Två pristagare till 2023 års pris för “Förnekelse och självcensur”

  • Fredag 2 feb 2024 2024-02-02
E-post 188

År 2023 års pris för visad förnekelse och självcensur går enligt förhandsspekulationerna till en av huvudfavoriterna. Men juryn har överraskat och tagit tillfället i akt att ge en ledande företrädare för riksdagen ett hedersomnämnande efter att han deltagit i censuren av en planerad konstutställning i riksdagens lokaler.

Den andra februari är årsdagen för Förnekelsen. Det var den andra februari 2017 som den dåvarande statsministern Stefan Löfven (S) i en frågestund i riksdagen fick en direkt fråga från ledamoten Boriana Åberg (M) om vad han tänkte göra åt den ökande antisemitismen i Malmö. Löfven menade att denna antisemitism i Malmö var ett direkt resultat av att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.

Trots insatser för att motverka antisemitism har hatet mot judar återigen ökat i Malmö. Socialdemokraterna försöker ta sig an problemen på flera sätt men bär samtidigt på ett betungande förflutet.

Judar i Malmö vittnar om trakasserier och en rädsla för att bära Davidsstjärnan synligt eller att på annat sätt visa att man har judisk härkomst. Fredrik Sieradzki, talesperson för judiska församlingen i Malmö, berättar i en intervju i Aftonbladet att situationen förvärrats sedan Hamas terrorattacker i Israel den 7 oktober och det efterföljande kriget i Gaza.

– Många judar har känt en enorm ledsnad och vi har föräldrar till barn som är otroligt rädda och oroliga för sina barn, att de ska bli utsatta, säger han.

– En del väljer att säga till sina barn att inte röja att de är judiska, att inte tala om det eller be lärarna att inte tala om det för klasskamraterna. Man försöker ligga lågt, inte visa judiska symboler.

Malmös kommunalråd för demokratifrågor Amani Loubani (S) menar att antisemitismen som växer i Malmö snarare är en del av utanförskapet. Och även om Loubani i meningarna efter implicerar den viktigaste faktorn, bristen på bildning hos migranter från främst Mellanöstern fråntar inte det henne det ansvar hon har för Förnekelsen. Förneka den faktiska roten till den kulturella antisemitism från Mellanöstern som idag dominerar Malmö: 

– Att peka ut en grupp är att ta bort ansvaret från andra. En delförklaring är att många från mellanöstern inte har med sig bildningen att skilja mellan judar och Israel. Och det är ett stort problem.

Det är inte bara ett stort problem. Det är det största problemet. Utan denna obildade rot hade inte antisemitiska tvångstankar och vanföreställningar kunnat fortplanta sig i utanförskapsområdena.

Malmö, juvelen i den socialdemokratiska kronan, är känd för sin antisemitiska kultur ända sedan Barack Obamas tid i Vita Huset. Obama lät sitt eget sändebud granska staden inte bara vid ett tillfälle utan två och kom sedan med om än vass, men saklig och förödande kritik mot stadens behandling av den judiska minoriteten.

Men meritlistan är längre än så. Bland annat ansvarar Socialdemokraterna för nedstängningen av två livstidsförlängda kärnkraftverk under förra mandatperioden genom att förändra de ekonomiska villkoren i efterhand för kärnkraftproduktion. Socialdemokraterna förnekar detta samband trots att Miljöpartiet vitsordar det.

Miljöpartiet ingick vid beslutet i regeringen. Ansvarig för att ta fram den tekniska lösningen efter förhandlingarna var dåvarande finansministern, idag partiledaren Magdalena Andersson.

Migrationspolitiken är ett tredje exempel där Socialdemokraterna försöker distansera sig från den kursändring som skedde under Mona Sahlins tid som ordförande och som satt spår i hela Sverige. För att inte glömma i vilken utsträckning delar av partiet, främst Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kunnat utgöra en plattform för det fascistiska Muslimska brödraskapets etablering i svenskt samhälle och politik.

Detta är motiveringen till att Socialdemokraterna erhåller 2023 års Förnekelsepris som från och med den andra februari 2024 delas ut årligen till årets förnekare. Inte ens när det egna uppenbara ansvaret skall erkännas klarar partiet av det utan att försöka förminska och relativisera problem samt sin egen roll och istället rulla över städarbetet på andra. 

Årets pristagare av priset till Förnekelsens minne går med andra ord till Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.

Hedersomnämnande för visad självcensur

Även om årets pristagare står i en klass för sig förtjänar riksdagens talman Andreas Norlén (M) ett hedersomnämnande i kategorin Självcensur.

Norlén agerade för att ställa in den konstutställning ”Konsten i yttrandefrihetens tjänst” som var planerad i riksdagen för ledamöterna.

De verk som skulle visas för ledamöterna spände från Carl Johan De Geers ”Skända flaggan” ur seriegrafin ”Var onationell” till Lusine Djanyan från konstnärskollektivet Pussy Riot verk ”Pussy Icons”.

Djanyan nekades inledningsvis politisk asyl i Sverige trots att andra delar av konstnärskollektivet samt hennes make fängslats av rysk polis. Efter flykten beordrade den ryska regimen att hennes verk skulle förstöras. Hon levde under en tid som papperslös tills hon ordnat en anställning och kunde erhålla ett arbetskraftstillstånd. Utställning av hennes eller något annat från konstnärskollektivets verk föranleder alltid missnöje från Kreml.

Verket “Pussy Icons” av Lusine Djanyan (2022)

Verk av Vilks ledde till självcensur

Men då utställningen i riksdagen även skulle omfatta de fyra verk som ställdes ut av Lars Vilks vid terrorattentatet i Köpenhamn 2015 bedömdes detta vara för provokativt för riksdagen att hantera. Ens som sluten utställning innanför säkerhetskontrollen och endast öppen för ledamöter och personal.

Norlén får med andra ord priset som representant för riksdagen och som innehavare av det högsta ämbete en svensk medborgare kan väljas till, nummer två efter konungen för visad exceptionell självcensur till skada för svensk demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet. En form av förnekande av de universella rättigheter som konsten bör omfattas av. Och som riksdagen i varje fall i teorin skall försvara.

Om inte riksdagen kan försvara grundlagsstadgade fri- och rättigheter så blir frågan naturlig: Vem ska göra det då?

Priset består av varsitt signerat exemplar av ”Islamismen i Sverige” samt varsitt onumrerat men signerat blad av John Westerholms verk ”Vilks Censored” framtaget efter Lars Vilks orginal ”David och Rondellhunden Profeten M”. Vilks orginalverk var ett av de som skulle förevisats för riksdagsledamöterna i riksdagen och som ställdes ut i Köpenhamn 2015.

Utställningen, som var den första i en serie som skulle ställas ut i Europa tvingades läggas ned efter terrorattentatet i Köpenhamn 2015 som riktats mot den och där Lars Vilks var den huvudsakliga måltavlan. Vid attentatet mördades en civilperson samt tre poliser kom att skadas. Terroristen sköts dagen efter till döds av dansk polis.

Orginalverket har sedan dess förvarats inlåst med de tre övriga motiven. Samtliga verk är idag i privat ägo.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se