UD omorganiseras – Blir mer lättstyrt från Sveavägen 68

  • Måndag 26 dec 2022 2022-12-26
E-post 380

Trots krav på att reformera utrikesdepartementet har regeringen Kristersson i huvudsak låtit organisationen intakt. Men trots det har regeringen Kristersson genomfört några reformer som kommer göra departementet mer fogligt och följsamt än tidigare. Från Sveavägen 68.

Inom regeringsunderlaget, främst inom Sverigedemokraterna men även hos enskilda ledamöter inom andra partier, har utrikesminister Tobias Billströms (M) och bistånds- och handelsminister Johan Forsells (M) senfärdighet med omorganisationer väckt en tilltagande irrritation. Björn Söder har bland annat konfronterat Billström med en skriftlig fråga om vad regeringen egentligen har för avsikter med UD i allmänhet och de ”opolitiska” S-tjänstemännen som bemannar nyckelfunktioner i synnerhet.

Bland annat har det visat sig att bistånds- och handelsminister Johan Forsell valt att behålla sin företrädares närmastte företrädare i sin funktion. Samordnaren till biståndsministern, Maria Ermanno Fäldner. rekryterades in till UD under den socialdemokrattiska regeringen för att arbeta med Margot Wallströms  initiativ för en resolution mot kärnvapen. Resolutione ninitierades av Pierre Schori. Maria Ermanno Fäldner kom innan hon började hos Margot Wallström . Rekryterad av den tidigare utrikesministern Wallström har Fäldner i huvudsak vilat på att hon varit ordförande för Svenska Freds och i likhet med Pierre Schori är en utttalad motståndare till försvarsalliansen Nat.

Sedan regeringsskiftet har den nya regeringen inldedningsvis med andra ord valt att behålla UD:s organisation intakt. Motivet har varit att inte göra allt för stora förändringar i strukturen för att inte störa Sveriges Nato-ansökan men framför allt vill vare sig statsminister Ulf Kristersson (M), EU-minister och framför allt utrikesminister Tobias Billström (M) ha något som stör det kommande EU-ordförandeskapet.

En alltför hårdhänt omorganisation skulle kunna riskera dålig stämning på det departemenet som har att ytterst svara för frågorna. En dålig stämning som skulle även göra avtryck i relationerna till andra länder.

UD har i varje fall under förra veckan börjat en antydan till reformering. Borta är den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söder (S) som annars har en politiskt opolitisk tjänst som bottenanställning. Även Efraim Gomez, som stod i begrepp att bli Utrikesråd roterades ut långt före regeringsskiftet.

Det var Gomez som då var chef för FN-enheten som vägrade riksdagens utrikesutskott tillgång till rapporten om Sveriges ansökan till FN:s säkerhetsråd. Gomez vägran föranledde kraftig kritik mot hans beskyddare, den tidigare utrikesministern Margot Wallström (S). Gomez skall tillsammans med sin hustru ha varit en av initiativtagarna till den s.k. “261-listan”.

Relaterat: 261-listan – Tjänstemän uppmanar till civil olydnad vid regeringsskifte

Wallströms kabinettssekreterare Annika Söder är för övrigt gudmor till Efraim Gomez dotter. Gomez skall nu, enligt uppgift, vara på väg hem från Geneve där han tjänstgjort i en av FN:s organisationer med blandad framgång och en tjänst på lämplig nivå förbereds eller är under diskussion för närvarande.

Det finns dock några marginella förändringar att uppmärksamma. Utrikesrådet Elinor Hammarskjöld skjuts åt sidan till förmån för Thorbjörn Sohlström. Hammarskjöld förlorar sin utrikesrådstitel, vilket är den högsta tjänstemannaposition som finns på UD, och återgår i princip till sin gamla tjänst som rättschef. 

Det är rättschefen som bland annat godkänner vilka sidouppdrag som anställda på departementet får ha vilket Ledarsidorna kunnat beskriva tidigare. Den policy som idag gäller var den som arbetades fram av Hammarskjöld.

Relaterat: De utvalda – Ambassadörer med rätt att extraknäcka

Som rättschef lät Hammarskjöld, innan hon befordrades till utrikesråd, godkänna den gemensamma arbetsytan mellan Stockholm och New York under säkerhetsrådskampanjen för att dölja kommunikationen under kampanjen för riksdagen och media. Det vill säga undanhöll handlingar som konstaterats vara vara allmän handlingar enligt den svenska grundlagen. Om detta händelseförlopp kunde DN beskriva utförligt.

Hammarskjöld genomförde även en personalpolitisk reform som bygger på att UD inte har några tjänster i egentlig mening varför Lagen om offentlig anställning och de processer som regleras i denna lag inte är tillämpliga på departementet. Enligt personalavdelningens version och tolkning.

Även ambassadör Carl Skau blir befordrad av Tobias Billström. Skau blir nu chef för Multilaterala partnerskap. På sin meritlista kan Skau hänvisa till just sin delaktighet i kampanjen till FN:s säkerhetsråd genom den tekniska lösning som senare fick kritik från Konstitutionsutskottet och vars tillkomst skedde genom Annika Söders initiativ och Hammarskjölds godkännande.

Andra marginella förändringar är att Daniel Olsson snabbt har befordrats till att bli vice chef för en are viktigaste avdelningarna för svensk säkerhetspolitik; Europa och Ukraina. Olsson är en tidigare okänd lägre tjänsteman med viss erfarenhet från att ha varit placerad vid ambassaden i Berlin och vid OSSE-delegationen i Wien. Olssons huvudakliga erfarenheter kommer främst från personalavdelningen där han effektivt omsatt Hammarskjölds personalpolitik i handling och beslut. 

Ytterligare exempel på den borgerliga regeringens utnämnigar är Fredrika Ornbrant. Ornbrant har en lång bakgrund inom socialdemokraterna och var tidigare politiskt sakkunnig i Magdalena Anderssons politiska stab vid finansdepartementet, Ornbrant blir under Tobias Billström vice chef för FN-enheten  efter att ha efterrätt den socialdemokratiske statssekreteraren på biståndsdepartementet Jenny Olsson under Ann Lindes ministertid.

Relaterat: Så byggs dynastierna på UD

Till expeditionschef utnämner regeringen Anna Hammargren. Välkänd för sin socialdemokratiska lojalitet till bland annat Margot Wallströms där hon tjänstgjorde som biståndschef. Hammargren representerar den mer expansiva linje med relationer till islamistiska biståndsorganisationer såsom Muslimska brödraskapets Islamic Relief i förmedlingen av svenska skattemedel som även Carin Jämtin, generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida argumenterar för. Dagens motstånd mot den blågula regeringens reformerade biståndspolitik leds från Sida med benäget understöd från åsiktsfränder på UD och sådana som en gång rekryterats av Margot Wallström.

Ledarsidornas källor menar att med dessa reformer och personalförändringar kommer departementet bli mycket lättstyrt. Från Sveavägen 68.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se