Sverige enda europeiska land som tonar ner koppling mellan islamism och jihadism

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Fredag 18 jun 2021 2021-06-18
E-post 1324

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, bjöd nyligen in till en grundutbildning i arbetet mot våldsbejakande extremism samtidigt som FOI levererade den första studien av kunskapsläget om skärningspunkten mellan hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. CVE har dock valt att avgränsa studien på ett sådant sätt att Sverige nu negligerar internationella studier och det sedan flera decennier framtagna forsknings- och kunskapsläge.

Försvarets forskningsinstitut presenterade i veckan en förstudie med två huvudsakliga för att identifiera och bekämpa våldsbejakande extremism. 

Den första är att mot bakgrund av befintlig forskning formulera vad som kan sägas om skärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Den andra målsättningen är att bedöma och inrikta behovet av ytterligare forskning. 

Förhållandet mellan de två företeelserna, menar FOI,  kan vara viktigt för både teoretisk problemförståelse och praktiska motåtgärder, men empirisk forskning saknas.

Något tidigare i veckan bjöd CVE in till en grundkurs om våldsbejakande extremism med start hösten 2021. CVE planerar att starta kursen i november 2021 och avsluta i februari 2022. Enligt CVE skall kursen utgå från forskning och akademisk litteratur, men även praktiska erfarenheter är en viktig komponent. Den omfattar olika teman vid sex utbildningstillfällen. Tanken är att varje tema ska blanda övergripande teori och praktisk kunskap. Exempel på teman:

  • Vägen in i och vägen ut ur våldsbejakande extremism (VBE). 
  • Radikaliseringsprocesser.
  • VBE och kopplingen till organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

När Ledarsidorna begär ut kursplan, litteratur samt vilken empiri som CVE avser luta sig på menar CVE att någon sådan inte finns trots att kursstarten beräknas ske inom ett halvår. I ett skriftligt svar på frågan om vad utbildningen baseras på samt vilka vägval som myndigheten gjort med den internationella forskningen och empirin som sinsemellan pekar i olika riktningar menar myndigheten att 

Utbildningens upplägg håller på att tas fram och vi kan tyvärr inte dela med oss av det än. Det är fråga om en utbildning på grundläggande nivå som inte kräver akademiska förkunskaper och kursen ger inte heller akademiska poäng. Kursen kommer fokusera på praktisk tillämpning men givetvis är det viktigt med koppling till forskning och empiri. 

Ur rapporten från FOI, “Mötet mellan våldsbejakande islamism och hedersrelaterat våld” som bör antas vara ett av underlagen för framtida utbildningar och inriktnin drar den ansvarige forskaren Anders Strindberg gränsen för skärningspunkten mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld vid den explicit våldsbejakande extremismen. Det är CVE som i sitt uppdrag till FOI valt att dra gränsen där. Därmed går såväl CVE som FOI emot den internationellt vedertagna empirin samt forskningsläget genom att exkludera den våldsapologetiska islamismen som representeras av bland annat Muslimska brödraskapet.

FOI och Anders Strindberg skriver att

Denna rapport är en förstudie, inte en forskningsstudie, med två begränsade syften:

1) att mot bakgrund av befintlig empirisk och teoretisk forskning formulera vad som faktiskt kan sägas om skärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck; och

2) att bedöma och inrikta behovet av ytterligare forskning. 

Vad som motiverar CVE att avgränsa, utelämna eller helt exkludera den icke explicit våldsbejakande islamistiska miljön är okänt trots det goda internationella forskningsläge som finns i frågan. 2010 publicerades den vetenskapliga artikeln “The Nexus Between Salafism and Jihadism in the Netherlands” av Beatriece de Graaf vid universitetet i Utrecht 2010, en artikel som togs fram på uppdrag från bland annat den nederländska säkerhetstjänsten. 

Denna artikel, likt senare studier och empiri pekar på att en gräns mellan islamism som inte i europa explicit uppmanar till våld och den våldsbejakande islamismen, såsom jihadism, inte kan göras. De Graafs studie används av den absoluta merparten av andra europeiska säkerhetstjänster som en av de viktigaste grunderna i arbetet mot våldsbejakande extremism sedan publiceringen.

Sverige, med CVE och FOI, går därmed sin egen väg och negligerar helt och hållet det kunskapsläge som råder i västvärlden.

