UD till de 261: “Vi kör på som vanligt”

Morgan Johansson och Ann Linde. Skärmavbild Ann Lindes twitterflöde.
  • Lördag 8 okt 2022 2022-10-08
E-post 714

Oron på utrikesdepartementet inför ett eventuellt regeringsskifte ökar bland personalen. Ledande befattningshavare bland de “opolitiska” S-tjänstemännen manar dock till lugn och att UD kommer fortsätta tillämpa de rutiner vid tjänstetillsättningar, fördelningar av förmåner samt politikutveckling som arbetats fram de senaste decennierna.

Sedan en tid växer oron bland de ”opolitiska” s-tjänstemännen vid Utrikedepartementet vilket kunde redovisas under gårdagen i Världen idag.

Oron inom den krets av ”opolitiska” tjänstemän som varit mest lojala utöver vad tjänstemannarollen kräver, eller aktivistiskt lojala till den socialdemokratiska utrikesledningen sedan åtta år växer. Så pass stor att flera befarar att utrikesdepartementet utvecklas i en polsk eller ungersk riktning.

Läs mer: UD-personal uppmanar till civil olydnad vid regeringsskifte

Vissa ”opolitiska” tjänstemän menar att det är relevant att jämföra Ulf Kristersson, som fått talmannens uppdrag, med den tyske statsmininstern von Papen 1932. Det var von Papen som möjliggjorde Hitlers övertagande. Opolitiska tjänstemän som öppet deklarerar inte bara en avvikande åsikt om en tillträdande ministär utan ren antipati.

Men att en reformering kommer krävas vittnar allt fler av de mer traditionella, till regeringsformen lojala, tjänstemän om. Göran Eriksson på Svenska Dagbladet, pekar på att av de 261 ”opolitiska” tjänstemän som skrev under protesterna mot en tänkt moderatledd regering 2018, så har de 261 åtnjutit en tydligt bättre löne- och karriärutveckling än de som valde att stå utanför eller inte fick frågan och förbli opolitiska.

En genomgång av 261-listan pekar på att en majoritet kan visa upp en mer gynnsam löne- och befordringsgång än hela övriga UD.

Dessa 261 är i dag så pass väl utplacerade att ingen nyrekryterad UD-aspirant eller annan personal kommer undan dem. De är i dag representerade inte bara på personalavdelningen och som enhetschefer, andra chefer samt inte minst även i ledningen för rekryteringen till diplomatprogrammet, inklusive rektorn och den huvudansvarige själv.

Såväl delar av facket som befattningshavare med nyckelpositioner på av personalavdelningen stödjer 261-listans upprop mot ett regeringsskifte med en borgerlig utrikesminister som följd.

Relaterat: Så korrupt är UD:s personalpolitik

Att en permanentning av motståndet mot ett regeringsskifte pågår blir uppenbart då utrikesminister Ann Linde förbereder sin avgång och formella överlämning till Socialdemokraternas nyutsedde utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson. Överlämnandet genomfördes under formella former i utrikesministerns tjänsterum i Arvsfurstens palats vilket stärker signalvärdet.

Linde får annars inte driva politik eller utrikespolitik samt skall iaktta försiktighet och stor restriktivitet vid personaltillsättningar eftersom hon inte längre formellt sett ingår i en ordinarie ministär utan förväntas endast fylla en administrativ funktion.

Relaterat: Ann Linde i New York – Med överrock

“Ingenting skall förändras”

 

Under veckan som varit har det förekommit flera möten efter att fler medarbetare lyft sin oro i olika mail inför ett regeringsskifte. I ett av mötena informerade en av de högsta tjäntemännen på UD, även denne en ”opolitisk” tjänteman Bland annat de som varit drivande i 261-listans framväxt om att den lista som cirkulerar som givit upphov till oron inte är något att låta sig distraheras av.

Den ”opolitiske” chefstjänstemannen lät förstå att oavsett vilken politisk ledning som kommer ta över den formella ledningen av UD så finns det ingen anledning till oro:

”Ingen behöver vara orolig för att politik eller personalpolitik (eller privilegier, reds anmärkning) kommer att ändras. Vi kör på som vanligt. Ingenting skall ändras”.Det vill säga, fortsätta tillämpa de rutiner vid tjänstetillsättningar, fördelningar av förmåner och politikutveckling som med viss framgång arbetats fram och implementerats de senaste decennierna. Där inte ens perioden 2006-2014 kom att innebära något avbräck annat i några enstaka fall under Carl Bildts ledning av departementet.

Andra källor vittnar om att oavsett vilka beslut en ny politisk ledning fattar som kan uppfattas vara till men för 261-listans undertecknare eller de av ”Dirty Dozen” som skrivit på att redan nu är vissa fackliga företrädare förberedda att ta strid mot varje förändring som föreslås med de rättsliga verktyg som är möjliga.

Oavsett om den berör politisk inriktning, personal- eller organisationsförändringar.

 

Grävande opinionsjournalistik som gör skillnad

Prenumerera på Ledarsidorna 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga  presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.

Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.

Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se