljarder slösas bort helt i onödan samt att värdefull natur och livsmiljö förstörs. Det menar Björn Törnvall som pekar på hur bland annat Svenska Kraftnät varnar för att investera i mer icke-planerbar energi.

I en brett delad artikel här på Leadrsidorna.se varnade jag i april i år för ett antal orealistiska planer där tid och pengar slösades bort på olika nya industri- och energiprojekt. Jag känner nu, att det kan vara dags för en uppdatering av varningarna. Särskilt när det gäller den onödiga och ineffektiva vindkraften, men även satsningarna på ”grönt” stål med hjälp av vätgas. 

Politiker från de flesta av riksdagspartierna, upprepar i alla sammanhang fortfarande vanföreställningen, att vindkraften behövs och är en viktig del av lösningen på landets energikris. En kris, som politikerna själva har skapat, med hjälp av vindkraftsutbyggnaden och den huvudlösa nedläggningen av kärnkraftsreaktorer i södra Sverige.  

Det är uppenbart, att våra beslutande politiker fortfarande saknar förmågan att ta till sig kunskaperna om vindkraftens många mycket negativa sidor. Som t.ex. dess verkliga höga kostnader per levererad KwH, när nödvändig ny nätutbyggnad räknats in i kalkylen, dess skadlighet för människor och djur och övriga negativa påverkan på vår natur och våra fastighetsvärden, dess oförmåga att leva upp till och fullgöra sitt utlovade leveransuppdrag under sin korta tekniska livstid, dess opålitlighet och hot mot den nödvändiga stabila spänningen och överföringskapaciteten i elnäten etc. etc.

Med denna kunskap borde våra politiker genast stoppa den skadliga och helt onödiga ytterligare utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Vi behöver absolut inga nya ”Vindkraftspaket”. Vi har redan facit för felsatsningarna. Vindkraftsvurmarna, talar bara i egen sak för egen vinning. 

De flesta ”omställningsmegafoner” har det gemensamt, att de egentligen vill ha en annan ekonomisk samhällsordning, än den vi har idag. Hur kan man överhuvudtaget vilja införa ett lika omöjligt politiskt/ekonomiskt system i Sverige, som det vi sett totalhaverera på andra sidan Östersjön, efter 72 år av misslyckanden och terror mot befolkningen i Sovjetunionen och dess satellitstater i Warszawapakten? Hur är det möjligt?

Vi har redan ett mycket nedslående facit, efter många misslyckade år med vindkraften. Trots alla de många stödmiljarder vi, som elkunder, under många år har tvingats betala i form av elcertifikat till den olönsamma vindkraften, har den ändå inte kunnat stå på egna ben.

Oberoende av alla negativa och numera kända fakta, hör vi ständigt de närmast religiöst troende vindkraftspositiva journalisterna i olika media, oemotsagda få lov att propagera för en fortsatt utbyggnad.

Den statliga myndigheten, stamnätsägaren Svenska Kraftnät varnar för att koppla in mera icke-planerbar energi i nätet. Vi har redan passerat gränsen för hur mycket nätet kan svälja utan skadeverkningar, orsakade av vindkraftens ständiga oplanerade svängningar i leveranserna. Det går t.ex. inte heller längre, att ansluta mera vindkraft i Värmland eller Dalarna, näten är fulla. Kommuner och regioner har nu börjat sälja av sina mångåriga misslyckade investeringar i olönsam vindkraft, till mycket stora förluster för sina medlemmar, skattebetalarna.

Länsstyrelserna uppmanas av vindkraftsivrarna i Energimyndigheten att dammsuga kartorna i sina län, på jakt efter flera lämpliga områden att bebygga med vindkraftverk. Energiministern pladdrar på, om att den svindyra och kortlivade vindkraften till havs skall vara lösningen, förutsatt givetvis att skattebetalarna står för de oerhört höga anslutningskostnaderna, samtidigt som han meddelar oss att vindkraftens elproduktion visst kan planeras.  

Nu tycks Socialdemokraterna, inför valet i september plötsligen svänga i kärnkraftsfrågan. Det skall visst gå att bygga ut kärnkraften påstår man, men först efter samråd med (S), det parti som ansvarar för att vårt väl fungerande energisystem slogs sönder med god hjälp av Miljöpartiet och Centerpartiet. 

Detta är en valtaktisk fint, man vill inte ha med energifrågan i valrörelsen och då passar det bra att spela samarbetsvillig och flytta frågan till efter valet. Man blandar dessutom lite bedrägligt ihop möjlig ny snabbt utbyggbar kärnkraft av generation 3,5 med den ännu inte färdiga generation 4. Allt för att söka påvisa hur fjärran en utbyggd ny kärnkraft är tidsmässigt. 

