Sveriges Kommuner och LandstingFinansiellt himlaspel

På måndagen presenteras Finansinspektionens förslag om att hushåll bör amortera snabbare när de tar riktigt stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget har de senaste veckorna mötts av oroade röster i näringslivet skriver SvD Näringsliv. Även…Kommunernas ekonomi kan leda till en dominoeffekt

Kommunernas låneskuld bryter i år igenom 600 miljardersnivån. Huvuddelen av lånen går till investeringar i bostäder men Kommuninvest, en i grunden ekonomisk förening, ser en ökning av lånen till driften av kommunerna. Kommuninvest beräknar att 15–20 procent…Medborgarplatsen. Cirkeln sluts. Politisk akrobatik

Demonstrationen på Mynttorget i Gamla Stan, som organiserar migranter som fått avslag på sina asylansökningar, flyttar nu till Medborgarplatsen på Södermalm av säkerhetsskäl efter att ha attackerats, vilket mycket tyder på, av Nordisk Ungdom. Migranterna hade sökt…


No Picture

Göran Perssons minne är bra. Men kort

Förre statsministern Göran Persson förespråkar en expansiv finanspolitik för staten. Vad han inte tar in är helheten. Sveriges kommuner har redan fört en expansiv finanspolitik som redan börjar visa tecken på osundhet.Chris Forsne: Kommunerna går ner på knä

Regeringen rullar nu över så väl kostnader som arbets- och integrationsproblem – omdöpta till utmaningar – från staten till kommunerna runt om i landet. Chris Forsne beskriver vad som ligger framför oss.