Isabella Lövin


Ann Heberlein: Den inbillade feministen

Ann Heberlein börjar i bilden med Isabella Lövin, MP, när hon undertecknar en ny klimatlag och påstår att Sveriges regering är feministisk. Heberlein dissekerar effektivt bilden av denna.


No Picture

Rond två – knådningen

Reaktionerna på Gustav Fridolin, MP, manövrar att rädda sig kvar låter inte vänta på sig. Det politiska underbarnet visar allt oftare nya, hitintills väl dolda, personlighetsdrag och värderingar.


No Picture

Det öppna fönstret

Kommentar till Miljöpartiets valberednings förslag och vilka öppningar detta medger för Stefan Löfven.