Det fossilfria ”gröna” stålets påstådda segertåg är också i fara. Tidningen Bulletin skriver

”Satsningen på fossilfritt stål i norra Sverige – Hybrit – är i fara. SSAB, LKAB och Vattenfall som står bakom projektet inväntar fortfarande besked om elförsörjningen och om tillstånden. Nu börjar det bli bråttom, för utan besked kan planerna komma att fördröjas och i värsta fall läggas på is”.  

Det nya och hajpade ”gröna” stålet, är tänkt att tillverkas med vindkraftsel och vätgas istället för kol, uppe i övre Norrland. De skyhöga kostnaderna för den omtalade nya havsbaserade vindkraftens anslutningar, jämte den lika oerhört höga kostnaden för vätgaslagringen och betydande energiförluster i omvandlingen via vätgasen till brukbar energi gör, att det ”gröna” stålet inte kommer att klara konkurrensen från vanligt stål på världsmarknaden. 

En vacker tanke på ritbordet kanske, men helt omöjlig att realisera så länge vi har en fri marknad för stål i världen. Varför satsar då stora svenska energibolag på denna totalt orealistiska tanke? Kan det möjligen vara mycket generöst tilltagna satsningar av EU-miljarder för att bekosta utvecklingen som hägrar, eller är detta bara ännu ett exempel på det i Sverige eviga jagandet efter grön PR?

Oljebolaget Preem går 2022-06-27 ut med en pressrelease om att de tillsammans med Vattenfall ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas. Såhär beskriver bolagen sina visioner, på sedvanligt anpassad ”corporate-svenska”: 

Samhällets behov av förnybara bränslen ökar snabbt, men tillgången på nödvändig fossilfri vätgas är fortfarande begränsad. En ny infrastruktur för vätgas från havsbaserad vindkraft kan snabbt och smidigt öka tillgången, och därigenom skynda på Preems omställning till en klimatneutral värdekedja och möjliggöra produktion av fem miljoner kubikmeter förnybara bränslen och e-bränslen senast år 2035. Det här kan bara bli verklighet om vi samarbetar och bildar partnerskap”,

säger Magnus Heimburg, vd och koncernchef för Preem.

För oss på Vattenfall är elektrifieringen av samhället och industrin en central del av vår affärsstrategi. Vår starka och växande portfölj för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft, som i dagsläget utgörs av mer än 20TWh, innebär stora möjligheter. Därför har Vattenfall tagit initiativ till det här konceptet på den svenska västkusten, där havsbaserad vindkraft- och vätgasproduktion kan spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri industri. Sektoröverskridande samarbeten och partnerskap är vägen framåt”,

säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Beredskapen i politiska kretsar, att utan konsekvensanalys fortsätta slösa bort våra pengar, på en ytterligare utbyggnad av en olönsam och opålitlig elproduktion med vindkraft, trots alla varningar från sakkunniga i energibranschen, är ett reellt problem för Sveriges framtid, som välfärdsland.

Relaterat: Så påverkas ditt fastighetsvärde av vindkraften

Alla existerande vindkraftverk och även de, som nu är tänkta att kopplas till det redan av väderberoende elproduktion överbelastade elnätet, behöver minst 90% annan elproduktion ständigt beredd att kopplas in, när det inte blåser. Var skall vi få den kapaciteten ifrån, om vi fortsätter att bygga ut vindkraften, som vi redan vet är ett omöjligt alternativ till kvarvarande baskraft?

Den ökade elproduktionskapacitet vi redan nu är i stort behov av, även för ökande elektrifiering av samhället i framtiden, måste komma från en snabbt utbyggd kärnkraft av modernt snitt, s.k. generation 3,5, antingen på de platser där kärnkraften producerats sedan länge, eller närmare elförbrukarna i form av små modulbyggda reaktorer (SMR) med flera gånger längre livstid och högre verkningsgrad än den mediokra och leveransosäkra vindkraften. Det finns inget annat realistiskt alternativ idag än kärnkraft. 

Relaterat: Den stora vindkraftbluffen

Vi har nyligen insett, att vi heller aldrig direkt eller indirekt, kan göra oss beroende av leveranser av el, gas eller olja från Ryssland. De leveranserna är, om möjligt mera opålitliga och riskabla, än att lita till elen från vindkraften.

Om inte politikerna vaknar upp nu och stoppar vindkraftsutbyggnaden, kommer ekonomins och naturens lagar ändå att se till, att detta otillräckliga, opålitliga och olönsamma sätt att producera el, slår ihjäl sig självt.

Relaterat: Därför behöver Sverige en annan energiminister

En fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige innebär dock, att ytterligare väldigt många miljarder slösas bort helt i onödan och att värdefull natur och livsmiljö förstörs ännu mer. Sorgligt nog till ingen nytta för någon, utom givetvis för de ”snabba grabbar” bland mäklarna och byggarna, som säljer skräpet till hugade utländska kapitalförvaltare och för Sverige riskabla ägare i utlandet och skrattar hela vägen till banken.

 

Björn Törnvall

 

Bli prenumerant

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se