UNRWA hindrar fredlig lösning på Israel-Palestina konflikten

Intifada / Richard Conricus. Foto: hosnysalah på Pixabay / Eget
  • Söndag 4 jun 2023 2023-06-04
E-post

(S)-riksdagsledamoten Jamal El-Haj gick emot den socialdemokratiska partiledningens rekommendationer och talade inför en Palestinakonferens med starka band till av EU terrorstämplade Hamas. Han gjorde det för, som han säger på sin Facebook sida, drömmen om att återvända till Palestina.

Till skillnad från de andra 81.1 miljoner flyktingar som tvingades söka nya hemländer under och efter andra världskriget, kan han och alla andra ättlingar till de 750.000 palestinier som flydde 1948 göra det av en enda orsak; FN organet UNRWA menar Richard Conricus.

UNRWA är en unik flyktingorganisation som under 75 år fonderat palestinska flyktingläger i Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza-remsan och Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Olikt alla andra flyktingorganisationer vars mål är att snarast möjligt integrera flyktingar i nya hemländer styrs UNRWA av arabländernas religiösa och politiska maktstrukturer som aktivt verkar för att palestinska flyktingar och deras ättlingar inte ska integreras i mottagarländerna.

Palestinska flyktinglägret Balata i Nablus är ett tydligt exempel på hur UNRWA håller konflikten vid liv. Bilden visar markerat i rött Balata i Palestinska självstyrets tredje största stad. Notera hur tätt byggnaderna står jämfört med omkringliggande bostadsområden. UNRWA-skolan är den rektangulära byggnaden i vänster nederkant.

Balata / Nablus. Foto: Eget.

UNRWA verkar aktivt för att bibehålla Balata och andra palestinska flyktingläger i Mellersta Östern genom ekonomiskt stöd från FNs medlemsstater, däribland Sverige med 30 miljoner kronor årligen (Openaid 2017-2022). Globalt har UNRWA begärt svindlande 17.3 miljarder kronor för 2023.

Palestinska flyktingar och dess ättlingar i tredje, fjärde och femte generationen behandlas som andra klassens medborgare i respektive arabländer och lever under hårda betingelser i kontrast med övrig befolkning, för att inte tala om deras arabiska bröder och systrar som vältrar sig i oljedollar lyx i gulfstaterna.

De 850 000 judar som tvingades lämna arabländerna mellan 1948-1972 har inget FN organ som stödjer dem. De har istället integrerats i sina nya hemländer. 200 000 hittade en fristad i Europa och Nordamerika medan 586 000 flyttade till Israel.

Min svärmor Rachel var en av dem. 1948 lämnade hon och hela släkten allt i Marocko där släkten levt i minst 400 år. Hennes föräldrar hade inte vågat skicka henne till skolan av rädsla för att hon skulle bli kidnappad av araber, så när hon anlände till Israel var hon analfabet. Hennes dröm var att äntligen få leva i fred. En dröm som infriats tack vare att hon integrerats i Israel.

Jamal El-Haj ser uppenbarligen inte denna möjlighet utan trotsar de värdegrunder som Socialdemokratin vilar på och finner stöd i FN organet UNRWA som bokstavligen håller Mellersta Östern konflikten vid liv genom bland annat skolverksamhet i flyktinglägren där generationer av palestinska barn indoktrinerats med hat mot Israel och judar.UNRWA finansierade läroböcker är fulla med anti-israeliska texter, bilder och Israel finns inte ens utsatt på palestinska läroböckers kartor.

Mellanöstern – konflikten mellan judar och muslimer, israeler och palestinier kommer aldrig att lösas så länge varje ny generation växer upp i hat mot Israel och judar i synnerhet. Det märkliga är att islams heligaste urkund, Koranen, välsignar Israels barn och lovar dem deras land

”Gå och bo i detta land” (17:104)

och

“Men det folk som varit förödmjukat och föraktat gjorde Vi till arvingar till det land som Vi välsignat, dess östra såväl som dess västra delar. Så uppfylldes din Herres nådiga löfte till Israels barn” (7:137).

Det muslimska prästerskapet har med andra ord inget stöd i koranen för uppvigling mot Israel och judar.

Richard Conricus

Richard Conricus, Fil kand, Mellanöstern sakkunnig och samhällsdebattör är även författare till böcker och essäer kring primaters avtryck i den moderna människan, kvinnoförtryckets genealogi och äldsta polyteistiska kulturer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se