CVE och FOI bortser från uppenbar empiri – ifrågasätts av internationella experter

 

Exemplen på hur gränserna suddas ut mellan den den mer explicit våldsbejakande islamismen och den islamism som Muslimska brödraskapet företräder är idag allt fler. Det tydligaste exemplet daterar bak till 2010 när bröderna Mentor och Mensur Alija försökte att bränna ner konstnären Lars Vilks bostad genom en attack med Molotov-cocktails. Attentatet misslyckades och dessa dömdes senare till kortare fängelsestraff.

Det som framgick ur förundersökningen men som inte rapporterades i media är hur bröderna radikaliserats i Landskrona Islamiska Förening, eller Landskrona moské. Denna moské tillhör trossamfundet Förenade Islamiska Föreningar i Sverige som domineras av Muslimska brödraskapet. Denna moské hade vid tiden ett djupt samarbete med bland annat Abo Raad, imamen i Gävle moské som är utvisad som varandes hot mot rikets säkerhet.

Detta händelseförlopp redogörs för i sin helhet i kapitlet “När jag blir fri” i Johan Westerholms bok “Islamismen i Sverige”.

Ett annat exempel återfinns i ett av Sveriges mest radikala och radikaliserande kluster. Stockholms moské.

Stockholms moské – Sveriges mest radikaliserande kluster

 

Till denna moské tillhörde Tarif al Sayyed Issa som, i likhet med imamen i moskén Mahmoud Khalfi, öppet bekände sig till Muslimska brödraskapets inriktning. al Sayyed Issa kom att efter flera decennier i Sverige att 2011 ansluta sig till Fath-armén, en del av terrornätverket al Qaidas väpnade trupper inom ramen för al Nusra-fronten som befäl enligt sin egen återgivna historia.  Tarif al Sayyed Issa var i Idlib samtidigt som al Nusra-fronten lät genomföra en etnisk rensning av Idlibs kristna minoritet. Av c.a 1 200 kristna överlevde endast två personer.

Stockholms moské, och dess huvudorganisation Islamiska Förbundet i Sverige, har sedan 1993 dokumenterat bjudit in sharia-förespråkare, jihadistrekryterare och hatpredikanter av olika slag. Mellan åren 2008 och 2018 i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd och det numera upplösta Sveriges Unga Muslimer inom ramen för den årliga konferensen “Muslimska familjedagarna”. Konferensen lades ner 2019 och har kommit att ersättas av regionala konferenser under namnet “Arabiska bokmässan” men med liknande innehåll.

CVE val av avgränsningar av de förbedelser som skall leda till den första mer formella utbildningen i kampen mot våldsbejakande extremism har förvånat flera handläggare och experter med lång erfarenhet. CVE, och därmed Sverige, väljer en annan väg och skiljer ut sig markant från hur bland annat Frankrike och Tyskland hanterar hotet från våldsbejakande extremism.

Såväl den franska senaten som den tyska förbundsdagen har i omfattande studier, som engagerat internationell expertis, slutit sig till att det går inte att dra den formen av gräns som Sverige gjort genom CVE. Tvärtom pekar dessa studier, varav den franska är den mest omfattande på senare år, att den våldsbejakande islamismen och den “vardagsislamism” som representeras av Muslimska brödraskapet utgör kommunicerande kärl som i allra högsta grad är kopplad till annan form av förtryck. Såsom hedersrelaterat våld.

Såväl Frankrike som Tyskland väljer idag att upplösa många av de miljöer som inte omfattas av det svenska sättet att resonera. Stockholms moské är ett exempel på ett sådant kluster som sannolikt skulle förbjudas eller upplösas i bägge länderna.

Källor inom flera myndigheter, som på ett eller annat sätt ingår i statens underrättelse- och våldsmonopol eller på annat sätt arbetar med frågan ifrågasätter kritiskt hur CVE kan helt utelämna Muslimska brödraskapets ”vardagsislamism” som kan sägas utgöra själva grunden för all radikalisering i sina förberedelser för en bredare utbildning av Sveriges kommuner och regioner.

När Ledarsidorna redogör för CVE svar samt avgränsningar och FOI resultat och planerade studier i ämnet reagerar såväl internationellt välrenommerade forskare som representanter för nätverk som till exempel European Imams Against Radicalization negativt på resultaten.

Personer och företrädare som tillsammans representerar mer än 400 år i erfarenhet och som arbetat med frågorna de senaste två decennierna på heltid.

 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad.Som prenumerant och premiumkund kan du ta del avpodden.

Som prenumerant får du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Ur dagens artikels extramaterial för prenumeranter:

  • The Nexus Between Salafism and Jihadism in the Netherlands, Beatriece de Graaf (2010)
  • Provkapitel ur “Islamismen i Sverige”, Johan Westerholm “När jag blir fri” (2020).

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du hittar här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se