Turkiet: Tight men redan avgjord valrörelse

Bildkälla: Wikipedia
  • Lördag 8 apr 2023 2023-04-08
E-post 120

Den turkiska valrörelsen, den tightaste någonsin, uppvisar flera olika dimensioner. Dimensioner som var och en enskilt kommer påverka framtiden för många, även långt utanför Turkiets gränser. Men där slutresultatet torde vara ganska klart med de förberedelser som Erdogan genomfört under hösten 2022.

Under gårdagen stängde det turkiska parlamentet inför det turksika parlaments- och presidentvalet den 14 maj. Parlamentet kommer förbli stängt fram till valet om dett inte uppstår extraordinära förhållanden som gör att hela eller delar av parlamentetet måste återinkallas.

Opinionsläget inför valet  är jämt mellan de två huvudkandidaterena, den sittande presidenten Recep Tayyip Erdogan och utmanaren, borgmästaren i Istanbul Adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Dessa landar i opinionen på 42 respektive 44,6 procent efter att Erdogan tappat ledningen efter de kraftiga jordbävningarna i februari. Jordbävningarna drabbade distrikt som vanligeen är lojala till AKP och Erdogan.

De främsta skälen som åberopas är det stora missnöje som väckts efter att den utbredda korruptioner beräknas ha kostat tusentals turkiska medborgare livet. De punktskatter som skulle finansierat säkringen av byggnader mot jordbävningar har gått till annat samtidigt som mycket av de biståndsmedel som skulle gått till de drabbade omsatt av andra för att berika företagsgrupper och personer med anknytning till Erdogans finansiella intressen.

Den turkiska delen av Röda halvmånen är idag så korrumperad att ingen har någon egentlig förväntan på den.

Det turkiska valet ser med andra ord ut att behöva gå in i en andra valomgång för att kunna utse en president. Den andra valomgången kommer i sådana fall genomföras den 28 maj. En andra valomgång anses gynna Erdogan mer än Kılıçdaroğlu. 

En annan indikator är Oddschecker, som sammanställer hur spelarna ser på det turkiska valet. De flesta spelbolag ger Erdogan en klar fördel i det kommande valet.

Fler processer i en

Samtidigt med valrörelsen pågår flera andra processer som kommer ha direkt valpåverkande effekter. President Erdogan spelar för närvarande på flera arenor samtidigt. Samtidigt som Turkiet agerar för att förlänga det undantag från sanktionerna som riktats mot ryskt spannmål samt insatsvaror som ammoniak och annat för att kunna producera gödsel förbereds samtal med USA om NATO:s expansion. 

Det stora problemet för Ryssland är att landet är utestängt från det internationella transaktionssystemet SWIFT. Ett krav på hävning av den sanktionen får nu ett implicit stöd från Turkiet för att kunna säkra spannmålsexporten. För Ukrainas del är det av största vikt att spannmålstransporterna fortsätter genom Bosporen som tidigare för att rädda krigsekonomin. Genom att klumpa ihop dessa frågor spelar Erdgogan Ryssland i hånderna.

Samtalen om NATO:s expansion kommer att äga rum under april och Turkiet har rest krav på USA att leverera bland annat de 79 uppgraderingssatser som krävs för att hålla flottan av turkiska stridsflygplan av modellen F-16 uppdaterade och operativa. Turkiet har även krävt att få köpa ytterligare 40-60 flygplan efter det att kongressen nekat Turkiet att förvärva F-35.

Men tills vidare kan inte USA garantera ens F-16 som även den delen av en framtida affär blockeras av USA:s kongress.

Världens blickar är nu riktade mot Turkiet och den turkiska valrörelsen. Skulle opinionen utvecklas ännu sämre för Erdogan och hans parti AKP har han dock försäkrat sig om ett sista ess i rockärmen. 

Den turkiska regeringen agerade under hösten för att beröva Adayı Kemal Kılıçdaroğlu åtalsimmunitet vilket har föranlett att han dels kunnat fällas för att förolämpat Erdogan i ett tal men öppnar för andra rättsliga åtgärder mot honom. Något som kan komma att krävas om opinionen utvecklas ytterligare i negativ riktning för den sittande presidenten.

Ett grundtips torde vara att det turkiska valet går till en andra valomgång efter att ingen av kandidaterna fått egen majoritet och att efter denna valomgång kommer Erdogan kunna tillträda som president för en tredje och sista mandatperiod.

Oavsett vilken hjälp han kan komma att behöva från det turkiska rättsväsendet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se