Turkiet river upp sin konstitution med rötterna

President Recap Tayyip Erdogan. Foto: Wikipedia
  • Fredag 16 jun 2023 2023-06-16
E-post

Turkiet kom att under onsdagen förändras i grunden när president Erdogan och hans regimunderlag nu påbörjat processen med en ny konstitution. I det tal som hölls efter regeringssammanträdet aviseras långtgående förändringar. Hur långt dessa förändringar kommer att drivas återstår att se men det bör hållas för sannolikt att världen såg en ny politisk dynasti födas som kommer dominera utvecklingen i östra Medelhavet under lång tid framöver.

Ett av den turkiske återvalde presidenten Recep Tayyip Erdoğan viktigaste vallöften, eller snarare besked under valrörelsen var att utvärdera de tidigare införda konstitutionella reformerna kring presidentämbetet och utveckla dessa.

Det har inte tagit lång tid att inleda denna process. Under onsdagen den 14 juni efter regeringssammanträdet kom beskedet från president Erdogan att det stats- och regeringsbärande partiet och han själv som president kommer att befria Turkiet från dess nuvarande konstitution. Detta återgavs av det regimtrogna Hürriet Daily News.

Relaterat: Turkiets avvaktande hållning handlar inte om Sverige längre

Erdogan hävdade i det tal som han höll att den nuvarande konstitutionen är en kvarleva av en statskupp och underströk behovet av en civil, frihetlig och inkluderande konstitution som kommer att omfatta alla delar av det turkiska samhället.

“Vi vill tillsammans befria vårt land från dess nuvarande konstitution, som är resultatet av en statskupp. Vi vill att vår resa under det andra århundradet av vår republik ska vägledas av en civil, frihetlig och inkluderande konstitution som omfattar alla delar av samhället”

Enligt Erdoğan har valen, både president- och parlamentsvalet placerat Turkiet i en ny division vilket enligt honom skapar en politisk atmosfär som bidrar till att uppnå en en reformerad konstitution. Han lyfte fram styrkan i den turkiska demokratin och konstaterade att nationen nu är kapabel att ta bort de återstående bojorna som hindrar framsteg.

Relaterat: Den sextonuddiga stjärnan – Turkiets framtid knyts samman med sin historia

Efter valresultatet står Erdogans regeringsunderlag endast 32 mandat från att ha kvalificerad majoritet i det turkiska parlamentet. Lyckas han få över ledamöter från bland annat det konservativa iYi, som består av MHP-avhoppare, till sin sida kommer han kunna driva igenom reformer utan folkomröstningar.

Relaterat: Har Turkiet redan passerat det demokratiska vägskälet?

De utlovade reformerna kommer enligt Erdogan att påskynda framstegen mot nationella mål, förverkliga långvariga drömmar snabbare samt genomföra projekt och planer inom kortare tidsramar.  Normalt brukar detta leda till större maktkoncentration och att beslut tas utan långa debatter eller beredningstider.

Erdoğan betonade även en mer beslutsam kamp mot både inhemska och internationella terroristorganisationer, ett mer proaktiv försvar av Turkiets rättigheter på den globala scenen och ett starkare engagemang för regional fred och stabilitet samt att

”Turkiet utökar sitt inflytande utanför sina gränser”

Erdogan avslutade talet med att lyfta fram den beundran och tillgivenhet som miljontals människor har för landet och att många föreställer sig sin framtid kopplad till nationen.

Med bestämda steg mot en ny dynasti

I hög takt förändras nu Turkiet och Medelhavsregionen där Erdogan inte är sen med att utnyttja det starka mandat han fick i parlamentsvalet samtidigt som den andra valomgången i presidentvalet inte på något sätt har försvagat hans inrikespolitiska ställning.

Turkiets intressesfär sammanfaller idag med det osmanska imperiet och vad Erdogan egentligen säger är att han kommer att fortsatt ha ett intresse att bevaka sina positioner i Libyen i öster till Sudan i söder samt har fortsatta alliansbyggen med Iran och vänskapliga relationer med framför allt Ungern. Alla länder som en gång i tiden ingick eller var under direkt påverkan det osmanska riket.

I ett inrikespolitiskt perspektiv så kommer alla de turkiska minoriteter som motsätter sig den form av storturkisk nationalism Erdogan aviserade löpa risken att terrorklassas i enlighet med den syn på avvikande mål han gav uttryck för. Och att jakten på PKK med dess affilierade kommer fortsätta även på den internationella arenan.

Turkiet kom att under onsdagen förändras i grunden när Erdogan och hans regimunderlag nu påbörjat processen med en ny konstitution. Hur långt dessa förändringar kommer att drivas återstår att se men det bör hållas för sannolikt att världen såg en ny dynasti födas.

Dynastin Erdogan i ett återuppståndet nytt imperie på den osmanska dynastins grundvalar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se