SVT replik till Ledarsidornas artikel

  • Torsdag 5 okt 2023 2023-10-05
E-post

SVT har begärt “replik” på den tidigare artikeln på Ledarsidorna om opinionsundersökningar. “Replik” enligt nedan:

Lagen om offentlig upphandling (LOU) används för vissa upphandlingar på SVT men den gäller inte programverksamheten och därmed inte heller SVT Nyheters upphandling av opinionsundersökningar. SVT har över tid använt olika undersökningsföretag, idag är det Kantar Public som levererar opinionsundersökningar. Det är kvaliteten på undersökningarna som varit avgörande när SVT valde Kantar Public, inte som Ledarsidorna påstår priset. 

SVT:s mål är att ge publiken en kontinuerlig bild av hur opinionsläget i befolkningen ser ut. Alla mätmetoder har sina begränsningar och en opinionsmätning ger en ungefärlig bild. Kantar Public använder webbpaneler som metod. Idag är det färre i den allra äldsta målgruppen som svarar på webbpaneler. Men i takt med att fler och fler äldre använder internet kommer också gränsen, som nu är satt till 84 år, höjas. Enligt Kantar Public ger undersökningen, trots denna begränsning, en bra bild av opinionsläget i befolkningen som helhet.

Ledarsidornas slutkommentar:

Det är SVT som kund som definierar och ansvarar för den tjänst som upphandlas. Inte Kantar Public som bara levererar efterfrågad tjänst enligt de specifikationer som SVT kommunicerar.

SVT har rätt att det finns ett utrymme att göra direkta upphandlingar när det avser programinnehåll i LOU. Det är dock, anser jag, tveksamt i detta fall då opinionsundersökningar inte är en unik programtjänst som endast SVT levererar.

Det är dessutom fullt möjligt att komplettera opinionsundersökningarna på ett sådant sätt att hela befolkningens opinion mäts. Det kan ske med telefonintervjuer och med brev för att nå gruppen över 84 år. På så sätt skulle SVT:s opinionsmätningar nå de mål som SVT satt upp för sig själva.

Något SVT valt att inte göra.

Genom att utestänga 3,5 procent av väljarunderlaget och dessutom den grupp som i andra undersökningar visar ett högt valdeltagande kan SVT försäkringar ifrågasättas. Likaså vad som motiverat SVT att negligera svenska väljare över 84 års ålder.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se