Vad gör personer med svenska pass i Gaza?

  • Tisdag 10 okt 2023 2023-10-10
E-post

För närvarande bedömer tjänstemän i Regeringskansliet att mellan 300 och 500 personer med svenska resehandlingar befinner sig i Gaza. Personer med olika status där långt ifrån alla är svenska medborgare och som trotsat UD:s avrådan om att avstå alla icke nödvändiga resor till området. Om, hur, och när dessa ska evakueras och vem som ska ta kostnaden är okänt i dagsläget.

Den terrorstämplade gruppen Hamas har tagit hundratals israeler som gisslan sedan blixtoffensiven mot Israel inleddes i lördags. Jonathan Conricus, talesperson för IDF, menar att Israels militära strategi inte påverkas av avrättningshotet.

– Det är något som vi förväntat oss. De har tagit gisslan för att avrätta, för att visa det i sociala medier och försöka skydda sig själv från våra attacker, säger han till Aktuellt.

Samtidigt tillbakavisar han anklagelserna om att Israel skulle attackera civila mål. Och hur detta påverkar situationen för de svenskar eller resenärer med svenska resehandlingar som finns i Gaza, på Västbanken och i staten Israel är osäkert.

Expressen och den svensk-arabiska nyhetskanalen Alkompis rapporterar nu på morgonen att en fyraårig svensk flicka dödats i Gaza.  Flickan, som har svenskt medborgarskap, ska enligt Alkompis ha befunnit sig i Gaza tillsammans med sin mamma och sin lillasyster. Samtliga ska ha omkommit, uppger flickans farbror för kanalen. 

Flera medier har sökt UD som inte har kunnat bekräfta uppgifterna.

800 med svenska resehandlingar har trotsat tidigare reseavrådan

Såväl Gaza som Västbanken har varit belagda med en form av avrådan som resmål från det svenska utrikesdepartementet sedan flera år. UD avrådde tidigare  från alla icke nödvändiga resor till Gaza och Västbanken. 

Reseavrådan skärptes i söndags där resenärer avråds till samtliga resor till Gaza. En naturlig skärpning givet händelseutvecklingen. Och saamtidigt med detta har Regeringskansliet gjort en inventering av hur många personer med svenska resehandlingar som uppehåller sig i Gaza, Västbanken respektive Israel.

I staten Israel bedöms för närvarande 3 000 personer befinna sig med svenska resehandlingar. I Gaza respektive Västbanken uppehåller sig totalt ungefär 800 personer med svenska resehandlingar. Dessa ska fördelas på två ungefär lika stora grupper menar flera av varandra oberoende källor i Regeringskansliet.

Med resehandlingar menas att personerna ifråga inte nödvändigtvis behöver vara svenska medborgare utan har ett tillfälligt svenskt pass baserat annan status. Som permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige av olika skäl.

Skäl som skulle kunna innebära att de skulle vara förföljda i sina ursprungsländer och sökt sig till Sverige. Och i Sverige utnyttjat den möjlighet som finns att erhålla tillfälliga svenska resehandlingar. I syfte att kunna hälsa på släktingar eller helt enkelt åka på semester.

Motsvarande resmönster är inte ovanligt hos gruppen asylsökande från bland annat Afghanistan som efter erhållet PUT kan kvittera ut resehandlingar för att besöka sina familjer i Iran.

Det har ännu inte kommunicerats någon evakueringsuppmaning från vare sig Gaza eller Västbanken. Skulle Sverige beordra evakuering från Gaza med hjälp av den svenska försvarsmakten, i likhet med evakueringen från Afghanistan respektive Sudan, av personer med svenska resehandlingar kommer situationen kompliceras. Sverige riskerar att blir en part i den väpnade konflikten.

Den enskilde ansvarar själv för sin säkerhet och sina extrakostnader då de flesta försäkringsbolag vägrar teckna reseförsäkringar i de fall UD:s rekommenderar att inte resa till landet i fråga. De försäkringsbolag som trots allt tecknar försäkringar för resande till länder med avrådan har sedan flera år krävt särskilda säkerhetsarrangemang för bland annat journalister.

I vilken utsträckning de svenska turister eller affärsresenärer som valt att åka till främst Gaza trots UD:s avrådan om att avstå alla icke nödvändiga resor och nu vill evakueras kommer att bli återbetalningsskyldiga för de kostnader som uppstår är okänt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se